T.C.
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
YAZ OKULU DUYURUSU
1) Aşağıda isim ve kredi/saatleri belirtilen derslere kesin kayıt
yaptırmak isteyen başvuru sahibi öğrenciler almak istedikleri
her bir:
2 saatlik ders için: 40,88 TL
3 saatlik ders için: 61,32 TL
4 saatlik ders için: 81,76 TL
ücreti aşağıda belirtilen Ziraat Bankası Kars Şubesi
hesabına 19.06.2014 günü mesai bitimine kadar yatırıp,
dekontlarını Eğitim Fakültesi Öğrenci İşlerine elden teslim
etmeleri gerekmektedir. Mesela; 5 saatlik ders almak isteyen
öğrenci 102,20 TL, 10 saatlik ders almak isteyen öğrenci
204,40 TL, 12 saatlik ders almak isteyen öğrenci 245,28 TL
ücret ödemesi yapacaklardır.
2) Bankaya para yatırılırken “Eğitim Fakültesi Yaz Okulu
öğrenim harcı” cümlesinin banka dekontuna mutlaka
yazdırılması gerekmektedir.
3) Bir öğrenci Yaz Okulu’ndan en fazla 12 kredi/saatlik ders
alabilir.
4) Fakültemizin yaz okulu programına başvuracak diğer
üniversitelerin öğrencileri, öğrenim gördükleri fakültelerinden
fakültemizden ders alabilir yazısı alarak başvurabilirler.
Fakültelerinden yazı getirmeyenler başvuru yapsalar dahi
kayıtları silinir. Diğer üniversite öğrencileri yukarıda
belirtilen ücretin 2 (iki) katını yatırmak zorundadır. Diğer
üniversitelerden başvurular için süre uzatılmıştır.
5) Yaz Okulu derslerini başka bir üniversitenin Eğitim
Fakültesi’nde almak isteyen öğrenciler, ders almak istedikleri
Üniversite ve Fakülte için Dekanlığımıza dilekçe vermek
zorundadır. Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla ancak bir başka
fakülteden ders alınabilir. Öğrencilerimizin bir mağduriyet
yaşamaması için bu kurala riayet etmeleri önemle duyurulur.
6) Üniversitemizin diğer birimlerinde okuyan öğrenciler
birimlerinden izin almak şartıyla fakültemizden ders
alabilirler. Bunlar yukarıdaki ücreti öderler.
7) Yabancı uyruklu öğrenciler yukarıda belirtilen ücretlerin 3
(üç) katını ödeyeceklerdir.
Ücretin Yatırılacağı Banka ve Hesap:
Banka
: Ziraat Bankası Kars Şubesi
Hesap No : 0147-261 58 586-5009
Açıklama : Eğitim Fakültesi Yaz Okulu öğrenim
harcı
Yaz Okulu’nda Açılacak Dersler
Dersin Adı
T
U
K
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
Bilim Tarihi
Bilimsel AraştırmaYöntemleri
Davranış Bozuklukları
Tiyatro ve Drama Uygulamaları
Eğitim Yönetimi
Fen Eğitimi
Gelişim Psikolojisi-II
Genel Biyoloji I
Genel Biyoloji II
Genel Fizik-I
Genel Fizik-II
Genel Fizik-III
Genel Kimya I
Genel Kimya II
Genel Kimya III (Analitik Kimya)
Görsel Sanatlar Eğitimi
Grupla Psikolojik Danışma
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
İstatistik I-II
Kişilik Kuramları
Matematik I
Matematik II
Meslek Etiği ve Yasal Konular
Mesleki Rehberlik ve Danışma
Modern Fiziğe Giriş
Öğrenme Psikolojisi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Öğretim Yöntemleri I-II
2
3
2
3
2
3
2
3
4
4
4
4
2
4
4
2
2
3
2
3
3
4
4
2
3
2
3
3
3
2
2
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
3
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
2
4
4
3
3
3
2
3
3
4
4
2
3
2
3
3
3
3
Ders
Saati
4
3
2
3
4
3
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4
4
3
2
3
3
4
4
2
3
2
3
3
3
4
Psikolojik Danış. İlke ve Teknikleri
Psikolojik Danışmanlık Kuramları
Rehberlik ve Psiko. Danış. Semineri
Rehberlik
Rehberlikte Program Geliştirme
Seçmeli
Seçmeli
Sınıf Yönetimi
Sosyal Psikoloji
Türk Eğitim Sistemi ve Okul
Yönetimi
Yaşam Dön. ve Uyum Problemleri
3
3
2
3
3
2
3
2
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
4
3
3
2
3
2
3
2
0
2
2
3
0
3
3
Download

YAZ OKULU DUYURUSU - Kafkas Üniversitesi