TÜRK TORAKS DERNEĞİ İÇ ANADOLU ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015
ŞUBE PROJELERİ
Proje Adı
tarih
Hedef
İzlenecek strateji
Sorumlu kişiler
Kasım ayından itibaren Konya Bölgesi
Hastaneleri ile Birlikte Aylık Vaka
Sunumları Toplantıları
Bölgemizdeki hekimler arasındaki akademik
işbirliğini artırmak, meseki gelişim sağlamak
Bölgemizdeki göğüs hastalıkları
klinikleri ile birlikte ilginç, eğitici
olguların sunulduğu toplantılar
Taha Bekci, Hıdır Esme, Mustafa Çalık
Toplu SMS gönderimi
Üyelere kolayca ulaşabilmek
Toplu SMS aboneliği yaparak tüm
haberler SMS yoluyla ulaştırılacak
Mehmet Yavşan
Celalettin Korkmaz
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Çalışma Grupları ile birlikte
Adı
Tarih
Mekanik Ventilasyon Kursu
Ocak
2015
SPN Yaklaşım Kursu
Mart
2015
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Mekanik ventilasyon bilgi ve becerisini
artırmak
Çalışma grubu ile birlikte 1 günlük toplantı
Mehmet Yavşan
SPN saptanan hastalara yaklaşımı
geliştirmek
Çalışma Grubu ile birlikte 1 günlük toplantı
Tamer Altınok
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Okul ile birlikte
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Endobronşial Volüm Küçültücü
Tedaviler Kursu
Şubat 2015
Endobronşial valv, coil uygulama
endikasyonları, gerekli şartlar, uygulama
yöntemlerinin öğrenilmesi
Okul ile birlikte 1 günlük toplantı
Dr.Taha Bekci
TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Dünya Koah günü
16 Kasım
KOAH hakkında halkın bilgilendirlmesi,
hastalığın önlenebilir bir hastalık olduğunun
vurgulanması
Medya aracılığı ile programlar düzenlenecek
İl Temsilcileri
Düya Astım günü
Halkın bilgilendirilmesi
Medya aracılığı ile programlar düzenlenecek
İl Temsilcileri
Verem Haftası
Halkın bilgilendirilmesi
Medya aracılığı ile programlar düzenlenecek
İl Temsilcileri
YAPILMASI PLANLANAN ŞUBE KURSLARI
Adı
Tarih
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Şube Üyelik Analizleri
Temmuz 2014
Akademisyen
Uzman/Asistan (Göğüs Hst)
Uzman/Asistan (Göğüs Hst dışı)
Hekim olmayan üye
10
22
Aktif üye:32
Yeni Üye:52
İnaktif Üye:97
Üye sayısını artırmak, üyelerin dernek
içindeki faaliyetlerini artırmak
Üye sayısını artırmak, üyelerin dernek
içindeki faaliyetlerini artırmak
Hedef
Üye sayısını artırmak, üyelerin dernek içindeki
faaliyetlerini artırmak
Download

türk toraks derneği iç anadolu şubesi eylem planı 2014-2015