T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Toplantı Tarihi
: 06/11/2014 Perşembe
Toplantı Sayısı
: 502
Toplantı Saati
:11:30
GÜNDEM
01-Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ali GÖK’ün Ankara’ya görevlendirilmesi.
02-Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK’ın Antalya’ya görevlendirilmesi ve ders telafi
isteği.
03-Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK’ın Ankara’ya görevlendirilmesi.
04-Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Songül SALLAN GÜL’ün İstanbul’a görevlendirilmesi.
05-Fakültemizden kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin durumları.
06-Fakültemizden mezun duruma gelen öğrencilerin durumları.
07-Farabi Değişim Programı kapsamında Fakültemiz Biyoloji Bölümü’nde öğrenim gören Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi öğrencisi Sinan SAYIN’ın 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı güncellenen öğrenim
protokolünün onaylanması.
08-Farabi Değişim Programı kapsamında Fakültemiz Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gören
Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Özge YENER’in 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz ve Bahar Yarıyılı güncellenen
öğrenim protokolünün onaylanması.
09-Matematik Bölümü öğretim elemanı Nurullah YILMAZ’ın Macaristan’a görevlendirilmesi.
10-Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Ahmet ŞAHİNER’in Macaristan’a görevlendirilmesi ve ders telafi
isteği.
11-Dilek GÜRLEVİK’in Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personel Statüsü’nde Fakültemiz Coğrafya Bölümü’nde
çalıştırılması hakkında.
12-2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Fakültemiz Felsefe Bölümü’ne yatay geçiş ile kayıt yaptıran Gamze
ZORLU’nun ders muafiyetinin onaylanması.
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Toplantı Tarihi
: 13/11/2014 Perşembe
Toplantı Sayısı
: 503
Toplantı Saati
:11:30
GÜNDEM
01-Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Hasan KALYONCU’nun ders telafi isteği
02-Daha önceki Eğitim Öğretim Dönemlerinde Fakültemize yatay geçiş ve dikey geçişle kaydını yaptıran
öğrencilerin muaf sayılan derslerine ait notların ve harf notlarının öğrenci bilgi sistemine işlenmesi hakkında.
03-Kimya Bölümü öğrencisi Cem Ozan ZEYBEK’in KİM318 kodlu Mesleki Vizyon adlı seçmeli dersinin ve
notunun öğrenci bilgi sisteminden silinmesi hakkında.
04-Farabi Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Fakültemiz Biyoloji Bölümü’nde
öğrenim gören Hitit Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Yasemin TAN’ın öğrenim protokolü hakkında.
05-Farabi Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz ve Bahar Yarıyılları Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde öğrenim gören Fakültemiz Sosyoloji Bölümü öğrencisi Serpil KASAP’ın öğrenim
protokolünün onaylanması.
06-Farabi Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz ve Bahar Yarıyılları Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi’nde öğrenim gören Fakültemiz Sosyoloji Bölümü öğrencisi Ayşenur BEYAZ’ın öğrenim
protokolünün onaylanması.
07-Farabi Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz ve Bahar Yarıyılları Fakültemizde öğrenim
gören Aksaray Üniversitesi öğrencisi Fatih ATEŞOĞLU’nun öğrenim protokolünün onaylanması.
08-2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı yatay geçiş ile Fakültemiz Sosyoloji Bölümü’ne kaydını yaptıran Harun
İŞBİLİR’in ders muafiyeti hakkında.
09-Sosyoloji Bölümü Çift Anadal Programı öğrencileri Buse GÜLŞEN ve Derya Nisa DÖNER’in ders
muafiyetlerinin iptali hakkında.
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Toplantı Tarihi
: 14/11/2014 Cuma
Toplantı Sayısı
: 504
Toplantı Saati
:11:30
GÜNDEM
01-Psikoloji Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Pınar BÜRHAN’ın Uludağ Üniversitesi’ne görevlendirilmesi.
02-Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Süleyman SEYDİ’nin ders telafi isteği
03-Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Birsen BAYAN’ın görev süresinin uzatılması.
04-Coğrafya Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Adil Gül ERYILMAZ’ın görev süresinin uzatılması.
05-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/b-4 maddesi uyarınca Fakültemiz Sanat Tarihi Bölümü’nde görev
yapan Uzman Zübeyde ŞAHİN’in görev süresinin uzatılması.
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Toplantı Tarihi
: 18/11/2014 Salı
Toplantı Sayısı
: 505
Toplantı Saati
:11:30
GÜNDEM
01-Psikoloji Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Pınar BÜRHAN’ın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35.
Maddesi uyarınca Uludağ Üniversitesi’ne görevlendirilmesi.
02-2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dikey Geçiş Ek Kontenjanla Fakültemize kaydını yaptıran öğrencilerin ders
muafiyetleri hakkında.
03-Erasmus Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Belçika’da öğrenim gören Batı Dilleri ve
Edebiyatı Bölümü öğrencileri Cansu ÖZCAN ve Ercüment KİREÇKAYA’nın öğrenim anlaşması değişikliği
hakkında.
04-Diplomasını kaybeden Kimya Bölümü öğrencisi Eda İNANÇU’nun yeni diploma talebi.
05-Fakültemizden kaydını sildirmek isteyen Tarih Bölümü öğrencisi Ayşenur KÜÇÜK’ün durumu.
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Toplantı Tarihi
: 27/11/2014 Perşembe
Toplantı Sayısı
: 506
Toplantı Saati
:11:30
GÜNDEM
01-Farabi Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Fakültemiz Biyoloji Böiümü'nde
öğrenim gören Muğla Sıtkı KOÇMAN Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Sinan SAYIN’ın öğrenim
protokolü hakkında.
02-Farabi Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz ve Bahar Yarıyılı Fakültemiz Tarih Böiümü'nde
öğrenim gören Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Gamze KAFA’nın öğrenim protokolü
hakkında.
03-Mevlana Değişim Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılı King’s Collega –Amerika
Birleşik Devletlerinde eğitim alacak olan Fakültemiz Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Meltem
ÖZKAN ve Adem İSLAMOĞLU’nun öğrenim protokolleri hakkında.
04-Fakültemizdeki kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin durumları.
05-Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Serdal SAKÇALI’nın İstanbul’a örevlendirilmesi
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
Toplantı Tarihi
: 04/12/2014 Perşembe
Toplantı Sayısı
: 507
Toplantı Saati
:11:30
GÜNDEM
01-Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Selda TEKİN ÖZAN’ın projeden Kovada Gölü’ne görevlendirilmesi.
02-Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Selda TEKİN ÖZAN’ın projeden Seyhan Gölü’ne (Adana)
görevlendirilmesi.
03-Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Hasan KALYONCU’nun projeden Alara-Karpuz Çayı’na (AntalyaAlanya) görevlendirilmesi.
04-Kimya Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör.Dr. Fatime Mine BALCI’nın İstanbul’a görevlendirilmesi.
05-Tarih Bölümü öğrencisi Göksel KARAPINAR’ın muaf olduğu “TAR-105 kodlu Tarih Metodolojisi” adlı
dersin sehven yanlış yazılan notunun düzeltilmesi hakkında.
06-Tarih Bölümü öğrencisi Özlem ÇEVİK’in muaf olduğu “İngilizce II” adlı dersinin unutulan harf notunun
öğrenci bilgi sistemine işlenmesi hakkında.
07-2014-2015 Eğitim Öğretim Güz Yarıyılı Fakültemiz ara sınavlarına ait not bildirim ve not düzeltme
formlarındaki notların onaylanması.
08- Daha önceki Eğitim Öğretim Dönemlerinde Fakültemize LYS ile kaydını yaptıran öğrencilerin muaf sayılan
derslerine ait notların ve harf notlarının öğrenci bilgi sistemine işlenmesi hakkında.
09- Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Kadir KASALAK’ın Şeyh Edebali Üniversitesi’ne (Bilecik)
görevlendirilmesi ve ders telafi isteği.
10- Fakültemiz Biyoloji Bölümü’ne dikey geçiş ek yerleştirme ile kaydını yaptıran öğrenci Umrenur
KALMACI’nın yeniden düzenlenen ders muafiyetinin onaylanması.
11-Farabi Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz ve Bahar Yarıyılları Gazi Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim görecek olan Sosyoloji Bölümü öğrencisi Rumeysa AKYÜZ’ün öğrenim
protokolünün onaylanması.
12-Farabi Programı kapsamında 2014-2015 Eğitim Öğretim Güz ve Bahar Yarıyılları Fakültemizde öğrenim
görecek olan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi Mesut MACİT’in öğrenim protokolünün
onaylanması.
Download

6 Kasım - 4 Aralık 2014 Fakülte Yönetim Kurulu Kararları