DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MÜŞTERiBiLGiLERi
Metal Spekrometre Deney İstek Formu
Ad, Soyad:
İmza:
Kurum/Kuruluş/Üniversite, Fakülte, Bölüm:
Tel:
Faks:
e-Posta:
DENEY BiGiLERisi
Deneylerin gerçekleştirilebilmesi için bu formun eksiksiz doldurulması gereklidir.
MALZEME GRUBU
☐ Düşük alaşımlı Çelik
☐ Yüksek Hız Çeliği
☐ Mikro Sertlik Ölçümü ☐ Cr- Hard Beyaz Pik
☐ Paslanmaz Çelik
☐ Yüksek Manganlı Çelikler ☐ Mikro Sertlik Ölçümü
☐ Aluminyum ve Aluminyum alaşımları
☐ Otomat Çeliği
☐ Dökme Demir
☐ Bakır ve Bakır alaşımları ☐ Zamak ve Alaşımları
☐ Diğer ___________________________________________
Not : Analiz edilecek malzeme kaba/hassas kesme ve zımparalama yapılmamışsa ayrıca ücretlendirilecektir.
Numunenin (varsa) özel saklama koşulları:
NUMUNE
BİLGİLERİ
Artan Numunenin İadesini İstiyorum ☐
Numunenin Cinsi
Etiket No
☐ Plastik
Numune Adı
İstemiyorum ☐
☐ Kompozit
Etiket No
☐ Metalik
Numune Adı
☐ Diğer: _______________
Etiket No
Numune Adı
01
06
11
02
07
12
03
08
13
GÜVENLİK BİLGİLERİ
Güvenlik Bilgileri:
Numunenin çevre, insan sağlığına, veya cihaza zararlı etkisi
☐ Vardır
☐ Yoktur
Madde güvenlik bilgilerinde (MSDS) belirtilen miktarları yazınız.
☐ Solunum: _______________
☐ Deri: _______________
☐ Göz: _______________
Kullanıcıya, çevreye, veya cihaza zarar verme olasılığı olan numuneler açıklamalar bölümünde belirtilmelidir. Gerekli önlemler
alındığında zararlı etkileri giderilebilen numuneler deney için kabul edilebilir.
Deneyi istenen numune(ler) için gerekli tüm sağlık, toksik ve güvenlik bilgilerini bu formda belirttiğimi beyan ederim.
Yetkili/Proje Yürütücüsü Ad, Soyad ve İmza:
MERKEZ LABORATUVARI TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.
Evrak Kayıt No
Deney Ücreti
Başvuru Tarihi
DYS Ad, Soyad ve İmza
Deney Başlama – Bitiş Tarihi
2
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Metal Spekrometre Deney İstek Formu
Download

Metal Spektrofotometre