DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İLERİ TEKNOLOJİLER MERKEZİ
Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi
Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampusu Tavşanlı Yolu 10. km KÜTAHYA
Tel:(0274) 265 20 31 Dahili:1801 Fax: (0274) 265 20 31 [email protected]
KÜTLE SPEKTROSKOPİ LABORATUVARI HPLC ANALİZ TALEP
FORMU
MÜŞTERİ BİLGİLERİ
Ad, Soyad:
Kurum Bilgileri
 Dumlupınar Üniversitesi
 Diğer Üniversiteler
 Kamu Kurumu
 Özel Kuruluş
Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm:
Ödeme Şekilleri
 Proje bütçesinden
 Nakit Öneme
Tel:
Faks:
GÜVENLİK BİLGİLERİ
e-Posta:
Güvenlik Bilgileri:
Numunenin çevre, insan sağlığına, veya cihaza zararlı etkisi
☐ Vardır
☐ Yoktur
Madde güvenlik bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazınız.
☐ Solunum: _______________
☐ Deri: _______________
Kullanıcıya, çevreye veya cihaza zarar verme olasılığı olan numuneler açıklamalar bölümünde belirtilmelidir. Gerekli
önlemler alındığında zararlı etkileri giderilebilen numuneler deney için kabul edilebilir.
Deneyi istenen numune(ler) için gerekli tüm sağlık, toksik ve güvenlik bilgilerini bu formda belirttiğimi beyan ederim.
No
NUMUNE BİLGİLERİ
☐ Göz: _______________
Numune
Adı
Kimyasal
Formül
Uygun
Çözücüler
Yapılacak
analiz
Analiz Şekli
Numune İçeriği**
01
Kalitatif Kantitatif 
Saf  Karışım 
02
03
04
05
06
07
08
Kalitatif  Kantitatif 
Kalitatif  Kantitatif 
Saf  Karışım 
Saf  Karışım 
Kalitatif  Kantitatif 
Kalitatif  Kantitatif 
Saf  Karışım 
Saf  Karışım 
Kalitatif  Kantitatif 
Saf  Karışım 
Kalitatif  Kantitatif 
Saf  Karışım 
Kalitatif  Kantitatif 
Saf  Karışım 
*Katı numunelerin analizi için erime noktalarının belirtilmesi gerekmektedir.
**Numunenin karışım olması durumunda uygun metot belirtilmelidir. Aksi halde metot oluşturma süreci
uygulanacaktır. (Ayrı ücretlendirme yapılır)
Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐ İstemiyorum ☐
MERKEZ LABORATUVARI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No
Deney Ücreti
Başvuru Tarihi
Deney Sorumlusu;
Deney Başlama – Bitiş Tarihi
Ad, Soyad ve İmza
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İLERİ TEKNOLOJİLER MERKEZİ
Dumlupınar Üniversitesi İleri Teknolojiler Merkezi
Dumlupınar Üniversitesi Merkez Kampusu Tavşanlı Yolu 10. km KÜTAHYA
Tel:(0274) 265 20 31 Dahili:1801 Fax: (0274) 265 20 31 [email protected]
İlave Numune Bilgileri:
Kütle Spektroskopi Laboratuvarı (KLS) Numune Kabul Kriterleri;
Müşteri numune gönderirken Deney Hizmet Sözleşmesinde yazılan şartlarla birlikte, aşağıda belirtilen
şartlara da uymakla yükümlüdür. Uygun olmayan numune gönderilmesi halinde DPÜ-İLTEM numuneyi
kabul etmeme hakkına sahiptir.
A.
Numunenin Getiriliş Şekli
1.
Numunelerin DPÜ-İLTEM’e getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu müşteriye
aittir.
Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.
Numunelerin özel saklama şartları varsa MUTLAKA Deney İstek Formunda ilgili bölümde
belirtilmelidir.
2.
3.
B.
Ambalaj Şekli, Numune Özelliği ve Numune Miktarı
1.
Deney başvurusunun kabul edilebilmesi için Başvuru Formu ve her numune için ayrı ayrı
düzenlenmiş Deney İstek Formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Her numune için ayrı deney istek
formu doldurulmalıdır.
Numunenin kodu, molekül formülü, molekül kütlesi ve yapısı, tam ve doğru olarak belirtilmelidir.
Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler
01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune
kodları belirtilecektir.
Numunenin uygun çözücüleri mutlaka yazılmalıdır. Deney için çözücünün niteliği büyük önem
taşımakta olup, DMSO içinde çözülmesi gereken numuneler kabul edilmemektedir.
Numune, sıkıca kapatılmış ve kapağı sabitlenmiş eppendorf tüpleri içinde olmalıdır.
Numune miktarı en az iki deney tekrarı için yetecek nicelikte olmalıdır (10 mg).
İletişim için [email protected] adresi kullanılabilir.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Download

Kütle Spektroskopi Laboratuvarı HPLC Analiz Talep Formu