LKS / ÖZET-1 / KASA-CARİ-BANKA
Dönemde
Dönemde
Sağ Tıkla
Sağ Tıkla
Sağ
Detayları
Sistem
Dönem Çalışma
• ŞİRKET KURMA:İşletmeni→Yönetim→Firmalar →Tıkla→Ayarla →
→ Standart Kayıt
Ekle →Dönemi
Numarası
Ekle Kaydet
Olarak İşaretle Oluştur
Kodu yaz
Sağ
• KASA TANITMA: Kasa Modülü →Kasalar → Tıkla → İsimi yaz
Hesap No: 100
Ekle
İlgili Kasada Sağ
Kasa
Kasa
Açılış
• KASA DEVİR:Kasa Modülü →
→
Sağ Tıkla → Tıkla →
İşlemleri →
İşlemleri Borç
İşlemler
Ekle
Diğer Sekmesinde
Sayfa Altından Sağ
Cari
Kodu yaz
Hesap No
→ Alıcı/Satıcı → Tıkla →
• CARİ TANITMA: Cari Modülü →
→
Hesaplar
İsmi yaz
Alıcı: 120
Seçimi Yapılır Ekle
Satıcı: 320
Alıcı: Borç
Cari
Sayfa Altından Sağ
• CARİ DEVİR: Cari Modülü → Hesap → Açılış Fişi → Tıkla → Satıcı: Alacak
Tutarları Yazılır
Fişleri
Seçimi Yapılır Ekle
Sağ
Gerekli Kaydedilen
Bankalar ve
Hesap No
Banka
→
• BANKA TANITMA:
→ Tıkla → Bilgileri→ Kartın Üzerinde → Hesaplar →102
Hesaplar
Modülü
Sağ Tıkla
Ekle
Yaz
• BANKA DEVİR:
Banka
→ Banka → Açılış
Modülü Fişleri Fişi
• CARİDEN TAHSİLAT:
• CARİYE ÖDEME:
İlgili Kasada Sağ
Kasa
Kasa
Kasa
Cari
→ Tahsilat
→
→
Sağ Tıkla → Tıkla →
Modülü İşlemleri →
İşlemleri İşlemleri
İşlemler
Ekle
İlgili Kasada Sağ
Kasa
Kasa
Kasa
Cari
→ Ödeme
→ İşlemleri → Sağ Tıkla → Tıkla →
→
Modülü
İşlemleri İşlemleri
İşlemler
Ekle
• BANKADAN CARİYE ÖDEME:
Banka Gönderilen
Banka
→ Fişleri→
Havale
Modülü
Banka Gelen
• CARİNİN BANKAMIZA ÖDEMESİ: Banka →
→
Modülü Fişleri Havale
Kasa
Banka
Bankaya
• KASADAKİ PARAYI BANKAYA YATIRMA: Kasa →
→
→
Modülü İşlemleri İşlemleri Yatırılan
• BANKADAKİ PARAYI ÇEKİP KASAYA KOYMA:
Kasa
Banka
Kasa
Bankaya
→ İşlemleri→
→
İşlemleri Yatırılan
Modülü
Download

Page 1 • ŞİRKET KURMA: Sistem İşletmeni →Yönetim→Firmalar