T.C.
SAKARYA
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BĠRLĠĞĠ
EĞĠTĠM MERKEZĠ
Yenimahalle Sakarya cad. No:281 ERENLER-SAKARYA
http://www.sesob.org.tr
Tel: 264 282 37 50 / 20 veya 30 Faks: 264 282 37 54
E-Mail: [email protected]
ĠġLETMELERDE HĠJYEN EĞĠTĠMĠ BAġVURU FORMU
Başvuru Tarihi:…/…/……
1- EĞĠTĠM TALEBĠNDE BULUNAN ġAHIS BĠLGĠLERĠ
Adı/Soyadı
T.C. Kimlik No
Öğrenim Durumu
Mesleği
İşveren
Çalışan
ÇalıĢtığı ĠĢletmenin Adı
ÇalıĢtığı ĠĢletmenin Faaliyet Alanı
Bağlı Bulunduğunuz Meslek
Odası
Adresi
Ġlçe
Telefon
ĠĢ
ġehir
e-mail
Ev
Fax
GSM
Eğitimler başvurular yeterli sayıya ulaştığında yapılacaktır. Gün ve saatler size GSM veya mesaj yoluyla bildirilecektir.
Not:
1-)Başvuru formu eksiksiz doldurulduktan sonra banka Sesob Eğitim Birimine gerekli evraklarla müracaat etmeniz
gerekmektedir. (Fax: 0 264 282 37 50(20) – e-mail [email protected])
2-)Ücretinizi Banka Havale yoluyla veya Bizzat Müracaat ederek yatırabilirsiniz. Eğitim ücreti 30.00 TL dir
Banka Hesap No Halk Bankası Erenler Şubesi/Hesap No (589) – 16000109 IBAN NO:TR44 0001 2009 5890 0016 0001 09
3-)Eğitimler SESOB Hizmet Binası Eğitim Salonunda gerçekleştirilecektir.
4-) İş değişikliği veya devamsızlık durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır.
Başvuruda Gerekli Belgeler
 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 Öğrenim Belgesi Fotokopisi
Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Sakarya Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği işbirliğinde gıda üretimi, güzellik ve saç bakım hizmetleri,yiyecek içecek hizmetleri ve perakende pazarlama alanlarında faaliyet
gösteren işyeri sahipleri/çalışanlarına yönelik olarak düzenlenecek eğitim programına katılım göstereceğim. Başvuru şartlarını kabul ediyorum
Ad Soyad
İmza
Önemli :Arka sayfaya da ki size uygun eğitim programının kutucuğunu işaretleyiniz.
S.N.
ALAN (FOET KODU) / PROGRAM
MODÜL BİLGİSİ
SÜRE İSTEDİĞİNİZ
(SAAT) EĞİTİM PROG.
GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ (FOET KODU: 815)
1
HİJYEN 2
40/8
Dövme ve Takı (Piercing) Hijyen Eğitimi
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde İşyeri Sahipleri ve İşletenlerin
3
Hijyen Eğitimi
HİJYEN 2
40/8
HİJYEN 2
40/8
4
Kuaför (Kadın/Erkek) Hijyen Eğitimi
HİJYEN 2
40/8
5
Makyaj Hijyen Eğitimi
HİJYEN 2
40/8
6
Vücut Bakımı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 2
40/8
7
Kaplıca, Hamam ve Sauna Görevlisi Hijyen Eğitimi
HİJYEN 2
40/8
Cilt Bakımı Hijyen Eğitimi
2
PAZARLAMA VE PERAKENDE (FOET KODU: 341)
8
Kantin İşletmeciliği Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
9
Meyve ve Sebze Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
10 Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
11 Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
12 Tarım Ürünleri Satış Elemanlığı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
13 Aşçı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
14 Bar Görevlisi (Barmen) Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
15 Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
16 Otel/Motel ve Lokanta Yöneticileri Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
17 Pastacı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
18 Servis Görevlisi (Garson) Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
19 Şef (Yiyecek Hazırlama ve Sunum Hizmetleri) Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ (FOET KODU: 811)
TOPLUM SAĞLIĞINI KORUYUCU HİZMETLER (FOET KODU: 853)
20 Su Temini (Üretimi) Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
21 Çay Üretimi ve İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
22 Gıda Kontrol Elemanı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
23 Hububat İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
24 Süt İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
25 Sebze ve Meyve İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
26 Zeytin İşleme Elemanı Hijyen Eğitimi
HİJYEN 1
40/8
GIDA TEKNOLOJİSİ (FOET KODU:541)
Download

Önemli :Arka sayfaya da ki size uygun eğitim programının