Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
IT-515
E-DEVLET ve E-DÖNÜŞÜM
Genel Tanıtım Sunumu
2013-2014 Bahar Dönemi
Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN
Mustafa AFYONLUOĞLU
http://msit.thk.edu.tr/
IT-515
1
Mustafa AFYONLUOĞLU
UZMANLIK ALANLARI
İLETİŞİM
Multidisipliner Proje Yönetimi
E-Devlet ve e-Dönüşüm
Stratejik Planlama ve Değişim Yönetimi
Bilişim Hukuku
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
afyonluoglu @gmail.com
www.linkedin.com/afyonluoglu
http://twitter.com/#!/afyonluoglu
IT-515
+90 ___ ___ __ __
2
E-Devlet Çalışmalarım (son 3 yıl)
PROJE YÖNETİCİLİĞİ / KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) e-Oluşum Projesi (2013-2014)
Devlet Malzeme Ofisi e-Dönüşüm Projesi (2011-2012)
Çocuk İzlem Merkezi e-Dönüşüm ve Güvenlik Altyapı Analizi (2011)
Belediyelerde e-Vergi Projesi (2011-2012)
Online 2. El Araç Satış ve Devri Projesi
AKADEMİK ÇALIŞMALAR
TOBB-ETÜ: BIL588 (2013), THKÜ: ECE581, IT515 (2013-2014) Yük.Lisans
Prog.
4 Makale (SOBIAD 2013, ICEBEG 2013, EIU-2013),1 Bildiri (29.Blişim
Kurultayı),
2 Yazı [Kamu Entegre Veri Merkezi, e-Devlet ve Yazılım Sektörü] (MMG)
DİĞER BAŞLIKLAR
- 4 Uluslararası Koordinasyon
- 29 Uluslararası Sunum (2011-2013)
- BTYK, UBTYS ve BTS – 2013
- 25 Yabancı Heyete Sunum (20122013)
- OECD e-Devlet TR Temsilcisi
- BM e-Devlet TR Temsilcisi
Bu proje Başbakanlık tarafından önceliklendirilmiş ve izlemeye alınmıştır
IT-515
3
Sizleri Tanıyalım …
Adı Soyadı
Mezuniyet: Üniversite - Bölüm – Bitirme Projesi
Planlanan Tez Konusu
Çalıştığı İşyeri - Süre
«e-Devlet & e-Dönüşüm» Dersinden Beklentileriniz
IT-515
4
Dönem Planı
IT-515
Toplam Hafta : 12 (1: Final, 1:Ek)
Ders Süresi
: 3 saat
Blog Adresi
: http://IT515.wordpress.com/
Değerlendirme
:
Sunum (Dönem içi sınav yerine)
: % 30
Derse Katılım
: % 10
Ödev
: % 25
Final
: % 35
Tanışma Haftası
: Birinci Hafta
Konu Anlatımı
: 4 Hafta
Sunumlar
: 5+2 Hafta (Sınıf mevcuduna göre Her sunum 1-2 Kişilik)
Sunum Planı : 3 Oturum / hafta
Sunum
: 35 Dakika
Q&A
: 15 Dakika
Ara
: 10 Dakika
IT-515
5
DÖNEM İÇİ PAYLAŞIMLAR
IT-515
6
Ders Programı
Hafta 1: e-Devlet Nedir ?
Hafta 2: Ulusal ve Küresel e-Devlet Yapılanmaları
e-Devlet’de Ölçümleme
Hafta 3: e-Devlet Projelerinde Önceliklendirme
Hafta 4: e-Devlette Başarılı Proje Örnekleri
EK KONULAR (Bu başlıklar sunum konularına aktarılabilir)
Bilgi Teorisi (Data–Information –Knowledge–Wisdom)
E-Devlet ve BTYK
Türkiye 2018 Bilgi Toplumu Stratejisi
E-Devlet 3.0
S.M.A.R.T. Government
E-Katılım ve Türkiye
E-Kimlik
Açık Veri, Açık Devlet ve Türkiye
Davetli Uzmanlar:
Sare Gül SEVİL: TÜBİTAK BILGEM YTE e-Dönüşüm Uzmanı
Mehmet SEÇİLMİŞ: TÜBİTAK BILGEM YTE e-Dönüşüm Analisti
…………
IT-515
7
Hafta – 1: e-Devlet Nedir ?
Tarım Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş
G2B, G2G, G2C, G2N, G4Bi G4C, C4G Kavramları,
Yeni Yaklaşımlar
e-Devlet Olgunluk Seviyeleri
Çoklu Disipliner Yaklaşım ile e-Devlet
Sosyo-Teknik Sistemler ve e-Devlet Sistemi
ITPOSMO ve CIPSODA
IT-515
8
Hafta 2: Ulusal ve Küresel Yapılanma
Ölçümleme
Ulusal ve Küresel e-Devlet Yapılanmaları
Türkiye’nin e-Devlet Çalışmalarındaki Tarihçesi
Bilgi Toplumu Stratejisi
e-Devlet Açısından Türkiye’deki Mevcut Yapılanma
Dünyadaki e-Devlet Üstyapı Modelleri
e-Devlet’de Ölçümleme
Ölçümleme Nedir, Neden Gereklidir?
Uluslararası Ölçümlemeler
Türkiye’nin Mevcut Durumu, Güçlü ve Zayıf yönlerimiz
Ulusal Kazanımlar, Sektörel ve Ekonomik Etkileri
IT-515
9
Hafta 3: e-Devlet Projelerinde
Önceliklendirme
Neden Önceliklendirme Gereklidir ?
Önceliklendirme Kriterleri
Önceliklendirilmiş e-Devlet Projeleri: Proje Öncesi ve
Sonrası Değerlendirmeler
IT-515
10
Hafta 4: e-Devlette Başarılı Proje Yaklaşımı
e-Devlet Projelerinde Temel Proje Adımları
e-Devlet Projelerinde Başarı Kriterleri
Multi-Disipliner Yaklaşım
Değişim Yönetimi
Başarılı Bir Projenin Analizi:
Başbakanlık tarafından Önceliklendirilmiş Ödüllü e-Devlet
Projesi:
ASBİS (Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi)
e-Devlette Proje Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır ?
IT-515
11
SUNUMLAR
IT-515
12
Sunum Planı
Sunumlar
Sunumlar
: 5. – 10. haftalar arasında
: 1 Oturumda 3 Sunum
: Her sunum 1-2 kişi tarafından yapılacak
: PPTX veya PREZI formatında
: Puan %30
Sunum Zaman Yönetimi:
Sunum
: 35 dakika
Q&A
: 15 dakika
Ara
: 10 dakika
Sunum Şablonu
:
http://it515.files.wordpress.com/2014/03/it515-sunum-sablonu.pptx
IT-515
13
Öncelikli Sunum Konuları
Sunumlar
Türkiye 2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Değerlendirmesi
E-Devlet 3.0
S.M.A.R.T. Government
Crowdsourcing
Ulusal ve Uluslararası Değerlendirme ile e-Katılım
(Citizen Participation)
Açık Veri, Açık Devlet (Sektöre Etkileri)
Büyük Veri
(Kamuya ve Sektöre Etkileri)
e-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme (GIDC)
e-Devlet ve Sosyal Medyanın Kullanımı
Yerel Yönetimler ve Sosyal Medya
Şeffaflık – Yolsuzlukla Mücadele
IT-515
14
Öncelikli Sunum Konuları
Sunumlar
e-Devlet ve Siber Güvenlik: Türkiye Siber Güvenlik Stratejisi ve
Uluslararası Değerlendirme (GIDC, Kamu Kapalı Ağı)
Mobil e-Devlet
Stratejik Yönetim
Internet Governance
E-Governance
Avrupa e-Devlet Eylem Planı (2011-2015)
Avrupa – Digital Agenda
İletişim ve Algı Yönetimi
Değişim Yönetimi
Kayıtlı Elektronik Posta
IT-515
15
Sunum Konuları
Sunumlar
Başarılı bazı e-Devlet Projelerinin Değerlendirilmesi:
MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)
e-Kimlik ve MERNIS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi)
UYAP (Ulusal Yargı Ağı Sistemi)
E-Vize
KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi)
SOYBİS/BÜTÜNLEŞİK (Sosyal Yardım Bilgi Sistemi)
İnternet Vergi Dairesi
EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi)
e-SAĞLIK
IT-515
16
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
IT-515
E-DEVLET ve E-DÖNÜŞÜM
TEŞEKKÜRLER
Dr. İzzet Gökhan ÖZBİLGİN
Mustafa AFYONLUOĞLU
IT-515
17
Download

Türk Hava Kurumu Üniversitesi IT-515 E-DEVLET