İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
3. KAYIT YENİLEME (DERS ALMA, DANIŞMAN ONAYI, DERS EKLEME/BIRAKMA VE KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ YATIRMA) TARİHLERİ
Danışmanı Bulunmayan / Danışmanı Değişen Öğrencilerin Danışmanlarının Atanması İçin Son Gün
Yüzde 10'a Giren İkinci Öğretim Öğrencilerinin Belirlenmesi İçin Son Gün
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemlerinin Başlaması
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Alma İşlemleri İçin Son Gün
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Danışman Ders Onayı İşlemlerinin Başlaması
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Danışman Ders Onayı İşlemleri İçin Son Gün
Katkı Payı - Öğrenim Ücreti Ödemesi İşlemlerinin Başlaması
Katkı Payı - Öğrenim Ücreti Ödemesi İçin Son Gün
Sınıf Listelerinin Oluşturulması
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Ekleme-Bırakma İşlemlerinin Başlaması (Danışman Aracılığıyla)
Öğrenci Otomasyon Sistemi Üzerinden Ders Ekleme-Bırakma İşlemleri İçin Son Gün (Danışman Aracılığıyla)
Bahar Yarıyılı
10 Şubat 2015
11 Şubat 2015
2 Şubat 2015
16 Şubat 2014
2 Şubat 2015
16 Şubat 2014
02 Mart 2015
8 Mart 2015
16-20 Şubat 2015
2 Şubat 2015
16 Şubat 2015
4. BAHAR YARIYILI EĞİTİM-ÖĞRETİM, YARIYIL SONU SINAVLARI, SINAV SONUÇLARI İLAN TARİHLERİ
Bahar Yarıyılı (II.Yarıyıl)
Öğretim Planına Göre Açılacak Derslerin ve Kontenjanlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi İçin Son Gün
Öğretim Planlarına Göre Hazırlanan Ders Programlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi için Son Gün
Eğitim - Öğretim Başlangıcı
Eğitim - Öğretim Bitişi
Önlisans Programlarına Kurumlararası Yatay Geçiş Sonucunda Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Muafiyetlerinin İşlenmesi İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara Sınav) Tarihlerinin Birim Panolarında ve İnternet Sayfasında İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara Sınav) Tarihlerinin Öğrenci Otomasyon Sistemine Tanımlanması İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara Sınav) Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ödev, Proje, vb.) Sonuçlarının İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme ve Bütünleme Sınav Tarihlerinin Birim Panolarında ve İnternet Sayfasında İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınav Tarihlerinin Öğrenci Otomasyon Sistemine Tanımlanması İçin Son Gün
Öğrenci Devamsızlıklarının Öğrenci Otomasyon Sistemine İşlenmesi ve İlan Edilmesi İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavları Başlangıcı
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavları Bitiş Tarihi
Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavı Başarı Notunun İlanı İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınav Tarihlerinin Öğrenci Otomasyon Sistemine Tanımlanması İçin Son Gün
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavlarının Başlangıcı
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavları Bitiş Tarihi
Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavı Başarı Notunun İlanı İçin Son Gün
26 Ocak 2015
30 Ocak 2015
16 Şubat 2015
27 Mayıs 2015
6 Mart 2015
9 Mart 2015
13 Mart 2015
İlgili Dersin Yarıyıl/Yıl İçi Etkinlikleri (Ara Sınav) Tarihinden
İtibaren Yedi(7) Gün (Yıllık Derslerde Ondört(14) Gün)
İlgili Dersin Bitirme Sınavı İlan Tarihi
4 Mayıs 2015
8 Mayıs 2015
27 Mayıs 2015
28 Mayıs 2015
10 Haziran 2015
İlgili Dersin Bitirme Sınavı Tarihinden İtibaren Yedi(7) Gün
(Yıllık Derslerde Ondört(14) Gün)
15 Haziran 2015
18 Haziran 2015
1 Temmuz 2015
İlgili Dersin Bütünleme Sınavı Tarihinden İtibaren Yedi(7)
Gün (Yıllık Derslerde Ondört(14) Gün)
Download

2014-2015-Akademik Takvim