ŞUBAT 2014
Türk Toraks Derneği “Çocuk ve Erişkinde Kronik Öksürük”
Canlı Konferansı…
13 Şubat 2014, Perşembe günü Saat 12:30’da Türk Toraks Derneği tarafından düzenlenecek olan “Çocuk ve Erişkinde Kronik Öksürük” konulu Canlı Konferans Prof. Dr. Münevver ERDİNÇ ve Doç. Dr. Demet CAN’ın sunumlarıyla http://turktoraks.canlikonferans.org
adresinden gerçekleştirilecektir.
Canlı
Yayın
Sadece bir internet bağlantısıyla bilgisayarlarınızdan katılabileceğiniz Canlı Konferans sırasında eğer bir
mikrofon ve kameraya sahipseniz, konferans salonuna bağlanarak sorularınızı online olarak iletebilirsiniz.
Dilerseniz, yazılı olarak da sorularınızı iletip, yanıtlarını anında alabilirsiniz.
http://turktoraks.canlikonferans.org adresinden;
E-Posta: Lütfen bu kısımda Türk Toraks Derneği üyeliğinde
kullandığınız e-posta adresinizi kullanınız.
Şifre: toraks
bilgileri ile giriş yaparak Türk Toraks Derneği Canlı
Konferansları’nı izleyebilir, yapılmış konferansların video kayıtları ile senkronize slaytların yer aldığı Online TV’ye; slayt setlerinin ise video şeklinde yer aldığı Sunu Merkezi arşivlerine
erişebilirsiniz.
http://turktoraks.canlikonferans.org
ONLINE KLINIK SORUNLAR VAKA TOPLANTISI
“19 Şubat 2014 tarihinde saat 19:00 da Klinik Sorunlar Çalışma Grubu ve İstanbul
Şubesi’nin ortak düzenlediği “Online Klinik Sorunlar Vaka toplantısı” nın beşincisini
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. “Bu toplantıdan 1 hafta öncesine kadar vakasını sunmak ve
danışmak isteyen tüm üyelerimiz [email protected] adresine başvurabilirler”
KUTLAMA
Derneğimiz önceki MYK Bilimsel Komite Başkanı ve Astım Çalışma Grubu başkanlarından
Dr. Bilun Gemicioğlu’nun ERS Türkiye delegesi olarak seçilmiş olduğunu öğrenmiş
bulunuyoruz. Kendisini kutluyor, bu önemli görevde başarılarını diliyoruz.
Türk Toraks Derneği
Canlı
Yayın
www.toraks.org.tr
AYLIK BÜLTEN
Duyuru
Branşımızla
Branşımızla ilgili
ilgili bir
bir sorunu
sorunu daha
daha derneğimiz
derneğimiz aracılığı
aracılığı ile
ile çözmüş
çözmüş olduk.
olduk. SUT
SUT eki
eki EK-2/B
EK-2/B listesinde
listesinde
702.430
702.430 kod
kod ile
ile yer
yer alan
alan “Pulmoner
“Pulmoner Rehabilitasyon”
Rehabilitasyon” işleminin
işleminin ‘Fizik
‘Fizik tedavi
tedavi ve
ve Göğüs
Göğüs hastalıkları
hastalıkları
uzmanlarınca
uzmanlarınca yapılması
yapılması uygundur.’
uygundur.’ şeklinde
şeklinde değiştirilmesi
değiştirilmesi için
için 10
10 ekim
ekim 2014
2014 tarihinde
tarihinde SGK
SGK ya
ya göndermiş
göndermiş
olduğumuz
olduğumuz dilekçede
dilekçede istemimiz
istemimiz haklı
haklı bulunmuştur.
bulunmuştur.
Bildiğiniz üzere merhum Dr. Ersin Arslan’ın ölümü ile ilgili açılan davanın başından itibaren Türk Tabipler
Birliğinin yanısıra müdahil olarak kab ul edilen derneğimizi, avukatımız temsil etmiştir. Davanın bu şekilde
sonuçlanması, bizlerin biraz olsun içimizdeki öfkeyi dindirse de, bundan sonra böyle üzüntü verici olayların olmaması için Türk Toraks Derneği olarak daima haklının yanında yer alacağımızı ve haksızlıklara
karşı dik duruşumuza devam edeceğimizi bilmenizi isteriz.
Değerli Üyelerimiz,
Yasin Abul, Hilal Ermiş, Esra Yazar, Serdar Berk, Ömür Aydın doçentlik sınavını başarı ile geçip Doçent ünvanı
almaya hak kazanmışlardır. Kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
Kapağa Dön
Ocak Ayı Aktiviteleri
Kapağa Dön
Şubat Ayı Aktiviteleri
Şubat Ayı Okul Etkinlikleri
1.
TTD YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU:
Orta Karadeniz Şubesi: SAMSUN
Hasta monitörizasyonu, mekanik ventilasyon
Tarih: 15.02.2014
2. Teorikten Pratiğe İnvaziv Mekanik Ventilasyon
TTD Orta Karadeniz Şubesi ve Solunum
yetmezliği yoğun bakım çalışma grubu etkinliği
Yer: 19 Mayıs Üniversitesi Göğüs Hastalıkları
Tarih:15.02.2014
4. ABC of noninvasive mechanical ventilation
Place: Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic
Surgery Teaching Hospital, Istanbul-Turkey.
Date: 21-22 February 2014
5. Canlı konferans
“Çocuk ve Erişkinde Kronik Öksürük”
Tarih: 13 Şubat 2014
3. Yoğun bakım ünitesinde temel ekokardiografi
kursu
Yer: Kartal-Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Tarih: 16.02.2014
1 Şubat 2014, Amerikan Hastanesi A salonu ‘’Göğüs Hastalıklarında
Primer İmmün Yetersizlikler Tanı ve Tedavi Kursu’’
Kapağa Dön
Şubat Ayı Aktiviteleri
07 Şubat 2014
Pulmoner Hipertansiyon Kursu
TTD İzmir Şubesi tarafından, 07 Şubat 2014 Cuma günü Anemon Ege Sağlık Oteli’nde ‘’Pulmoner Hipertansiyon
Kursu’’ yapılacaktır.
Kurs Sorumluları
Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi
Prof. Dr. Hakan Kültürsay (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Münevver Erdinç (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Sezai Taşbakan (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)
PROGRAM
Yer: Anemon Ege Sağlık Oteli (Ege Ünv. Tıp Fakültesi Hastane Bahçesi)
09:00-09:45 Pulmoner Hipertansiyon tanımı, sınıflandırma ve epidemiyoloji
Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç
09:45-10:30 Pulmoner Hipertansiyonun fizyopatolojisi ve hemodinamik tanısı
Prof. Dr. Hakan Kültürsay
10:30-10:45 Kahve arası
10:45-11:30 Pulmoner hipertansiyonda tanı yöntemleri
Prof. Dr. Sanem Nalbantgil
11:30-12:15 Pulmoner hipertansiyonda tedavi ve izlem
Prof. Dr. Meral Kayıkcıoğlu
12:15-13:30 Öğle yemeği
13:30-14:30 Klinik / Laboratuvar ziyaretleri
14:30-14:45 Kahve arası
14:45-16:30 Olgu örnekleri ve tartışma
16:30Kapanış
İstanbul Şubesi’ nin Şubat ayı toplantısı Akciğer
Nakli ve Patoloji ÇG’ larının ortak toplantısı olarak
gerçekleştirilecektir.
Kapağa Dön
Şubat Ayı Aktiviteleri
13 Şubat 2014, Ankara Şubesi
TTD Ankara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı
Yer: Crowne Plaza Otel
Tarih: 13 Şubat 2014
Saat 17:30-18:00: İkram
Saat 18:00-19:30: Bilimsel Toplantı
BİLİMSEL TOPLANTI PROGRAMI
1. Akciğer kanserinde tromboz: Etiyolojiden tedaviye farklılıklar (Mini Konferans)
Prof. Dr. Meltem Aylı (Ufuk Ü.T.F, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı)
2. Soliter pulmoner nodüle yaklaşımda zor noktalar: Milimetrik ve buzlu cam dansitesinde nodüller
(Mini Konferans)
Prof. Dr. Meral Gülhan (Ufuk Ü.T.F, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)
3. Örnek olgular
Yrd. Doç. Dr. Evrim Eylem Akpınar (Ufuk Ü.T.F, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı)
4.
Aşkın Nörobiyolojisi (Yuvarlak Masa)
Prof. Dr. Serdar Kula (Gazi Ü.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Kardiyoloji Bilim Dalı)
Prof. Dr. Neslihan Bukan (Gazi Ü.T.F. Biyokimya Anabilim Dalı)
Prof. Dr. Süreyya Barun (Gazi Ü.T.F. Farmakoloji Anabilim Dalı)
Moderatörler Prof. Dr. Tuncay Göksel Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Prof. Dr. Pınar Çelik TÜRK TORAKS DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ‘Girişimsel Bronkoskopi’
Endobronşiyal Ultrasonografi
(EBUS)
Konuşmacılar konulu toplan;mızı onurlandırmanızı dileriz. Doç. Dr. Aydın Yılmaz Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EğiNm ve AraşOrma Hastanesi Santral Havayolu
Obstrüksiyonlarında Girişimsel
Bronkoskopi
25 Şubat 2014 Salı, 18.00 – 19.30 İzmir Swissotel Grand Efes ConvenUon Center Uzm. Dr. Onur Fevzi Erer Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EğiNm ve AraşOrma Hastanesi Koşulsuz eğitim desteği nedeni ile
Abdi İbrahim İlaç Firmasına teşekkür ederiz.
Kapağa Dön
Şubat 2014 Etkinlikleri
21 Şubat 2014, Güneydoğu Anadolu Şube Etkinliği
Yer: Liluz Otel/Diyarbakır
Tarih: 21 Şubat 2014
Saat: 18.30
TOPLANTI PROGRAMI
Prof. Dr Uğur Topal: Akciğer Grafilerinin Değerlendirilmesi
Prof Dr Recep Savaş: Toraksta PET-BT Uygulamaları
Prof. Dr Figen Başaran Demirkazık: İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında radyolojik bulgular
Doç. Dr Selen Bayraktaroğlu: Akciğer kanseri yeni evrelemesinde değişiklikler
Türk Toraks Derneği Sosyal Platformlarda
Yeni Tasarımlarıyla Etkinliklerine Devam Ediyor...
Yoğun Bakım Solunum Yetmizliği
Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu
15 Şubat 2014 TTD Orta Karadeniz Şubesi ile Samsun’da
Yoğun bakım hemşirelerine “Hasta monitörizasyonu, Mekanik ventilasyon” teorik ve pratik uygulamalı kurs verecektir.
16 Şubat 2014 İstanbul’da
Yoğun bakım ünitesinde temel ekokardiografi kursu
Yer: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
21-22 Şubat 2014 İstanbul’da
ABC of noninvasive mechanical ventilation (Course Director: Prof Dr Stefano Nava)
Yer: Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi)
Kapağa Dön
Aralık 2013 Etkinlikleri
TTD Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu:
Orta Karadeniz Şubesi: SAMSUN
Hasta monitörizasyonu, mekanik ventilasyon
Kurs Başkanları: Prof Dr Meftun Ünsal, Doç Dr Zuhal Karakurt,
Tarih: 15.02.2013
08:30-09:00: Açılış Konuşmaları
09:00-09:30: Düzeylere göre yoğun bakım hemşire tanımları, YBÜ hemşire eğitimi (İnsan Gücü, Eğitim ve İletişim, Yoğun Bakım Hemşireliğinde Son Durum: Uygulamada Neredeyiz? Eğitimde Neredeyiz?) (Hemşire Derya
Şeker)
09:30-10:00: YBÜ’de Hasta Monitörizasyonu (Hemşire Derya Şeker)
10:00-10:30: Yoğun bakımda hatalar (Prof Dr Turgay Çelikel)
10:30-11:00: Kahve Arası
10:00-10:30: Temel mekanik ventilasyon ayarları, dalgalar ve alarmlar (Doç Dr Zuhal Karakurt)
11:00-11:30: İnvaziv mekanik Ventilatörde hasta bakımı (Yoğun Bakımda Hasta Güvenliği, Ventilatör İlişkili Pnömoniyi
Önlemede Kanıta Dayalı Uygulamaların Kullanımı) (Prof Dr Turgay Çelikel)
11:30-12:00: Noninvaziv mekanik ventilasyonda temel bilgiler (uygulama, hasta uyumu, cihaz uyumu, basınç alarmları
dalgalar) (Doç Dr Aydın Çiledağ)
12:30-13:30: Öğle yemeği
13:30-14:15 Noninvaziv mekanik ventilasyonda maske devreler, nemlendiriciler (Doç Dr Zuhal Karakurt)
PRATİK 14:30-17:00
Cihazlarla pratik: Üç istasyon her istasyonda 30 dakika
1) İnvaziv mekanik ventilasyonda hasta (tüp bağlama, aspirasyon sondaları, aspirasyon tekniği, temel ayarlar ve alarmlar) (Doç Dr Zuhal Karakurt)
2) Noninvaziv mekanik ventilasyon: maske, devre, nemlendiriciler(Doç Dr Aydın Çiledağ)
3) Noninvaziv cihaz ve uygulamaları: Hasta ve cihaz uyumu(Prof Dr Turgay Çelikel)
4) Hasta monitörizasyonu (Hemşire Derya Şeker)
Kapağa Dön
Şubat 2014 Etkinlikleri
Yoğun Bakım Ünitesinde Temel Ekokardiografi Kursu
Türk Toraks Derneği Solunum Yetmezliği ve Yoğun Bakım Çalışma Grubu Kurs Etkiliği
Tarih: 16.02.2014
Kurs Başkanları: Doç Dr Gökhan Kahveci, Doç Dr Zuhal Karakurt
Yer: Kartal-Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kurs programı
09:00-09:15Açılış
Yoğun bakımda ultrasonografi temel prensipleri
30dk
Temel ultrasonografi fiziği ve dopler
30 dk
Temel TTE (kalp boşlukları, kapaklar, büyük damarlar)
15 dk
Artefakt ve cihaz ayarları
KAHVE
Yoğun bakımda kalbin ve büyük damarların 2-boyutlu değerlendirmesi
30 dk
Sol ventrikül değerlendirmesi
30 dk
Sağ ventrikül değerlendirmesi
PRATİK-I 60 dakika
Gruplar: Kalp boşlukları, kapaklar ve büyük damarların 2 boyutlu görüntülenmesi
YEMEK
Yoğun bakımda noninvaziv hemodinamik değerlendirme
20 dk
Temel dopler hesaplamaları
20 dk
Mitral, aort kapakları, CO ve pulmoner basınç hesaplamaları
20Sağ atrial basınç ölçümleri
15 dk
Diyastolik fonksiyon değerlendirmesi
15 dk
Perikard değerlendirmesi, sıvı, tamponad
PRATİK-II 60 dakika
Gruplar : Temel dopler EKO uygulamaları
KAHVE
Yoğun bakımda EKO klavuzluğunda klinik karar verme
30 dk
Sıvı desteği, inotrop kararı, ARDS de MV ayarları
15 dk
Pulmoner embolide EKO
15 dk
Kalp akciğer etkileşmi
15 dk
Weaning de EKO
15 dk
EKO’yu Yoğun bakım doktoru neden bilmelidir?
Kapağa Dön
KAPANIŞ
Şubat 2014 Etkinlikleri
21-22 Şubat
ABC of noninvasive mechanical ventilation
Course Director and Chairman: Prof Dr Stefano Nava, Dr Zuhal Karakurt
Date: 21-22 February 2013
Place: Süreyyapaşa Chest Diseases and Thoracic Surgery Teaching Hospital, Istanbul-Turkey.
21 February 2013: Theoretical Part (participants number is not restricted)
09:00- 09:15 ....Opening
ABC of NIV (modes and settings)
09:15-10:00 NIV modes
10:00-10:45 NIV settings (different diseases)
10:45-11:15 Break
11:15-12:00 When to start NIV (indications)
12:00-13:00 LUNC
13:00-13:45 When to stop NIV (i.e. failure or weaning after success)
13:45-14:30 Particular situations (i.e. FBS, post-surgical ect)
14:30-15:00 Break
15:30-16:15 How to choose the equipment (interfaces, ventilators and tubings)
16:15-17:00 Keys for NIV success
22 February 2013: Practical Part
5 work stations (max 8 participants)
1.Interfaces
2. Ventilator Settings
3. Ventilator Monitoring
4. Troubles Solving
5. Home Care Indications
Kapağa Dön
Ocak Ayı Aktiviteleri
8 Ocak 2014,
Tevfik Sağlam Toplantısı
2014 yılının ilk Tevfik Sağlam Toplantısı 8 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Titanic Otel’de yaklaşık 160 üyemizin
katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantımız serbest kürsü bölümünde, Kartal Eğitim Araştırma hastanesinden
Dr. Nesrin Kıral’ın ilginç olgusu sunumu, arkasından Dr. Emel Eryüksel moderatörlüğünde değerli hocalarımız
Dr. Aykut Çilli ve Dr. Turgay Çelikel Ağır pnömoniler konusundaki paneli ile devam etmiştir. Çok yoğun
çalışan üyelerimiz Panel sonrasında canlı müzik eşliğinde yenen akşam yemeğinde soluklanma fırsatı buldular.
Toplantımızın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve katılan değerli üyelerimize çok teşekkür
ediyoruz.
Saygılarımızla.
TTD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Adına
Dr. Gülfer Okumuş
Türk Toraks Derneği İzmir Şubesi Solunum Fonksiyon
Testleri Kursu 11 Ocak 2014 tarihinde yapıldı.
KOAH ve Sigara Zararları Halk Bilgilendirme
Toplantısı Yapıldı
15.01.2014 tarihinde Kütahya merkezde 100 kişinin katılımı ile KOAH ve sigara zararları halk bilgilendirme toplantısı
yapıldı. Konuşmaya ağır KOAH’lı hasta davet edilerek yaşadıkları ve yaşayamadıkları yaşamak istedikleri soruldu.
Konuşma sonunda sigara bırakma polikliniğinde sigarayı bırakan 10 hastaya başarı ve teşekkür belgesi verildi.
Dr. Mehmet Sait İncebıyık
Türk Toraks Derneği Kütahya İl Temsilcisi
Kapağa Dön
Ocak 2014 Etkinlikleri
21 Ocak 2014 TTD Ankara Şube Toplantısı
Bir Demet İnterstisyel Akciğer Hastalığı
Moderatör: Prof. Dr. Haluk Türktaş
GM-CSF TEDAVİSİNE İYİ YANIT VEREN PULMONER ALVEOLER PROTEİNOZİS OLGUSU
Dr.Ayşe BAHA
ATİPİK RADYOLOJİK PREZENTASYONLU BİR LANGERHANS HÜCRELİ HİSTİYOSİTOZİS OLGUSU
Dr.Murat TÜRK
PRİFENİDON TEDAVİSİ BAŞLANAN IPF OLGUSU
Dr.Zeynep IŞIKDOĞAN
HİPERSENSİTİVİTE PNÖMONİLİ BİR OLGU
Dr.Murat TÜRK
EOZİNOFİLİK AKCİĞER HASTALIĞI OLGUSU
Dr.Ayşe BAHA
22 Ocak 2014
TTD Orta Anadolu Şubesi olarak 22 Ocak 2014’de Doç. Dr. Gökhan Metan’ın sunumuyla “Sağlık Bakımı İlişkili Pnömoni” başlıklı toplantı25 kişilik katılımcı ile gerçekleştirildi.
Kapağa Dön
Ocak Ayı Aktiviteleri
Koşulsuz eğitim desteği nedeni ile Chiesi İlaç Firmasına
teşekkür ederiz.
24 Ocak 2014
Güneydoğu Anadolu Şubesi, 24 Ocak 2014 tarihli “Soliter Metaztazı Olan Akciğer Kanserli Olgulara Güncel Bakış”
konulu toplantıyı Diyarbakır’da gerçekleştirmiştir.
Kapağa Dön
Ocak 2014 Etkinlikleri
Verem Haftası İle İlgili Olarak Dernek Başkanımız Sedat Altın’ın Basında Yer alan Haberleri
Değerli Üyelerimiz,
Türk Toraks Derneği “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan
Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Sorunları” Canlı Konferansı...
Tüberküloz Haftası nedeni ile TTD Tüberküloz Çalışma Grubu
basın bildirisine ekte ulaşabilirsiniz.
TÜRK TORAKS DERNEĞİ BASIN BİLDİRİSİ
VEREM SAVAŞI VE PROPAGANDA HAFTASI, 5-12 OCAK 2014
Verem, tarihi çok eski olan bir hastalıktır. Mumyalarda verem hastalığının yaptığı tipik kemik bulgularının saptanması, eski çağlardan kalma organik maddelerde verem mikrobu (basili) varlığının
gösterilmesi veremin, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olduğunun göstergesidir. Verem (tüberküloz) hastalığını yapan mikrop
1882’de gösterildi. Tüberküloz basilini öldüren ilaçlar ve tedavi
rejimleri 1940-1950’li yıllarda bulundu.
Dünya tarihi boyunca en çok insan ölümüne yol açan bu hastalık
yok edilememiştir. Başta Hindistan ve Çin olmak üzere Asya ve
Afrika’da büyük bir salgına yol açmıştır ve bu şekilde devam etmektedir. Her yıl dünyada 8,7 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmaktadır. Tüberküloz tedavi edilen bir hastalıktır. Tedavisi
ucuzdur. Buna karşın hala dünya genelinde ikinci en çok ölüme
yol açan bulaşıcı hastalıktır. Bir yılda 1,3 milyon insan tüberküloz
nedeniyle ölmektedir; bu, günde 3.560 insan demektir.
Tedavisi var olmasına ve ucuz olmasına karşın neden verem hastaları tedavi edilemiyor? Neden bu kadar insan ölüyor?
Vereme erken tanı koymak hastanın daha hızlı iyileşmesi ve etrafındaki sağlıklı kişilere mikrobu bulaştırmaması açısından çok
önemlidir. Bunun için hastalanan kişinin verem hastalığından
şüphelenmesi gerekir. Öksürük, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi, halsizlik gibi yakınmalar veremi düşündürmelidir. Özellikle
antibiyotik tedavisi ile bu yakınmalar geçmezse verem hastalığı
düşünülmelidir. Bu durumda bir göğüs hastalıkları uzmanı ya da
bir verem savaşı dispanserine başvurulmalıdır. Akciğer Röntgen
filmi de tüberkülozu akla getirir. Balgamda verem mikrobu gösterilince tanı kesinleşir.
Dünyada verem hastalığının salgın şeklinde olduğu yoksul ülkelerde, Röntgen, balgamda verem mikrobunun araştırılması gibi
tetkikler yeterli bir şekilde yapılamamaktadır. Ayrıca bu ülkelerde
sağlık çalışanı sayısı yetersizdir.
Veremin tedavisi 6 ay süreyle bir grup ilacı düzenli içmeyi gerektirir. Düzenli olarak çok sayıda ilacı içmek zordur. Bunun için
ilaçları bir görevlinin düzenli içirmesi yani “doğrudan gözetimli
tedavi” uygulamasının yapılması gereklidir. Bu tedavi ile hastaların hemen tümü iyileşir. İlaç direnci varsa başka tedaviler gerekebilir.
Kapağa Dön
İlaç direnci olması, verem tedavisinin en önemli sorunudur.
Özellikle “çok ilaca dirençli tüberküloz” (ÇİD-TB) tedavisi daha
çok ilaçla, daha uzun süren bir hastalıktır; bu nedenle zordur. Son
yıllarda ortaya çıkan ve dirençli tüberkülozda kullanılan ilaçlara
da mikrobun direnç kazanması ile oluşan “yaygın ilaç dirençli
tüberküloz” (YİD-TB) ise tedavisi çok daha zor bir hastalıktır; bu
hastalığın ortaya çıkışı dünyada korku yaratmaktadır. İlaç direnci
olan hastaların eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yüksek oranda
olması ülkemizi de etkilemektedir. Bu ülkelerden gelen tüberküloz hastaları, ÇİD-TB ya da YİD-TB olabilmektedir.
Ülkemizde 2010 yılında verem savaşı dispanserlerinde kayıtlı tüberküloz hastalarının sayısı 16.551’dir. Bunların 10.740’ında akciğer
tüberkülozu vardır. Hastalığın %60’ı erkeklerde, %40’ı kadınlarda
saptanmıştır. Hastaların 250’sinde çok ilaca dirençli tüberküloz
görülmüştür. Tüm hastaların 179’u başka ülke doğumlu olanlardır.
Hastalarda tedavi başarı oranı çok yüksektir; %90’ın üzerindedir.
Verem savaşı, sürekli ve disiplinli şekilde yürütülmesi gereken bir
halk sağlığı uygulamasıdır. Hastaların öksürükle ve solunum yoluyla saçtıkları verem mikropları hastalığı bulaştırır. Hava yoluyla bulaşma olması nedeniyle toplum sağlığını korumada her bir
hastanın erken tanı alması ve hızla etkili şekilde tedavi edilmesi
gereklidir. Bulaşma ancak bu yolla önlenir.
Hastaların yaşadığı ekonomik sorunlar, sosyal dışlanmışlık ve yaşamlarını zorlaştıran diğer unsurlar önemlidir. Beslenme, barınma ve düzenli iş bulmada sorunlar yaşayan hastalarımız vardır.
Tümüyle tedavi edilen bir hastalıkta bu çağda damgalanma ve
dışlanma olmamalıdır.
Sürekli ve disiplinli verem savaşı için, merkezi bir yönetici birim
olmalıdır. Yeterli bütçe ve merkezi ilaç alımı olmalıdır. Bugünkü
gibi ücretsiz tanı, ilaç, tedavi, takip, temaslı muayenesi ve koruyucu
tedavi olmalıdır. Bütün bu çalışmaları yürütmek için verem hastalığını bilen ve bu konuda deneyimli verem savaşı dispanserlerinin
varlığı hayati önemdedir. Bu konuda çalışan personelin sürekli,
eğitimli ve yeterli ekonomik destekle motive çalışması gereklidir.
Verem ile mücadelede unutulmamalıdır ki, yapılacak yanlışlıkların
veya mücadelenin zayıflatılmasının etkisi yıllar sonra ortaya çıkacak ve verem savaşında gerilemeye yol açabilecektir. Veremle savaşın aralıksız ve sıkı bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz.
Ocak 2014 Etkinlikleri
‘İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Çalışan Göğüs
Hastalıkları Uzmanlarının Sorunları’ Canlı Konferansının
Video Kayıtları Online TV’de…
Online
TV
Türk Toraks Derneği’nin Dr. Levent AKYILDIZ, Dr. Füsun FAKILI ve
Dr. Canan KARAMAN DEMİR’in sunumlarıyla gerçekleştirdiği “İkinci Basamak Sağlık
Kurumlarında Çalışan Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Sorunları” konulu Canlı
Konferans 09 Ocak 2014, Perşembe günü turktoraks.canlikonferans.org adresinde gerçekleştirildi.
Canlı Konferans sırasında katılımcılardan gelen 10 soru ve katkı ile interaktivitesi yüksek bir şekilde
gerçekleşen konferansın, video kayıtları konu başlıklarına ve soru-katkılara göre indekslenmiş şekilde
turktoraks.canlikonferans.org, Online TV’ye eklenmiştir. turktoraks.canlikonferans.org veya www.toraks.
org.tr adresindeki “Canlı Konferansın Kayıtları, Online TV’ye Eklendi” ikonunu tıklayarak ulaşacağınız
internet sayfasından;
E-posta: Bu kısma Türk Toraks Derneği üyeliğinizde kullandığınız e-posta adresini yazınız
Şifre: TORAKS
bilgileri ile sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza gelecek olan menüden Online TV butonu aracılığıyla
konferansın kaydına erişebilirsiniz.
Sevgili Meslektaşlarımız,
Toraks Cerrahisi Bülteni’nin Sayın Doç. Dr. İrfan Yalçınkaya’nın
konuk editörlüğünde hazırlanan “Diyafram Hastalıkları” konulu
yeni sayısı Türk Toraks Derneği web sayfasında yayınlanmıştır.
İlginizi çekeceğini umuyoruz.
Toraks Cerrahisi Bülteni
Bulletin of Thoracic Surgery
DİYAFRAM HASTALIKLARI
Konuk Editör: Doç. Dr. İrfan Yalçınkaya
Sevgi ve saygılarımızla
Dr. Şerife Tuba Liman
Dr. Ayten Kayı Cangır
Editörler: Prof. Dr. Şerife Tuba Liman, Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır
Türk Toraks Derneği
Turkish Thoracic Society
Cilt/Vol.: 4 • Sayı/Issue: 4 • Aralık / December 2013
Kapağa Dön
E-ISSN 2146-3050
Toraks Cerrahisi Bülteni “Diyafram Hastalıkları”
Konulu Yeni Sayısı Yayınlandı
Download

24 Ocak 2014 - Türk Toraks Derneği