DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İLERİ TEKNOLOJİLER TASARIM ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ
Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi
Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampusu Tavşanlı Yolu 10. km KÜTAHYA
Tel:(0274) 265 20 31 Dahili:1801 Fax: (0274) 265 20 31 [email protected]
FOURIER TRANSFORMLU INFRARED SPEKTROMETRE (FTIR) ANALİZ TALEP FORMU
Analiz Talebinde Bulunan
Kurum:
Ödeme Şekli
□ Nakit
Kişi:
□ Projeden
Projeden ise Proje No:
Adres:
Bu kısım merkez tarafından doldurulacaktır.
Telefon/Faks/E-posta:
Referans No:
Bitiş Tarihi:__/__/20__
Ücretlendirme:
Tarih:__/__/20__
-1
İstenilen spektrum aralığı: (cm olarak)
ANALİZ BİLGİLERİ
☐MIR (4000 - 400)
☐ FIR1 (700 - 350)
☐ Diğer( ........../...........)
Kızıl Ötesi Spektroskopisi
☐ZnSe / Elmas ATR
☐Sıvı Numune Hücresi
☐Gaz Numune Hücresi
SONUÇLAR ☐datapoint file (.dpt) ☐OPUS
(Bütün sonuçlar olarak da kaydedilip CD içinde numune sahibine verilir).
NUMUNE BİLGİLERİ
Etiket No
Numune Adı
☐Absorpsiyon spektrumu
☐Transmisyon spektrumu
Fiziksel Yapısı
01
02
03
04
05
Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐
İstemiyorum ☐
DPÜ İLTEM TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No
Analiz Ücreti
Başvuru Tarihi
Ad, Soyad ve İmza
Deney Başlama – Bitiş Tarihi
Erime Noktası
Ölçüm sırasında
çıkacak gazlar
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İLERİ TEKNOLOJİLER TASARIM ARAŞTIRMA
GELİŞTİRME VE UYGULAMA MERKEZİ
Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi
Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampusu Tavşanlı Yolu 10. km KÜTAHYA
Tel:(0274) 265 20 31 Dahili:1801 Fax: (0274) 265 20 31 [email protected]
FOURIER TRANSFORMLU INFRARED SPEKTROMETRE (FTIR) ANALİZ TALEP FORMU
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Güvenlik Bilgileri:
Numunenin çevre, insan sağlığına, veya cihaza zararlı etkisi
☐ Vardır
☐ Yoktur
Madde güvenlik bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazınız.
☐ Solunum: _______________
☐ Deri: _______________
☐ Göz: _______________
Kullanıcıya, çevreye, veya cihaza zarar verme olasılığı olan numuneler açıklamalar bölümünde belirtilmelidir. Gerekli önlemler
alındığında zararlı etkileri giderilebilen numuneler deney için kabul edilebilir.
Deneyi istenen numune(ler) için gerekli tüm sağlık, toksik ve güvenlik bilgilerini bu formda belirttiğimi beyan ederim.
Yetkili/Proje Yürütücüsü Ad, Soyad ve İmza:
ANALİZ ÜCRETİNİN YATIRILMASI
DPÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü T.C. Ziraat Bankası Kütahya Şubesi
IBAN NO
TR42 0001 0001 7935 0644 6650 13
Evrak Kayıt No
Deney Ücreti
* Analiz ücreti yatırılırken, talep edenin ismi ve analiz belirtilmeli.
FTIR Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri
Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara
da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde MERLAB numuneyi kabul etmeme
hakkına sahiptir.
A. Numunenin Getiriliş Şekli ve Süresi
1. Numunelerin DPÜ-İLTEM’ne getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
2. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.
3. Numunelerin özelliği bozulmadan, gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
4. Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
B. Ambalaj Şekli ve Numune Miktarı
1. Analiz için gönderilecek numuneler toz, katı blok, film, kaplama veya sıvı halinde olabilir. Toz numunelerde
50-100 mg arasında (bu miktar çalışmanın cinsine göre değişiklik gösterebilir) olmalıdır. Sıvı numunelerde ise 1020 ml arasında olmalıdır. Numunede meydana gelebilecek bozulma, kirlenme, deformasyon, kırılma vb. gibi
aksaklıklardan DPÜ-İLTEM Laboratuvarı sorumlu tutulamaz.
2. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den
başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
3. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
4. Daha önce başka amaçlarda kullanılmış ve yıpranmış ambalajlarda getirilen numuneler kabul edilmez.
5. Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş
olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
8. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.
9. FTIR başvurularında “Kızıl Ötesi ve Raman Spektroskopi Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri” okunduktan
sonra “Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FTIR)Deney İstek Formu” ve “Başvuru Formu” eksiksiz
olarak doldurulup Merkez Laboratuvarı Numune Kabul Birimine müracaat edilecektir.
10. Tahmini analiz süresi 5 gündür. İletişim için [email protected] adresi kullanılabilir.
FRM-ARG-KORL-03Rev.No/Tarih: 01/24.05.2012
3/3
Download

MÜŞTERİ BİLGİLERİ - Dumlupınar Üniversitesi