DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FTIR-ATR) Deney İstek Formu
Ad, Soyad:
İmza:
Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm:
Tel:
Faks:
e-Posta:
Deneylerin gerçekleştirilebilmesi için bu formun eksiksiz doldurulması gereklidir.
Analiz Modu:
DENEY BİLGİLERİ
☐ Absorbans
Numune Tipi:
☐Katı
☐ % Transmitans
☐ Toz
☐Film
Dalga Sayısı Aralığı:
-1
☐ En geniş spektrum aralığı (4000-400 cm )
☐Kaplama
☐ Sıvı
-1
☐ İstenilen spektrum aralığı (cm ):
Kullanılması İstenen Donanım ve/veya Deney Seçeneği (Tercihe Bağlı) (Seçenekler ayrıca fiyatlandırılacaktır).
Deney ile İlgili Ek İstekler:
Not: Varsa numune ile birlikte kör (blank, background) numune getiriniz.
NUMUNE BİLGİLERİ
Etiket No
Numune Çözgeni veya Zemini
(background)
Numune Adı/İçeriği
Numunenin Veriliş Şekli
(muhafazası)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
*10’dan fazla numune analizi durumunda formun devamını isteyiniz.
Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐
İstemiyorum ☐
MERKEZ LABORATUVARI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No
Deney Ücreti
Başvuru Tarihi
Uzman Ad Soyad / İmza
Tel: +90 236 201 26 00 / +90 236 201 26 02, Faks: +90 236 201 26 07,
e-posta: [email protected], http://defam.cbu.edu.tr
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FTIR-ATR) Deney İstek Formu
Kızıl Ötesi Spektroskopi Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri
Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen şartlara da uymakla yükümlüdür.
Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde DEFAM numuneyi kabul etmeme hakkına sahiptir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Numunelerin DEFAM Ar-Ge Merkezi’ne getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye aittir.
Numunelerin özelliği bozulmadan, gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Deney İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi Deney İstek Formu’nda özel saklama koşulları belirtilmeyen sıvı numuneler +4°C’de
buzdolabında, diğer numuneler oda koşullarında saklanmaktadır.
Analiz için gönderilecek numuneler toz, film, kaplama veya sıvı halinde olabilir. Toz numunelerde 50-100 mg arasında (bu miktar
çalışmanın cinsine göre değişiklik gösterebilir) olmalıdır. Sıvı numunelerde ise 10-20 ml arasında olmalıdır.
Numunede meydana gelebilecek bozulma, kirlenme, deformasyon, kırılma vb. gibi aksaklıklardan Merkez Laboratuvarı sorumlu
tutulamaz.
Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri
tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
Kan, üre, doku ve benzeri biyolojik numunelerin analizi yapılmamaktadır.
Patlayıcı, radyoaktif veya analizcinin sağlığını olumsuz etkileyecek özellikteki numuneler analize kabul edilmez.
FTIR başvurularında “Kızıl Ötesi Spektroskopi Laboratuvarı Numune Kabul Kriterleri” okunduktan sonra “Fourier Dönüşümlü Kızıl
Ötesi Spektrometresi (FTIR) Deney İstek Formu” ve “Başvuru Formu” eksiksiz olarak doldurulup Merkez Laboratuvarı Numune
Kabul Birimine müracaat edilecektir.
İletişim için [email protected] adresi kullanılabilir.
MERKEZ LABORATUVARI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No
Deney Ücreti
Başvuru Tarihi
Uzman Ad Soyad / İmza
Tel: +90 236 201 26 00 / +90 236 201 26 02, Faks: +90 236 201 26 07,
e-posta: [email protected], http://defam.cbu.edu.tr
Download

Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FTIR-ATR