İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
Hacettepe Üniversitesi – Lojistik & Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı
Hacettepe Universty – Logistics & Supply Chain Management Certificate Program
Amaç
Haberleşme ve Bilgi Teknolojilerinin olağanüstü geliştiği günümüzde, tedarikten satışa hatta servise kadar tüm süreç
içinde, işletmelerin tam bir uyum içinde çalışabilmesini sağlayan iş sistemi, Tedarik Zinciri ve Lojistik’tir. Bugün Prof.
Martin Christopher’ın meşhur ''Gelecekte kurumlar arasındaki rekabet ürettikleri ürünlerde veya tüketilen ürünlerde
değil, kullandıkları Tedarik Zincirleri arasında olacaktır.'' sözü yüzde yüz gerçek olmuştur. Bu programın amacı, tüm
üretim ve satışın can damarı olan bu iş sistemini en temel öğeleri ile katılımcılara aktarabilmektir.
Hacettepe Üniversitesi ve Business Management Institute işbirliğinde düzenlenen bu eğitim programının amacı,
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi alanında gerekli bilgi ve yetkinliğe sahip, güncel örnekleri incelemiş ve pratik
uygulamaya yönelik eğitim almış; Profesyonel Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticileri yetiştirmektir.
Kimler Katılabilir
Lojistik, Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi konularında kendini geliştirmek isteyen, bu alanda kariyer hedefi olan
ve ya bu alandaki bilgilerini güncellemek ve sektörde üst düzey yönetici koltuklarını hedefleyen kişiler bu programa
katılabilir. Eğitim Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi konusunda; sektöre Üniversite Sertifikalı bilgi ve yetenek sahibi
yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Sertifika
%70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Hacettepe Üniversitesi
tarafından hazırlanan, "Üniversite Rektörü ve HÜSEM Başkanı onaylı", resmi sertifika verilecektir.
İlgili sertifika Üniversite tarafından verilecek resmi bir sertifika olup, Üniversite düzeyinde bir eğitim aldığınız
konusunda resmi nitelik taşımaktadır, dolayısıyla uluslararası geçerliliği olan bir sertifikadır.
Detaylı Bilgi ve Kayıt
Zeynep Kaygusuz – BMI Ankara Eğitim Danışmanı
0212 273 15 05 | 0554 569 10 18 | [email protected]
İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
Eğitmen Kadrosu
Program Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve İşletme Bölümü öğretim görevlileri tarafından
verilecektir, eğitmen kadrosu şu şekildedir. Eğitmen Kadrosu şu şekildedir;
Prof. Dr. Mahmut Arslan
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Prof. Dr. Semra Karacaer
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Doç. Dr. Selin Metin Camgöz
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Doç. Dr. Pınar Bayhan Karapınar
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Yrd. Doç. Dr. Öznür Özkan Tektaş
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Yrd. Doç. Dr. Kazım Barış Atıcı
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Ar. Gör. Dr. Bülent Çekic
Hacettepe Üniversitesi – İşletme Bölümü – Yönetim ve Organizasyon ABD
Program sektörden konuk konuşmacılar aracılığı ile uygulama ve deneyim paylaşımı seansları ile desteklenecektir.
İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
Program İçeriği
Programda 10 adet ders modülü belirlenmiştir. Her bir modül için 6 ders saati öngörülmektedir. Modüllerin toplam
tamamlanma süresi 60 ders saatidir. Açılış & Kapanış dersleri, değerlendirme çalışmaları ve sektörden katılacak
konuşmacıların deneyim paylaşımları ile program toplam 72 Saat sürmektedir. Program içeriği aşağıdaki gibidir;
MODÜL 1-TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ (TZY)








Genel hatları ile tedarik zinciri yönetimi
Tedarikçi seçimi ve performans değerlendirmesi
Tedarikçi seçiminde modern yöntemler ve stratejik ittifaklar
Müşteri ve pazar talepleri
İş talepleri, müşteri memnuniyeti
Satın alma ve satın alma unsurları
Kaynak temini ve kullanımı
Karar verme kriterleri
MODÜL 2- LOJİSTİK VE ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YÖNETİMİ






Lojistik ve taşımacılık kavramı
Uluslararası taşımacılık türleri ve özellikleri
Satın almada teslim şekilleri ( “INCOTERMS 2010”a göre)
Satın almada ödeme şekilleri
Gümrükleme Süreçleri
Sigortanın önemi
MODÜL 3-DEPO TASARIM VE YÖNETİMİ









Lojistik’te depolamanın yeri
Depolamanın tedarik zinciri yönetimindeki önemi
Depo ve depolanacak ürün özelliklerine göre depolama sistemleri
Depo türleri
Depo yerinin seçimi
Tek ve çok depolu sistemler
Özmal ve kiralık Depo seçimi
Depo sistem ve elemanları ( Raflar, Palet, Kasa, Kap Elleçleme ekipmanları, Aydınlatma,
Rampa, Kapı vs.)
Depolamada bilişim sistemleri kullanımı
MODÜL 4-TALEP TAHMİNİ VE STOK YÖNETİMİ




Satış tahminleri
Talebe bağlı stok yönetimi
Kapasiteden bağımsız, talebe dayanan stok sistemleri, azami stok seviyesi, emniyet stokları
Stok maliyet hesaplamaları
İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
MODÜL 5-ARZ VE TALEBE BAĞLI KALİTE PERFORMANS YÖNETİMİ




Ürün, süreç, yönetim kalitesi ve performans kavramları
Kalite kontrol
“Arz ve Talep” yapısı içinde üretim tasarımı
Müşteri memnuniyetinin arz ve talep ağ yapısı içinde izlenmesi ve performans tespitleri
MODÜL 6-SATIN ALMA VE TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ










Satın alma ve stratejik satın alma
Satın almanın önemi
Satın alma ve tedarik zinciri organizasyonu
Operasyonel satın alma ve stratejik satın alma
Satın alma süreci ve temel satın alma teknikleri
Satın alma stratejileri, stratejik satın alma teknikleri
Satın alma performans yönetimi
Yeşil satın alma yönetimi
Tedarikçi kazanma, tedarikçi koruma, tedarikçilerle değer yaratma ve işbirliği
Tedarikçi seçimi, tedarikçi performans değerlendirme kriterleri, tedarikçilerin geliştirilmesi
MODÜL 7-LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDEKİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ








Lojistikte bilişim sistemleri
Elektronik ve mobil lojistik strateji ve politikaları
Elektronik veri değişimi (EDI), kurumsal kaynak planlaması (ERP), malzeme ihtiyaç
planlaması (MRP 1), Üretim Kaynakları Planlaması (MRP 2)
Depo yazılım sistemleri(WMS), taşıma yönetim sistemi (TMS), Akıllı takip sistemleri (GPS)
Araç takip sistemleri (GPRS)
Uçak ve gemi takip sistemleri
Otomatik tanımlama sistemleri ( Barkod, Karekod,FRID)
Tedarik zinciri entegrasyonunda bilişim
MODÜL 8-LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YATIRIM KARARLARININ ANALİZİ




Maliyet ve talep yapısı içinde başa baş analizi
Yatırım projeleri değerlendirme kriterleri
Yatırım geri ödeme süresi
Risk ve belirsizlik altında yatırım kararları
MODÜL 9-LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİNDE RİSK YÖNETİMİ
MODÜL 10-VAKALARLA LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ
GENEL DEĞERLENDİRME VE SINAV
KAPANIŞ
Download

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız