İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ AKADEMİK TAKVİMİ
Adli Tıp, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği, Eğitim
Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri
Doktora/Tezli Yüksek
Tezsiz/Uzaktan Eğitim
Doktora/Tezli Yüksek
Tezsiz/Uzaktan Eğitim
1. YENİ ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT DÖNEMİ
Lisans
Yüksek Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Lisansüstü Eğitim Kontenjanlarına (Yüksek Lisans,Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) Başvuru Tarihleri
Güz Yarıyılı
Güz Yarıyılı
Bahar Yarıyılı
Bahar Yarıyılı
1 Temmuz 2014
1 Temmuz 2014
22 Aralık 2014
22 Aralık 2014
Lisansüstü Eğitim Kontenjanlarına (Yüksek Lisans,Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) Başvuruların Başlangıcı
23 Temmuz 2014
24 Ağustos 2014
5 Ocak 2015
1 Şubat 2015
Lisansüstü Eğitim Kontenjanlarına (Yüksek Lisans,Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) Başvuruları İçin Son Gün
2. KAYIT YENİLEME (DERS ALMA, DANIŞMAN ONAYI, DERS EKLEME/BIRAKMA VE KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA) TARİHLERİ
Güz Yarıyılı
Güz Yarıyılı
Bahar Yarıyılı
Bahar Yarıyılı
Yeni Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin
8 Eylül 2014
8 Eylül 2014
16 Şubat 2015
16 Şubat 2015
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemlerinin Başlaması
19 Eylül 2014
19 Eylül 2014
23 Şubat 2015
23 Şubat 2015
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemleri İçin Son Gün
Güz Yarıyılı
Güz Yarıyılı
Bahar Yarıyılı
Bahar Yarıyılı
Kayıtlı Öğrenciler İçin Güz ve Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme
18 Ağustos 2014
18 Ağustos 2014
16 Şubat 2015
16 Şubat 2015
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemlerinin Başlaması
12 Eylül 2014
12 Eylül 2014
23 Şubat 2015
23 Şubat 2015
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemleri İçin Son Gün
NOT 1: Yeterlik/Tez Aşamasında bulunan öğrencilerinde belirtilen süreler içerisinde Aşamalarını Güncelemeleri ve Katkı Payı/Öğrenim Ücretini ödeyerek kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
NOT 2: Kayıt Yenileme işlemini gerçekleştirecek öğrencilerin Katkı Payı/Öğrenim Ücreti ödemesini yapabilmeleri için Ders Alma(Seçme) ve Danışman Onayı işlemini gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir.
Doktora Yeterlik İçin Başvuru Dönemi
Güz Yarıyılı
Güz Yarıyılı
Bahar Yarıyılı
Bahar Yarıyılı
Doktora Yeterlilk Başvurularının Başlangıcı
1 Eylül 2014
9 Şubat 2015
Doktora Yeterlilk Başvuruları İçin Son Gün
7 Kasım 2014
17 Nisan 2015
İşletme Fak. İişletme İktisadı Enstitüsü
Güz Yarıyılı
1 Ağustos 2014
16 Ağustos 2014
Bahar Yarıyılı
5 Ocak 2015
24 Ocak 2015
Güz Yarıyılı
8 Eylül 2014
17 Eylül 2014
Güz Yarıyılı
18 Ağustos 2015
15 Eylül 2014
Bahar Yarıyılı
16 Şubat 2015
23 Şubat 2015
Bahar Yarıyılı
16 Şubat 2015
23 Şubat 2015
3. GÜZ VE BAHAR YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM, YARIYIL SONU SINAVLARI, SINAV SONUÇLARI İLAN TARİHLERİ
Güz Yarıyılı (I. Yarıyıl) ve Bahar Yarıyılı (II. Yarıyılı)
Güz Yarıyılı (I.Yarıyıl)
Güz Yarıyılı (I.Yarıyıl)
Bahar Yarıyılı (II.Yarıyıl) Bahar Yarıyılı (II.Yarıyıl)
Güz Yarıyılı(I.Yarıyıl)
15 Eylül 2014
15 Eylül 2014
23 Şubat 2015
23 Şubat 2015
15 Eylül 2014
Eğitim - Öğretim Başlangıcı
2 Ocak 2015
2 Ocak 2015
5 Haziran 2015
5 Haziran 2015
26 Aralık 2014
Eğitim - Öğretim Bitişi
5 Ocak 2015
5 Ocak 2015
8 Haziran 2015
8 Haziran 2015
29 Aralık 2014
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavları Başlangıcı
16 Ocak 2015
16 Ocak 2015
19 Haziran 2015
19 Haziran 2015
12 Ocak 2015
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavları Bitiş Tarihi
İlgili Dersin Bitirme Sınavı Tarihinden İtibaren Yedi(7) Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavı Başarı Notunun İlanı İçin Son Gün
20 Ocak 2015
20 Ocak 2015
23 Haziran 2015
23 Haziran 2015
19 Ocak 2015
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavlarının Başlangıcı
30 Ocak 2015
30 Ocak 2015
3 Temmuz 2015
3 Temmuz 2015
30 Ocak 2015
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavları Bitiş Tarihi
İlgili Dersin Bütünleme Sınavı Tarihinden İtibaren Yedi(7) Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavı Başarı Notunun İlanı İçin Son Gün
NOT 1: Güz ve Bahar Yarıyılları Ara Sınavlarının sayısı ve sınav tarihleri, ilgili birimlerin yetkili kurullarınca belirlenir ve her yarıyılın başında öğrencilere duyurulur.
-
Bahar Yarıyılı(II.Yarıyıl)
23 Şubat 2015
3 Haziran 2015
4 Haziran 2015
17 Haziran 2015
25 Haziran 2015
8 Temmuz 2015
Download

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM