Öğretim Programı Ġçeriği
No
Adı Soyadı
İşletme Yetkilisi
Adı Soyadı
imza
İşlemciyi ana kart üzerine monte etmek
Bellek modüllerini ana kart üzerine monte etmek
Ana kartı kasa içerisine monte etmek
Genişleme yuvası kartlarını monte etmek
İç donanım sürücülerini monte etmek
Portları ana karta monte etmek
Bilgisayarın ilk açılışını yapmak
Bilgisayar ekranlarının bağlantısını yapmak
Bilgisayar yazıcılarının bağlantısını yapmak
Görüntü işleme cihazlarının bağlantısını yapmak
İşletim sisteminin yönetimini yapmak
İşletim sistemini bilgisayara kurmak
Sürücüleri ve yardımcı programları yüklemek
İşletim sisteminin denetim masasını kullanmak
Bilgisayarda program yazmaya hazırlık yapmak
Akış diyagramlarını kullanmak
Alt programlar ve dosyalarla çalışmaya hazırlık yapmak
Veri yapılarıyla program yazmaya hazırlık yapmak
Temel algoritmalar yapmak
Kelime işlem programını kullanmak
Elektronik hesaplama programını kullanmak
Sunu programını kullanmak
İnternet ve e-posta yönetim programlarını kullanmak
Açık kaynak kodlu işletim sisteminin kurulumunu ve temel ayarlarını yapmak
Ağ tasarımını yapmak
Bakır ağ kablosu hazırlamak
LAN kablolama yapmak
TCP/IP protokolünü kullanmak
Sistem koruma yazılımlarını kullanmak
HTML kodları ile web sayfaları için basit işlemler yapmak
HTML kodları ile web sayfaları için gelişmiş özellikler oluşturmak
Web sayfası hazırlamak için temel işlemleri yapmak
Web sayfaları için tablo, stil, kütüphane işlemlerini yapmak
Web sayfaları için şablon ve çerçeve işlemlerini yapmak
Web sayfaları içinde kullanıcı etkileşimli uygulamaları yapmak
Programlama için gerekli yazılım kurulumlarını yapmak
Programlama dilinin temel komutları ile web sayfası hazırlamak
Web form uygulamaları yapmak
Web servislerini kullanmak
Web sayfaları için resimler hazırlamak
Resimler ile web araçları hazırlamak
Web sayfaları için animasyonlar hazırlamak
Animasyonlar ile web araçları hazırlamak
Programlama için gerekli yazılımları kurmak
Temel programlama elemanlarını kullanmak
Programlama içinde fonksiyon ve dizi işlemleri yapmak
Programlama içinde form ve nesneler kullanmak
Hazırlanan programa ait veri tabanı işlemlerini yapmak
Veri tabanı ihtiyaçlarını analiz etmek
Veri tabanında tablo yapmak
Veri tabanında sorgu yapmak
Veri tabanında form ve rapor yapmak
Veri tabanında makro yapmak
Veri tabanında kaynak dosyalar ile çalışmak
Veri tabanı yönetim ve güvenlik ayarlarını yapmak
Ağ veri tabanı kurulumunu yapmak
Veri tabanı planlamasını yapmak
MySQL kullanmak
Veri bütünlüğünü sağlamak
Veri tabanı yönetimini yapmak
Veri tabanı ile ilgili yardımcı işlemleri yapmak
Öğrencinin
ĠĢletme Adı:
Okul/Kurumun Adı:
ĠġLETMELERDE MESLEK EĞĠTĠMĠNE DEVAM EDEN ÖĞRENCĠLERE AĠT GELĠġĠM TABLOSU
Meslek Alanı:
Bilişim Teknolojileri
Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Dalı:
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
Öğretim Programına Göre Yapılacak İşlemler
Teknik Servis Dalı
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Web Programcılığı Dalı
AÇIKLAMA: 1- Bu gelişim tablosu, zümre öğretmenlerince öğretim programlarını esas alarak her meslek alanı için ayrı hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.
2-Gelişim tablosu, işletmelerde öğretim programlarına uygun eğitim yapılıp yapılmadığını ve öğrencilerin telafi eğitime ihtiyaç duyulup duyulmadığının tespiti amacayla kullanılacaktır.
Koordinatör Öğretmen
Adı Soyadı
İmza
Download

ĠġLETMELERDE MESLEK EĞĠTĠMĠNE DEVAM EDEN