İÇİNDEKİLER
25. Olağan Genel Kurula Çağrı ........................................................................................................... 5
Yitirdiklerimiz ..................................................................................................................................... 6
Önsöz .................................................................................................................................................. 7
24. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerimiz (Asıl-) ................................................................................ 12
24. Dönem Yönetim Kurulu Üyelerimiz (Yedek) ............................................................................. 13
1. Şube Yapısı ................................................................................................................................... 15
1.1. Şube Yönetim Kurulu ......................................................................................................... 16
1.2. Şube Birimleri ..................................................................................................................... 16
1.3. Şube Toplantıları ................................................................................................................ 17
2. Büro Çalışmaları ........................................................................................................................... 21
2.1. Evrak Dokümantasyonu ..................................................................................................... 23
2.2. Şube Çalışanları .................................................................................................................. 23
3. Üye Çalışmaları............................................................................................................................. 27
3.1. Üye İlişkileri ........................................................................................................................ 29
3.2. Üye Durumu ....................................................................................................................... 29
3.3. Örgütlenme Faaliyetleri ..................................................................................................... 30
3.4. Üyeye Yönelik Çalışmalar ................................................................................................... 31
3.5. Kurum/Firma/İş Yeri Ziyaretleri ......................................................................................... 50
3.6. Hukuk Danışmanlığı Birimi Çalışmaları............................................................................... 56
4. Öğrenci Üye Çalışmaları ............................................................................................................... 59
4.1. Öğrenci Üye İstatistik Bilgileri ............................................................................................ 61
4.2. Öğrenci Üyelerin Üniversitelere Göre Dağılımı .................................................................. 62
4.3. Öğrenci Üyelerimize Yönelik Yaptığımız Çalışmalar ........................................................... 62
4.4. Öğrenci Üyelerimize Yönelik Gerçekleştirdiğimiz Etkinliklerimiz ....................................... 63
5. Şube Komisyonları ....................................................................................................................... 69
5.1. Uzmanlık Komisyonları....................................................................................................... 71
5.2. Meslek Dalı Komisyonları ................................................................................................... 76
5.3. Çalışma Grupları ................................................................................................................. 77
6. Etkinlikler ..................................................................................................................................... 79
6.1. Kongre, Kurultay, Sempozyum ve Çalıştaylar .................................................................... 81
6.2. Anma etkinlikleri ................................................................................................................ 85
6.3. Katılım Sağlanan Diğer Etkinlikler ...................................................................................... 86
7. Eğitim ve Belgelendirme Çalışmaları ........................................................................................... 89
7.1. Kurslar ................................................................................................................................ 92
7.2. Seminerler ........................................................................................................................ 101
7.3. Personel Eğitimleri ........................................................................................................... 104
8. SMM Hizmetleri ve Mesleki Denetim Uygulamaları ................................................................ 107
8.1. Mesleki Denetim .............................................................................................................. 111
9. Teknik Hizmetler ........................................................................................................................ 115
9.1. Merkez Laboratuvarı (MERLAB) ....................................................................................... 118
9.2. Periyodik Kontroller ......................................................................................................... 123
9.3. Doğalgaz İç Tesisat Periyodik Kontrolleri ......................................................................... 128
9.4. Araç Tespit ve LPG/CNG/LNG Sızdırmazlık Merkezi......................................................... 132
9.5. Asansör Kontrol Merkezi.................................................................................................. 135
10. Temsilcilik Faaliyetleri.............................................................................................................. 139
10.1. Kırıkkale İl Temsilciliği .................................................................................................... 141
10.2. Çankırı İl Temsilciliği ....................................................................................................... 142
10.2. Polatlı İlçe Temsilciliği .................................................................................................... 143
11. Yayın Birimi Çalışmaları ........................................................................................................... 145
11.1. Şube Bülteni ................................................................................................................... 147
11.2. Yaprak (Şube Elektronik Bülteni) ................................................................................... 147
11.3. Yayın Satış ...................................................................................................................... 147
11.4. Şube Web Sitesi ............................................................................................................. 147
12. Basın Birimi Çalışmaları ........................................................................................................... 149
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler ...................................................................................... 153
14. Basında Şubemiz ...................................................................................................................... 157
Basın Açıklamalarımız ............................................................................................................. 159
Yazılı Basında Şubemiz ............................................................................................................ 199
15. Mali Rapor ................................................................................................................................ 209
Makina Mühendisleri Odası 24. Dönem Çalışma Programı .......................................................... 215
25. Olağan
Genel Kurula Çağrı
Sayın Üyemiz,
Şubemizin 25. Olağan Genel Kurulu, 16 Ocak 2016 tarihinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında, Avşar
Metropol Sinemaları Salonu’nda (Selanik Cad. No: 76 Kızılay/Ankara,
Seçimler, 17 Ocak 2016 tarihinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Sarar İlkokulu’nda (Necatibey Cad.
Yeşilırmak Sokak Sıhhiye/Ankara) yapılacaktır.
Saygılarımızla,
MMO Ankara Şube
24. Dönem Yönetim Kurulu
Program
1.GÜN: GENEL KURUL TOPLANTISI
Tarih : 16 Ocak 2016
Saat : 10:00-17:00
Adres : Avşar Metropol Sinemaları Salonu
Selanik Cad. No: 76 Kızılay/Ankara
GÜNDEM:
1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi,
3. Saygı duruşu,
4. İstiklal Marşı`nın okunması,
5. Şube Başkanının konuşması,
6. Konuk konuşmacılar,
7. Çalışma Raporunun okunması ve görüşülmesi,
8. Dilek ve öneriler,
9. Seçime katılacak adayların belirlenmesi.
2.GÜN: SEÇİMLER
Tarih : 17 Ocak 2016
Saat : 09:00-17:00
Adres : Sarar ilkokulu
Necatibey Cd. Yeşilırmak Sok.
Sıhhiye/Ankara
GÜNDEM:
1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
(7 Asıl, 7 Yedek)
2. TMMOB Makine Mühendisleri Odası
Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi.
Download

içindekiler - Makina Mühendisleri Odası