TÜRK TORAKS DERNEĞİ ORTA KARADENİZ ŞUBESİ EYLEM PLANI 2014-2015
Şube Projesi
Proje Adı
tarih
Hedef
İzlenecek strateji
Sorumlu kişiler
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Çalışma Grupları ile birlikte
Adı
Vaka Toplantısı
Tarih
Ekim
Aralık
Şubat
Nisan
Hedef
Günlük pratikte sık karşılaşılan vakalarla
birlikte ilginç olan vakalar, tanı ve tedavi
stratejileri açısından interaktif olarak
tartışılacaktır.
İzlenecek Strateji
Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Dahiliye,
Radyoloji ve Patoloji gibi diğer branşların da
katılımının sağlandığı interaktif toplantılar
yapılacaktır.
Sorumlu kişiler
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Bölgemizde çalışan uzman/asistan
doktorların farkındalığını, bilgi ve becerilerini
artırmak
Konu ile ilgili tecrübeli hocalarımızın katıldığı
eğitim programı yapılacaktır
Dr. Oğuz Uzun
Dr. Aygül Güzel
Bölgemizde çalışan uzman/asistan
doktorların farkındalığını, bilgi ve becerilerini
artırmak
Konu ile ilgili tecrübeli hocalarımızın katıldığı
eğitim programı yapılacaktır.
Dr. Oğuz Uzun
Dr. Aygül Güzel
Dr. Oğuz Uzun
Dr. Aygül Güzel
ŞUBE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ: Okul ile birlikte
Adı
Torasik Ultrasonografi
Uykuda Solunum bozuklukarı
Tarih
Tanı
Yöntemleri
Çaloışma
grubu ile
görüşülerek
tarih
belirlenecekt
ir
Uyku
Çalışma
Grubu ile
görüşülerek
tarih
belirlenecekt
ir.
TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Adı
Tarih
Dünya Astım Günü Etkinlikleri
Dünya KOAH Günü Etkinlikleri
Sigara Bırakma Günü Etkinlikleri
Hedef
Toplumun sigaranın zararları, sigara
bırakma yöntemleri konusunda
bilgilendirilmesi
Toplumun Kronik Hava Yolu Hastalıkları
konusunda bilgilendirilmesi
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Halk toplantıları
Televizyon programları
Hasta grupları eğitim programları
Dr. Oğuz Uzun
Dr. Aygül Güzel
Hedef
İzlenecek Strateji
Sorumlu kişiler
Bölgemizde çalışan uzman/asistan
doktorların farkındalığını, bilgi ve becerilerini
artırmak
Konu ile ilgili tecrübeli hocalarımızın katıldığı
günübirlik eğitim programı yapılacaktır.
Dr. Oğuz Uzun
Dr. Aygül Güzel
Bölgemizde çalışan uzman/asistan
doktorların farkındalığını, bilgi ve becerilerini
artırmak
Konu ile ilgili tecrübeli hocalarımızın katıldığı
günübirlik eğitim programı yapılacaktır.
Dr. Oğuz Uzun
Dr. Aygül Güzel
Uzman/Asistan (Göğüs Hst): 81
Uzman/Asistan (Göğüs Hst dışı): 32
YAPILMASI PLANLANAN ŞUBE KURSLARI
Adı
Pulmoner Hipertansiyon Kursu
Pulmoner Tromboemboli Kursu
Tarih
Klinik
Sorunlar
Çalışam
grubu ile
görüşülerek
ortak tarih
belirlenecek
tir.
Klinik
Sorunlar
Çalışam
grubu ile
görüşülerek
ortak tarih
belirlenecek
tir.
Şube Üyelik Analizleri
Temmuz 2014
Akademisyen: 26
Hedef
Hekim olmayan üye: 1
Download

2014-2015 Şube Eylem Planları