E.Ü. ATLETİZM YARIŞMA KURALLARI






Sıralamalar derecelendirme aşağıda belirtilmiş olan her yaş kategorisi için ayrı
yapılacaktır.
Her sporcu tercih ettiği bir branşa veya branşların tümüne katılabilecektir.
Yarışmalar aşağıdaki programa uygun olarak, Seçme ve Finaller şeklinde iki aşamada
tamamlanacaktır.
Final yarışmaları sonunda her branş için her kategoride ilk üç dereceyi alan sporculara
madalya verilecektir.
Fakülte / Yüksekokul olarak branşlardaki sıralamalara göre yapılacak puanlama
sonucunda takımlara kupa verilecektir.
Yarışmalara katılım için aşağıdaki belgelerin sağlanması gerekmektedir;
o Doğum Tarihi yazan fotoğraflı kimlik belgesi fotokopisi
o “Spor yapmasında sakınca yoktur” ifadesi yer alan sağlık raporu
o Öğrenci Kimlik Kartı veya Belgesi / Personel Kurum Kimlik Kartı veya
Belgesi fotokopisi
E.Ü. FAKÜLTE / YÜKSEKOKULLARARASI TAKIM VE FERDİ ÖĞRENCİ
ATLETİZM YARIŞMALARI KATEGORİLERİ
KADINLAR
Kadınlar 24 – (24 yaş ve altı)
Kadınlar 25+ (25 yaş ve üzeri)
ERKELER
Erkekler 24– (24 yaş ve altı)
Erkekler 25+ (25 yaş ve üzeri)
E.Ü. AKADEMİK / İDARİ PERSONEL FERDİ
ATLETİZM YARIŞMALARI KATEGORİLERİ
KADINLAR
Kadın 34 – (34 yaş ve altı)
35 – 44 Yaş Kadın (35 ve 44 yaş dahil)
45 – 54 Yaş Kadın (45 ve 54 yaş dahil)
Kadın 55+ (55 yaş ve üzeri)
ERKELER
Erkek 34 – (34 yaş ve altı)
35 – 44 Yaş Erkek (35 ve 44 yaş dahil)
45 – 54 Yaş Erkek (45 ve 54 yaş dahil)
Erkek 55+ (55 yaş ve üzeri)
E.Ü. ATLETİZM YARIŞMA BRANŞLARI
100 Metre Sürat Koşusu:



Çıkışlar başlangıç çizgisinin gerisinde alçak çıkış ile (iki el ve bir diz yerde)
yapılacaktır.
Üç kez hatalı çıkış yapan elenecektir.
Koşular dörder kişilik seriler halinde yapılacaktır.
800 Metre Sürat Koşusu:


Çıkışlar başlangıç çizgisinin gerisinde ayakta duruş ile yapılacaktır.
Üç kez hatalı çıkış yapan elenecektir.
Uzun Atlama:



Basma alanı 60 cm – 120 cm genişliğinde olacaktır. Hız alma koşusu sonunda tek
ayakla sıçrama yapılarak öndeki kum havuzuna atlanacaktır.
Atlama uzaklığı, basma alanı içindeki ayakucu ile kum havuzunda bırakılan en
gerideki iz arasıdır.
Her sporcu 3 deneme yapacak ve en iyi derece dikkate alınacaktır.
Gülle Atma (Kadınlar: 3 kg, Erkekler: 4 kg)



Çember biçimindeki atma alanı içinden hız alarak tek elle tutulan gülle itiş hareketi ile
en uzak noktaya atılmaya çalışılacaktır.
Atış uzaklığı çemberin önündeki atış takozunun iç tarafı ile güllenin ilk düştüğü yer
arasıdır.
Her sporcu 3 deneme yapacak ve en iyi derece dikkate alınacaktır.
4 X 50 Metre (200 Metre) Bayrak Yarışması




Takımlar dörder sporcudan oluşacaktır.
Her sporcu sırayla 50 metre koşarak elindeki bayrak sopasını kendi kulvarında
bekleyen arkadaşına verecektir.
Bayrak değişimi her 50 metrenin 10 metre gerisi ile 10 metre önündeki 20 metrelik
alan içerisinde yapılacaktır.
Bayrak değişimini bu alan içerisinde yapamayan takımlar elenecektir.
YARIŞMALARDA ÖLÇÜM:
Koşularda dereceler Kronometre ile ölçülecektir.
Uzun Atlama ve Gülle Atma branşlarında uzaklıklar metre ve santimetre olarak ölçülecektir.
Download

e.ü. atletizm yarışma kuralları