TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇUKUROVA ŞUBESİ EYLEM PLANI
ŞUBE PROJELERİ
Proje Adı
SFT standardizasyonu için bölgedeki
teknisyenlerin eğitimi
tarih
Bölgede astım prevalans çalışması
Hazırlık
aşamasında
Hedef
SFT uygulamalarının optimum
düzeyde, kriterlere uygun yapılmasını
sağlamak
Hazırlık aşamasında
İzlenecek strateji
Hazırlık aşamasında
Sorumlu kişiler
Pelin Duru Çetinkaya
Sebahat Genç
Hazırlık aşamasında
Toplu SMS gönderimi
Daha fazla üyeye ulaşabilmek
Çukurova Forum
Ortak bir platformda sosyal paylaşım,
olgu danışma, ilginç olgu paylaşımı,
üyelerimizle ilgili haberlerin duyurulması
Toplu SMS aboneliği yapılarak tüm
haberler hem SMS hem de eposta yoluyla duyurulacak
Teknik ve Maddi Destek sağlama
yolları araştırılıyor.
Pelin Duru Çetinkaya
Sedat Kuleci
Eylem Özgür
Sedat Kuleci
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Çalışma Grupları ile birlikte
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Bronşektazi (etyolojik araştırma, tedavi)
Kasım
2014
Bronşektazide etyoloji araştırma ve tedavi
konusunda bilgilerin güncellenmesi
Klinik sorunlar çalışma grubu ile görüşülüp
bir panel düzenlenecek
Dr. Sedat Kuleci
Aralık 2014
MV uygulamalarını geliştirmek
Solunum yetmezliği çalışma grubu ile
görüşülüp konular belirlenecek ve kurs
düzenlenecek
Eylem Özgür
Tanı yöntemleri çalışma grubu ile
görüşülerek iki kursun yarımşar gün olarak
aynı gün planlanması, bölgedeki radyoloji
uzmanlarından destek alınması.
Pelin duru Yetim
Uyku bozuklukları çalışma grubu ile
görüşülüp ihtiyaca olgular üzerinden
interaktif bir program hazırlanacak
Sebahat Genç
Akciğer maligniteleri çalışma grubu ile
Dr. M. Ali Habeşoğlu
mekanik ventilasyon endikasyonları
uygulamada önemli noktalar (Kurs)
Toraks US ve Endobronşial valf
uygulama kursu
Şubat 2015
Olgularla uyku bozuklukları tanı ve
tedavisi
Mayıs 2015
Akciğer kanseri Tanı ve Tedavisinde
Nisan 2015
Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Toraks US
uygulama yöntemini öğrenmesi.
Endobronşial valf uygulama endikasyonları,
gerekli şartlar, uygulama yönteminin
öğrenilmesi.
Uyku Laboratuarı olan uzmanların ayırıcı
tanı, sorunlu olgulara yaklaşım konusunda
bilgilerinin artırılması, yeni başlayanlar için
genel bakış.
tedavideki yenilikler konusunda bilgi
son durum
Meslek hastalıklarının tanısı ve maluliyet
değerlendirmesi
güncelleme
Ocak 2015
Konu ile ilgili bilgi ve beceri artırılması
görüşülerek konuda deneyimli bir
akademisyen davet edilerek konferans
düzenlenmesi
Meslek hastalıkları ÇG grubu ile konuların
planlanması, olgu örnekleri ile beceri artırma
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Okul ile birlikte
Adı
Toraks US ve Endobronşial valf
uygulama kursu
Mekanik ventilasyon endikasyonları
uygulamada önemli noktalar (Kurs)
Tarih
Hedef
Şubat 2015
Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Toraks US
uygulama yöntemini öğrenmesi.
Endobronşial valf uygulama endikasyonları,
gerekli şartlar, uygulama yönteminin
öğrenilmesi.
Aralık 2014
MV uygulamalarını geliştirmek
SFT uygulamalarının standardizasyonu
SFT teknisyen eğitimi
İzlenecek Strateji
Tanı yöntemleri çalışma grubu ile
görüşülerek iki kursun yarımşar gün olarak
aynı gün planlanması, bölgedeki radyoloji
uzmanlarından destek alınması.
Okul ile görüşülüp kursun daha etkin olması
için strateji belirlenecek, teknik yardım
alınacak
Solunum yetmezliği çalışma grubu ile
görüşülüp konular belirlenecek ve kurs
düzenlenecek.
Okul ile görüşülüp kursun daha etkin olması
için strateji belirlenecek, teknik yardım
alınacak
İhtiyaçların belirlenip bu doğrultuda eğitim
programının yapılması
Sorumlu kişiler
İzlenecek Strateji
Radyo televizyon programları,
Afişler, eğitim toplantıları her ilde
düzenlenecek. Sigaranın sağlığa zararı
yanında ekonomik zararı vurgulanacak
Radyo televizyon programları,
Afişler, eğitim toplantıları her ilde
düzenlenecek.
Radyo televizyon programları,
Afişler, eğitim toplantıları her ilde
Sorumlu kişiler
Pelin Duru Çetinkaya
Eylem Özgür
Pelin Duru Çetinkaya
TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Adı
Tarih
Hedef
Dünya KOAH Günü
16 Kasım
2014
Halkın KOAH hakkında bilgilendirilmesi,
Sigaranın zararlarının vurgulanması
Dünya astım günü
Bilgi ve bilinç düzeyini artırmak
Verem Haftası
Bilgi ve bilinç düzeyini artırmak.
İl temsilcileri
İl temsilcileri
İl temsilcileri
düzenlenecek.
YAPILMASI PLANLANAN ŞUBE KURSLARI
Adı
Toraks US ve Endobronşial valf
uygulama kursu
mekanik ventilasyon endikasyonları
uygulamada önemli noktalar (Kurs)
Tarih
Hedef
Şubat 2015
Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Toraks US
uygulama yöntemini öğrenmesi.
Endobronşial valf uygulama endikasyonları,
gerekli şartlar, uygulama yönteminin
öğrenilmesi.
Aralık 2014
MV uygulamalarını geliştirmek
İzlenecek Strateji
Tanı yöntemleri çalışma grubu ile
görüşülerek iki kursun yarımşar gün olarak
aynı gün planlanması, bölgedeki radyoloji
uzmanlarından destek alınması.
Okul ile görüşülüp kursun daha etkin olması
için strateji belirlenecek, teknik yardım
alınacak
Solunum yetmezliği çalışma grubu ile
görüşülüp konular belirlenecek ve kurs
düzenlenecek.
Okul ile görüşülüp kursun daha etkin olması
için strateji belirlenecek, teknik yardım
alınacak
Sorumlu kişiler
Pelin Duru Çetinkaya
Eylem Özgür
Şube Üyelik Analizleri
Temmuz 2014
Akademisyen
Uzman/Asistan (Göğüs Hst)
Uzman/Asistan (Göğüs Hst dışı)
Hekim olmayan üye
35
142
32
12
Daha fazla sayıda üyeye ulaşabilmek, aktif
iletişimde bulunabilmek, daha fazla üyemizin
dernek çalışmalarında aktif olmasını
sağlamak
Daha fazla sayıda üyeye ulaşabilmek, aktif
iletişimde bulunabilmek, daha fazla üyemizin
dernek çalışmalarında aktif olmasını
sağlamak
Daha fazla sayıda üyeye ulaşabilmek,
aktif iletişimde bulunabilmek, daha fazla
üyemizin dernek çalışmalarında aktif
olmasını sağlamak
Hedef
Daha fazla sayıda üyeye ulaşabilmek, aktif iletişimde
bulunabilmek, daha fazla üyemizin dernek
çalışmalarında aktif olmasını sağlamak
Download

2014-2015 Şube Eylem Planları