2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÜCRET YATIRMA,
DERS KAYIT VE DANIŞMAN ONAY İŞLEMLERİ
2011-2012 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz bünyesinde geliştirilmeye başlanan
ve halen kullanılmakta olan “Öğrenci Bilgi Sistemi” nin kullanımı, 2014-2015 eğitim-öğretim
yılı güz yarıyılı sonu itibariyle sona erecektir.
Siz öğrencilerimiz başta olmak üzere, akademik ve idari personelin daha güvenli, daha
verimli ve daha hızlı bir şekilde kullanımına olanak sağlamak amacıyla Üniversitemiz, 20142015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı içerisinde yeni “Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi”
otomasyonu kullanımına geçmiştir.
Öğrencilerimiz yeni Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi’ne :
Web Adresi
Kullanıcı Adı
Şifre
: http://sis.thk.edu.tr/
: Öğrenci No
: T.C. Kimlik Numarasının ilk 5 (Beş) hanesi
web adresinden ilgili kullanıcı adı ve şifre bilgisini girmek suretiyle erişim
sağlayabileceklerdir. Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi’nin kullanımına yönelik Kullanım Kılavuzu,
program içerisinde yer almaktadır. Öğrencilerimizin bu kılavuzu okuyup incelemeleri
gerekmektedir.
2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders kayıtları, yeni Öğrenci İşleri Bilgi
Sistemi üzerinden yapılacak olup, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına ait ücret
yatırma, dönem ders kayıt ve danışman onay işlemleri aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı
05-16 Ocak 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
- Ders kayıtlarının yeni Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak olması ve
ortaya çıkabilecek ders kayıt problemlerinin derslerin başlama tarihi olan 11 Şubat
2015 tarihinden önce giderilebilmesi,
- 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı finalleri sonunda ara dönem tatiline
çıkacak olan öğrencilerimizin dönem arası tatillerinden erken dönmemeleri.
Ders kaydı yapan öğrencilerin mutlaka danışman onayı yaptırması gerekmektedir.
Danışman onayı yaptırmayan öğrencilerin ders kayıt işlemleri geçersiz sayılacak olup,
öğrenciler ders ve not listelerinde görünmeyeceklerdir.
Akademik Takvimde belirtilen 09-10 Şubat 2015 tarihlerinde ise sadece ders
kayıtlarında problem olan öğrencilerin ders seçme, ekleme-bırakma işlemleri yapılacaktır. Bu
sebeple öğrencilerimizin ders kayıt işlemlerini 05-16 Ocak 2015 tarihleri arasında yapmaları
önem arzetmektedir.
Not : 2014-2015 eğitim-öğreyim yılı bahar yarıyılı lisans programları için açılması planlanan
Kültür Seçmeli Dersler aşağıdaki tabloda verilmiş olup, bu derslerde kota uygulaması olduğu
unutulmamalıdır.
KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLER
Ders Kodu
Ders Adı
GER 101
GER 102
HUM 102
HUM 103 (*)
RUS 103
RUS 104
SOC 102
SOC 103
SOC 104 (**)
SPN 101
SPN 102
Almanca I
Almanca II
Bilim Kültürü ve Tarihi II
Medeniyetler Tarihi
Rusça I
Rusça II
İşletme İletişimi
Uluslararası İlişkilerin Temelleri
Güncel Ekonomi ve Finansal Konular
İspanyolca I
İspanyolca II
Teori
Pratik
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
THKÜ
Kredi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
(*) HUM 103 dersi; İşletme Fakültesi, Havacılık İşletmeciliği Bölümü için,
(**) SOC 104 dersi; İşletme Fakültesi, İşletme (Türkçe) Bölümü için açılmaktadır.
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKTS
Kredi
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Kota
Bilgisi
40
40
40
96
40
40
40
40
15
40
40
Download

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÜCRET