VI- PTTBANK HİZMETLERİ ÜCRETLERİ
Sıra
No
13
13.1
GÖNDERİ TÜRÜ VE KADEMELERİ
0,01 TL'den
100,01 TL'ye kadar
100,01 TL'den
250,01TL'ye kadar
250,01 TL'den 500,01 TL'ye kadar
500,01 TL'den 1.000,01 TL'ye kadar
1.000,01 TL'den 5.000,01TL'ye kadar
5.000,01 TL'den 10.000,01 TL'ye kadar
10.000,01 TL'den 15.000,01 TL'ye kadar
15.000,01 TL'den 20.000,01 TL'ye kadar
20.000,01 TL'den 30.000,01 TL'ye kadar
13.2
6,00
12,00
13,00
19,00
25,00
35,00
40,00
45,00
50,00
YURTİÇİ HAVALE ÜST SINIRLARI
1- PTT Merkez ve Şubelerinde................................. 30.000,00 TL.
2- Acentelerde…………………..…..……………......6.000.00 TL.
3- Diğer yerlerde.........................................................1.000,00 TL.
4- Adreste (Konutta) teslim..........................................5.000,00 TL.
5-PTT servis havaleleri..............................................30.000,00 TL.
6- KKTC varışlı er ve erbaş adresli havaleler yurtiçi havale üst sınırına eşittir.
On-Line iletim ücreti ile "Postrestant" ve "Telefonla Haber Verme"ek hizmet
ücretleri havale ücretine ilave edilmiştir.
YURTİÇİ DÖVİZ HAVALESİ
250 USD veya 250 EUR'a kadar (250 USD veya 250 EUR dahil)
500 USD veya 500 EUR'a kadar (500 USD veya 500 EUR dahil)
1000 USD veya 1000 EUR'a kadar (1000 USD veya 1000 EUR dahil)
3000 USD veya 3000 EUR'a kadar (3000 USD veya 3000 EUR dahil)
14
14.1
A Ç I K L AM A L A R
ÜCRET (TL)
YURTİÇİ HAVALE ÜCRETLERİ
POSTA HAVALESİ (TL)
17,00
22,00
31,00
35,00
YURTDIŞI VE KKTC HAVALE ÜCRETLERİ
KABUL ÜCRETİ
a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
0,01 TL'den
250,01 TL'ye kadar
250,01 TL'den
500,01 TL'ye kadar
500,01 TL'den 1.000,01 TL'ye kadar
1.000,01 TL'den 5.000,01 TL'ye kadar
5.000,01 TL'den 10.000,01TL'ye kadar
10.000,01 TL'den 15.000,01TL'ye kadar
15.000,01 TL'den 20.000,01TL'ye kadar
12,00
18,00
22,00
28,00
34,00
40,00
45,00
b) Diğer Ülkeler
0,01 TL'den
500,01 TL'ye kadar
500,01 TL'den 1.000,01 TL'ye kadar
1.000,01 TL'den 3.000,01 TL'ye kadar
3.000,01 TL'den 5.000,01 TL'ye kadar
5.000,01 TL'den yukarı
26,00
32,00
36,00
41,00
46,00
Havale Telgraf ile gönderilecek ise 9.1 sıradaki ücret
Faks ile gönderilecek ise 11. sıradaki ücret alınacaktır.
Yurtiçi döviz havalesi üst sınırı 3000 USD veya 3000 EUR'dur.
YURTDIŞI
1- Aynı gönderici birden fazla havale formulü düzenlemek suretiyle 5.000 USA Doları
veya eşiti parayı gönderebilir.
2- Gişeye, gönderilmek istenilen para dışında;
a) Türk parası getirildiğinde gereken paranın döviz satış kuru uygulanarak satış
işlemi yapılır.
b) Gönderilmek istenen para dışında bir yabancı efektif getirildiğinde efektif
alış kuru uygulanarak yabancı paranın önce alış, sonra da gereken paranın
döviz satış kuru üzerinden satış işlemi yapılır.
c) (a) ve (b) bentleri için göndericiden, satışı yapılan paranın TL. tutarının % 1 i
oranında komisyon ile cari vergiler diğer ücretlere ilaveten tahsil edilir.
3- Ülkemiz çıkışlı iade havaleler, kabul anında gönderici tarafından yatırılan para
tür ve miktarı ne ise o ödenir.
1/5
9805 STOK NOLU POSTA VE TELGRAF ÜCRET TARİFESİ
Sıra
No
GÖNDERİ TÜRÜ VE KADEMELERİ
A Ç I K L AM A L A R
ÜCRET (TL)
Posta Yoluyla Havale Kabul Edilecek Ülkeler ve Kabul Üst Limitleri:
Birleşik Arap Emir..1.000 USD
Gürcistan.................1.000 USD (Faks Havalesi)
İran................... ...... 1.000 EURO Bosna Hersek........ 1.000 USD
Moldova……… .. ……1.000 USD
Katar...................... 1.000 USD
Mısır.............................1.000 USD
Makedonya.................. 1.000 USD
Suriye...........................1.000 USD
Malezya.................. 1.000 USD
Kazakistan....................1.000 USD
Kırgızistan...............1.000 USD
Tacikistan.....................1.000 USD
Sudan...........................1.000 USD
Elektronik Sistem ile Havale Kabul Edilebilecek Ülkeler ve Kabul Üst Limitleri:
Almanya... 1.500 EURO Avusturya….. 3.600 EURO Hırvatistan … 1.500 EURO
Arnavutluk 2.000 EURO Polonya……...3.000 EURO Azerbaycan……1.000 USD
Çek Cumh. 2.000 EURO Bulgaristan……3.000 EURO KKTC…………20.000 TL
Fransa …......1.000 EURO İtalya…..1.000 EURO
Brezilya ...… 3.000 EURO
Japonya..... 2.000 EURO Portekiz........ 2.500 EURO Litvanya….….1.500 EURO
Letonya..... 2.000 EURO İsviçre….......2.500 EURO Yunanistan.. 2.500 EURO
Romanya... 1.000 EURO Slovakya…....1.000 EURO Macaristan.. 1.000 EURO
Sırbıstan 1.000 EURO İspanya ….....3.000 EURO Tayland……3000 EURO
Ukrayna….3.000 EURO
14.2
TESLİM EDİLEN ÖDEME ŞARTLILAR İÇİN
Y.Dışı Havale Kabul Ücr.
* Ödemeliye ilişik TFP 3 ödemeli havalesinin kabulünde [14.2] ödemeli bedeline
ilaveten 14.1'de (YURTDIŞI) belirtilen posta ücreti ayrıca tahsil edilir.
DÜZENLENEN (TFP 3 Ödemeli havalesi)
Ödemeli havalesi kabul ücreti
2/5
9805 STOK NOLU POSTA VE TELGRAF ÜCRET TARİFESİ
Sıra
No
15
15.1
YATIRMA ÜCRETİ
15.2
0,01 TL'den
100,01 TL'ye kadar
100,01 TL'den
250,01 TL'ye kadar
250,01 TL'den
500,01 TL'ye kadar
500,01 TL'den
1.000,01 TL'ye kadar
1.000,01 TL'den 5.000,01 TL'ye kadar
5.000,01 TL'den 10.000,01 TL'ye kadar
10.000 TL'den yukarı
ÖDEME İŞLEMLERİ
GÖNDERİ TÜRÜ VE KADEMELERİ
A Ç I K L AM A L A R
ÜCRET (TL)
POSTA ÇEKLERİNE İLİŞKİN ÜCRETLER
3,00
4,50
6,50
10,00
12,00
15,00
20,00
PTT A.Ş.'ce yapılan protokoller gereğince uygun görülen posta çeki hesapları ile
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ve bunlara bağlı idare ve
kurumların, vakıfların hesaplarına ve birden fazla hesaba sahip müşterilerin
kendi posta çeki hesapları arasında yapılacak yatırma işlemlerinden 15.1 sıradaki
posta çeki yatırma ücreti alınmaz.
(PTT Bank Daire Başkanlığınca yapılan)
1- Çek ödeme havaleleri
13.1 Sıradaki ücret
2- Periyodik veya otomatik ödeme havale
3- Otomatik Ödeme Talimatı (Tahsilat)
15.3
15.4
15.5
PTT MERKEZ VE ŞUBELERİNDE
ÇEK ÖDEME LİMİTLERİ (TL)
1- Gerçek Kişiler için: 30.000,00
2- Tüzel Kişiler için: 60.000,00
3- Kamu Tüzel Kişiler için: SINIRSIZ
DİĞER YERLERDE
ÇEK ÖDEME LİMİTLERİ (TL)
1- Gerçek kişiler için: 1.000,00
2- Tüzel kişiler için: 1.000,00
3- Kamu Tüzel Kişiler için: 1.000,00
İLETİM ÜCRETLERİ
Faks ile
11. Sıradaki faks ücreti
HESAP DURUMUNU ÖĞRENME İSTEKLERİ
1- İnternetten erişim
2- Posta ile cevaplandırma
3- Faks ile cevaplandırma
Ücretsiz
Aylık Ücretsiz
Faks ücreti
Aylık gönderim dışındaki taleplerde gönderinin ağırlığına göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinin 1. sırasındaki ücret alınır.
AKTARMA ÜCRETİ
0,01 TL'den
100,01 TL'den
250,01 TL'den
500,01 TL'den
1.000,01 TL'den
5.000'01 TL'den
100,01 TL'ye kadar
250,01 TL'ye kadar
500,01 TL'ye kadar
1.000,01 TL'ye kadar
5.000,01 TL'ye kadar
10.000,01 TL'ye kadar
10.000 TL'den yukarı
15.6.
13.1 Sıradaki ücret
Ücretsiz
Sistem arızası durumunda veya yeni açılan hesaplarda Pttkart'ı eline geçmemiş posta çeki hesap sahiplerinin kendi
hesaplarından çek ödeme havalesi olarak para ödenmesi durumunda 13.1 sıradaki ücret alınmaz
2,50
3,25
4,00
4,50
6,00
7,50
9,00
Talimat ile yapılan aktarma işlemlerinden aktarma ücreti alınır.
PTT A.Ş.'ce yapılan protokoller gereğince uygun görülen posta çeki hesapları ile
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ve bunlara bağlı idare ve
kurumların, vakıfların hesaplarına ve birden fazla hesaba sahip müşterilerin
kendi posta çeki hesapları arasında yapılacak aktarma işlemlerinden
posta çeki aktarma ücreti alınmaz.
7,00
11,00
13,00
18,00
20,00
Talimat ile yapılan aktarma işlemlerinden aktarma ücreti alınır
PTT A.Ş.'ce yapılan protokoller gereğince uygun görülen döviz pozisyonlu posta çeki hesapları ile
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerin ve bunlara bağlı idare ve kurumların, vakıfların
hesaplarına ve birden fazla döviz pozisyonlu posta çeki hesabına sahip müşterilerin
kendi döviz pozisyonlu posta çeki hesapları arasında yapılacak aktarma işlemlerinden
posta çeki yatırma ve aktarma ücreti alınmaz.
DÖVİZ POZİSYONLU YATIRMA VE
AKTARMA ÜCRETİ
250 USD veya EUR'a kadar ( 250 USD veya EUR dahil )
500 USD veya EUR'a kadar ( 500 USD veya EUR dahil )
1.000 USD veya EUR'a kadar ( 1.000 USD veya EUR dahil )
3.000 USD veya EUR'a kadar ( 3.000 USD veya EUR dahil )
3.000 USD veya EUR'dan sonrası
3/5
9805 STOK NOLU POSTA VE TELGRAF ÜCRET TARİFESİ
Sıra
No
15.7
15.7.1
GÖNDERİ TÜRÜ VE KADEMELERİ
İNTERAKTİF POSTA ÇEKİ (İPÇ), CEPPTT
UYGULAMASI VE PTTMATİK'LERDEN YAPILAN
İŞLEMLERE İLİŞKİN ÜCRETLER
İPÇ, CepPTT Uygulaması ve Pttmatik'lerden
yapılan Posta Çeki Aktarma işlemlerine ilişkin ücretler
0,01 TL'den
100,01 TL'den
250,01 TL'den
500,01 TL'den
1.000,01 TL'den
100,01 TL'ye kadar
250,01 TL'ye kadar
500,01 TL'ye kadar
1.000,01 TL'ye kadar
5.000,01 TL'ye kadar
5.000'01 TL'den
10.000,01 TL'ye kadar
10.000 TL'den yukarı
15.7.2
0,01 TL'den
100,01 TL'ye kadar
100,01 TL'den
250,01TL'ye kadar
250,01 TL'den
500,01 TL'ye kadar
500,01 TL'den
1.000,01 TL'ye kadar
5.000,01 TL'den 10.000,01 TL'ye kadar
10.000,01 TL'den 15.000,01 TL'ye kadar
15.000,01 TL'den 20.000,01 TL.ye kadar
20.000,01 TL'den 30.000,01 TL'ye kadar
4,50
8,50
9,00
13,50
17,50
24,50
28,00
31,50
35,00
Pttmatik'ten yapılan Pttkart'sız posta çeki yatırma
işlemine ilişkin ücretler
0,01 TL'den
100,01 TL'ye kadar
100,01 TL'den
250,01 TL'ye kadar
250,01 TL'den
500,01 TL'ye kadar
500,01 TL'den
1.000,01 TL'ye kadar
1.000,01 TL'den 5.000,01 TL'ye kadar
5.000,01 TL'den 10.000,01 TL'ye kadar
10.000 TL'den yukarı
15.7.4
1,25
1,75
2,00
2,25
3,00
3,75
4,50
İPÇ ve CepPTT Uygulaması üzerinden yapılan
isme havale işlemine ilişkin ücretler
1.000,01 TL'den 5.000,01TL'ye kadar
15.7.3
A Ç I K L AM A L A R
ÜCRET (TL)
İnteraktif Posta Çeki Sistemi üzerinden yapılan bankaya
havale işlemine ilişkin ücretler (İşlem Başına)
1,50
2,25
3,25
5,00
6,00
7,50
10,00
5,00
4/5
9805 STOK NOLU POSTA VE TELGRAF ÜCRET TARİFESİ
Sıra
No
16.7
GÖNDERİ TÜRÜ VE KADEMELERİ
A Ç I K L AM A L A R
ÜCRET (TL)
ÖDEME ŞARTLI GÖNDERİ ÜCRETİ
1- Gönderinin türüne göre alınması
gereken posta ücreti
2- Taahhüt ücreti
3- Mektup Postası Gönderileri
Sigortalı (Değerli) mektuplardan
tahsil ücreti
5- Ödenmesi şart koşulan paranın havale
ücreti
Tarifesine göre
Tarifesine göre
Tarifesine göre
Tarifesine göre
1,50
3,00
Tarifesine göre
-
6- Ödenmesi şart koşulan paranın posta çeki ücreti
-0,01
TL'den
500,01 TL'ye kadar
-500,01 TL'den yukarı
1,00
3,00
1- Havale veya çek yatırma ücreti, tahsil edilen paradan alınır.
2- Yurtiçi ödeme şartlı hizmetinde ödenmesi şart koşulabilecek bedelin üst sınırı:
a- Parası havale olarak gönderilecekler, havale üst sınırı
b- Parası çek hesabına gönderilecekler, havale üst sınırı iki katı
3- Yurtdışına gönderilecek ödeme şartlılarda ödenmesi şart koşulacak bedelin üst sınırı:
KKTC …….….. 1.000 TL,
İspanya …........ 1.000 EURO
Mısır …….1.000 USD
Çek Cumh …..... 1.000 EURO, İsviçre ....….….2.500 EURO,
Yunanistan ......2.000 EURO
Macaristan ..….1.000 EURO, Gürcistan ….. 1.000 USD,
Romanya ....1.000 EURO
Portekiz ……....1.000 EURO, Arnavutluk ... 1.200 EURO,
Moldova…...... 1.000 USD
İtalya mektup postası için 1.000 EURO, koli postası için 1.500 EURO,
Avusturya mektup postası için 2.500 EURO, koli postası için 3.600 EURO
4- Konutta teslim üst havale limitini geçmeyen tüm ödeme şartlı mektup postası gönderileri yine konutta teslim havale
üst limitini ve adreste teslim edilecek kargo ağırlık ve hacmini geçmeyen ve adreste teslim hizmetiyle kabul olunan
ödeme şartlı kargolar ücretsiz konutta teslim edilir.
5/5
9805 STOK NOLU POSTA VE TELGRAF ÜCRET TARİFESİ
Download

VI- PTTBANK HİZMETLERİ ÜCRETLERİ