KLİMA SANTRALLERİ
Ürünlere genel bakış
Yazılım ve Eurovent sertifikası
Bir bakışta çalışma ilkesi
D-AHU Professional
D-AHU Energy
D-AHU Easy
'Tak ve çalıştır' kumandalar
Taze hava paketi
SKS klima santralleri
304
305
306
308
309
313
314
314
316
Seçenekler ve Aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu katalogun 332. sayfasına bakın.
303
KLİMA
SANTRALLERİ
FANCOIL
Daikin klima santralleri 'tak ve çalıştır' tasarımı ve eşsiz esnekliğiyle birlikte ne amaçla kullanılırsa
kullansın her türlü binanın tüm gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde yapılandırılabilir ve
birleştirilebilir. Sistemlerimiz, piyasanın en yüksek çevre duyarlılığına ve enerji verimliliğine sahip olacak
şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle ekolojik etkisi düşüktür, buna karşılık enerji tüketiminin en aza
indirilmesi sayesinde maliyetleri daima minimum düzeyde tutar. Sistemin fiziksel olarak kapladığı alanın
da küçük olması ve bu özellikler klima santrallerini tüm pazarlar için ideal hale getirir.
Daikin Klima santralleri
Genel Bakış
Hava debisi (m3/sa x 1.000)
0
20
40
50
60
70
80
90
100
120
140
D-AHU Professional
500 m3/sa
- 140.000 m3/sa
D-AHU Energy
1.500 m3/sa
- 70.000 m3/sa
D-AHU Easy
500 m3/sa
- 30.000 m3/sa
SKS
500 m3/sa
- 120.000 m3/sa
Kumandalar *
0,75 kW motordan
22 kW motor seçenekleri
EC Fişli Fan **
YENİ
500 m3/sa
- 100.000 m3/sa
* opsiyonel - Professional ve Energy serisi için
** opsiyonel
304
Daikin Klima santralleri
Yazılım
ASTRA her bir klima santralinin teknik seçimlerinin ve fiyat değerlendirmesinin yapılabilmesi için hızlı ve kapsamlı bir hizmet sunmak
üzere Daikin tarafından geliştirilen güçlü bir yazılımdır. Her tipte ürünü yapılandırabilecek ve en katı tasarım ihtiyaçlarına dahi tam olarak
yanıt verebilecek eksiksiz bir araçtır. Neticesinde tüm teknik veriler ve çizimler, bağıl hava işlemeyi gösteren psikrometrik şema ve fanların
performans eğrileri de dahil olmak üzere kapsamlı bir fiyat teklifi elde edilir. Ancak, Daikin tarafından sunulanlar bununla sınırlı değildir.
MECCANO, teklifin hızlı bir şekilde nihai teklife dönüştürülmesi için geliştirilen ve tasarlanan bir diğer güçlü yazılımdır. Müşteri tarafından
gönderilecek ve onaylanacak teknik çizimler, ürünün nihai çizimleri, malzeme listesi ve kullanılan her bir bileşen için kod üretimi bu
yazılımın sunduğu çok sayıda işlevin yalnızca birkaçıdır.
Bu nedenle, ASTRA-MECCANO entegrasyonu, teklif ve teslim süresini kısaltarak ve müşteriye sunulan hizmetin kalitesini yükselterek
sürecin baştan sona otomatik yönetimini sağlar.
Eurovent sertifikası
Daikin, Klima Santralleri için Eurovent Belgelendirme Programına katılmıştır. 11.05.003 numarasıyla
belgelendirilmiştir, www.eurovent-certification.com web sitesinden ulaşılabilir
Gövdenin mekanik mukavemeti
SONUÇ SP65
D1
Gövde hava kaçağı
Negatif basınç -400 Pa
L1
Gövde hava kaçağı
Pozitif basınç +700 Pa
L1
Filtre bypass kaçağı
F9
Termal transmitans
T2
Gövdenin termal köprülemesi
TB2
EN1886 UYARINCA EUROVENT SINIFLANDIRMASI
GÖVDENİN MEKANİK MUKAVEMETİ
Gövde Sınıfı
Maksimum bağıl sapma mm x m-1
D1
4,00
D2
10,00
D3
10'NUN ÜZERİ
GÖVDENİN HAVA SIZINTISI NEGATİF BASINCI -400 PA
Kaçak Sınıfı
Maksimum kaçak oranı (f400) l x s-1 x m-2
L1
0,15
L2
0,44
L3
1,32
GÖVDENİN HAVA SIZINTISI POZİTİF BASINCI +700 PA
Kaçak Sınıfı
Maksimum kaçak oranı (f700) l x s-1 x m-2
L1
0,22
L2
0,63
L3
1,90
FİLTRE BYPASS KAÇAĞI
Filtre Sınıfı
Hacim debisinin %'si cinsinden maksimum filtre bypass kaçak oranı (k)
TERMAL TRANSMİTANS
Sınıf
Termal transmitans (U) W/m2 x K
GÖVDENİN TERMAL KÖPRÜLEMESİ
Sınıf
Termal köprüleme faktörü (kb) W x m-2 x K-1
305
F9
0,50
F8
1
F7
2
F6
4
G1 - F5
6
T1
U <= 0,5
T2
0,5 < U <= 1
T3
1 < U <= 1,4
T4
1,4 < U <= 2
T5
Gereksinim yok
TB1
0,75 < Kb <= 1
TB2
TB3
TB4
TB5
0,6 < Kb <= 0,75 0,45 < Kb <= 0,6 0,3 < Kb <= 0,45 Gereksinim yok
KLİMA
SANTRALLERİ
DAIKIN KLİMA SANTRALLERİ
AHU N°: 11.05.003
Range: D-AHU
Daikin Klima santralleri
Bir bakışta çalışma ilkesi
Daikin klima santralleri için tipik yapılandırmalar geniş bir işlev aralığı sunar. Sistemimiz geniş bir özellik seti ve ilave işlevlerle birlikte
özelleştirme için çok sayıda seçenek sunmaktadır.
11
10
9
Besleme tarafı
1 Havalandırma ızgaraları, fabrikada
monte edilen aktüatörler de dahil
damper bölümü
Çıkış havası
2 Fabrikada monte edilen diferansiyel
basınç manometresi ve menteşeli
kapıyla birlikte torba filtre
3 Isı geri kazanım sistemi (levhalı ısı
eşanjörü veya dönüşlü ısı eşanjörü)
4 Damper ve fabrikada monte
aktüatörlerle birlikte karıştırma kutusu
Taze hava
5 Galvanizli yoğuşma tepsisi ve
damlama korumasıyla birlikte R-410A
için ısı geri kazanım sistemi
6 Besleme havası fanı (menteşeli kapılı,
açılabilir, takrik takibi, monte edilmiş
ve kabloları bağlanmış aydınlatma ve
AÇMA/KAPAMA düğmesi)
1
2
Fanlar
Eşanjörler
Nemlendiriciler
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Öne eğik fan
Arkaya eğik fan
Arkaya eğik kanat bıçaklı fan
Kompakt fan
EC fişli fan
››
››
Su bataryaları
Buhar bataryaları
Doğrudan genleşme
bataryası
Kızdırılmış su bataryası
Elektrikli bataryalar
306
3
4
Pompasız buharlaşmalı nemlendirici (su kaybı)
Sirkülasyon pompalı buharlaşmalı nemlendirici
Pompasız hava yıkayıcı (su kaybı)
Sirkülasyon pompalı hava yıkayıcı
Doğrudan buhar üretmeli buharlı nemlendirici
Lokal dağıtıcılı buharlı nemlendirici
Atomize su püskürtmeli nemlendirici
Daikin Klima santralleri
'Tak ve çalıştır' çözümü tabanlı
kontrol sistemi
• Hava sıcaklığı kontrolü
• Soğutulmuş su ve DX soğutma sistemi kontrolü
• Bedelsiz soğutma
• CO2 otomatik kontrol
8
Benzersiz bire bir termal kesici profili
• Tüm AHU için kullanılabilir termal köprü
• Gelişmiş IAQ (İç Ortam Havası Kalitesi) değerine sahip pürüzsüz
iç yüzey
Ortak tasarım
Common
Common
design
design
Yeni
Daikin
tasarımı
New
New
McQuay
McQuay
design
design
7
Dönüş tarafı
Dönüş havası
7 Fabrikada monte edilen
diferansiyel basınç manometresi
ve menteşeli kapıyla birlikte torba
filtre
8 Çıkış havası fanı (menteşeli kapılı,
açılabilir, takrik takibi, monte
edilmiş ve kabloları bağlanmış
aydınlatma ve AÇMA/KAPAMA
düğmesi)
Besleme havası
9 Damper ve fabrikada monte
aktüatörlerle birlikte karıştırma
kutusu
10 Isı geri kazanım sistemi
(levhalı ısı eşanjörü veya dönüşlü
ısı eşanjörü)
6
KLİMA
SANTRALLERİ
5
11 Havalandırma ızgaraları, fabrikada
monte edilen aktüatörler de dahil
damper bölümü
Isı geri kazanımlı sistemler
Diğer bölüm
Filtreler
Aksesuarlar
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››
Isı çarkı, algılanabilir veya emmeli
Levhalı ısı eşanjörü (opsiyonel
bypass)
Tam dönüşlü bataryalar
››
Zayıflatıcı bölümü
Aktüatörler veya manüel
kontrollü damperli karıştırma
kutusu bölümü
Boş bölüm
307
Sentetik katlı filtre
Düz filtre alüminyum ağ
Rijit torba filtre
Yumuşak torba filtre
Yüksek verimli filtre
Karbon emişli filtre
Karbon koku giderici filtre
Kontrol özellikleri
Donma koruması
Manometreler
Tahrik muhafazası
Çatı
…
Daikin Klima santralleri
D-AHU Professional. En esnek çözüm
Ön tanımlı boyutlar
Maliyet etkinliği en yüksek alternatifler ve üretim standardizasyonu için optimize edilmiş yirmi yedi (27) farklı sabit boyut seçeneği
mevcuttur.
Sonsuz sayıda boyut seçeneği
- Tüm dünya genelindeki özel uygulamalar için tasarlanmıştır. Ünitenin müşterinin ihtiyaçlarına göre çok küçük, 1 cm'lik kademelerle
ayarlanması mümkündür.
- 500 m3/sa ila 140.000 m³/sa hava debisi
-Tüm boyutlar sahada daha kolay taşınabilmesi ve monte edilebilmesi için modüler olarak üretilmiştir.
Ön tanımlı boyutlar - Genel boyutlar
Boyut
Hava debisi (m3/sa)
Yükseklik - mm
Genişlik - mm
Boyut
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.105
1.550
1.980
2.600
3.170
3.550
4.000
4.800
5.560
6.600
7.950
9.320
10.050
550
600
650
780
780
800
800
850
900
900
1.100
1.100
1.150
850
900
950
1.100
1.150
1.150
1.250
1.300
1.350
1.550
1.550
1.650
1.650
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Hava debisi (m3/sa)
Yükseklik - mm
Genişlik - mm
1.400
1.500
1.580
1.750
1.800
2.100
2.250
2.250
2.400
2.450
2.700
2.850
2.850
3.000
1.850
2.100
2.650
2.750
3.240
3.090
3.340
3.820
4.040
4.490
4.490
4.890
5.490
5.990
13.200
19.200
25.300
31.500
37.000
43.400
51.300
58.000
67.500
78.000
84.700
98.000
111.000
124.000
Örnek
Sonsuz sayıda boyut seçeneği
AHU optimizasyonu için esnek boyutlar
• Genişlik ve yükseklik için 1 cm'lik artışlar
• Özel ünite boyutlarının ilave maliyeti yoktur
• Teslim süresinde değişiklik olmaz
Hava Debisi Ünite Boyutu
(m3/sa)
STD 15
15.000
1.500x1.750
308
Yükseklik - mm
Genişlik - mm
1.500
1.500
2.100
1.750
Yüzey Hızı
m/sn
1,95
2,46
Daikin Klima santralleri
D-AHU Energy. En iyi sezonsal performans ve yatırım dönüş süresi
KLİMA
SANTRALLERİ
Enerji verimliliği konusunda daima lider konumunda olan Daikin'ın Energy serisi, klima
santrallerinde en üst noktayı temsil eder. D-AHU Energy, enerji tüketimini optimize etmek
ve böylece işletme maliyetlerini düşürmek üzere tasarlanmıştır. Bu da, standart AHU'lar ile
kıyaslandığında daha düşük sezonsal (tüm yıl) güç tüketimi ve genel enerji faturalarında
düşüş anlamına gelir.
309
Daikin Klima santralleri
Özel olarak seçilmiş yüksek verimli bileşenler
Yüksek verimli ısı geri kazanımı
Premium verimli motor
D-AHU Energy serisi, geri kazanılan ısının minimum %65'ini
kullanan ve şaşırtıcı bir şekilde %90 oranında ısı geri kazanımı
sağlayan yüksek verimli ısı geri kazanım cihazıyla donatılmıştır.
Müşteri farklı cihazlar arasından seçim yapabilir ve özellikle de ısı
geri kazanım bölümü şu seçeneklerle geliştirilebilir:
640/2009 numaralı AB yönetmeliğine (EC) uygun premium
verimli motorlar, elektrik gücü tüketiminin daha da azaltılması
için Energy serisine entegre edilmiştir.
Yoğuşma çarkı
Entalpi çarkı
Emiş çarkı
Yüksek verimli fan
‘Tak ve çalıştır’ kontroller
Çift genişlikli, çift girişli ve arkaya eğimli Airfoil bıçaklı fanlar,
%85'e varan bir verimlilik sağlarken, güçlendirilmiş yatakları
sayesinde daha uzun bir kullanım ömrüne sahiptir.
Daikin, bağımsız olarak seçilen veya harici denetim sistemi
üzerinden seçilen tüm bileşenlerin verimli şekilde yönetilebilmesi
için bir kumanda sistemi tasarlamıştır. Kumanda paketi örneğin
kumanda paneli, gelişmiş mikroişlemci, sıcaklık, nem ve hava
kalitesi sensörleri içerir.
310
Daikin Klima santralleri
Yatırım Geri Dönüş Süresi
Klima santrali, verimli bir iklim kontrol sistemi açısından önemli bir bileşendir. İlk yatırım maliyeti yüksek görünmesine rağmen, gelişmiş
tasarımlarımız ve çalışma verimliliklerimiz sayesinde elde edilen tasarruflar yapılan yatırımın kısa sürede geri alınmasını garanti eder.
D-AHU Energy serimiz, üstün bir performans sunacak şekilde tasarlanmıştır, bu nedenle enerji tüketimi ve dolayısıyla enerji faturaları
minimum düzeye düşürülür. Cihazın beklenen kullanım ömrünün 15 yıl olduğu ve her geçen gün artan enerji fiyatları dikkate alınırsa,
bu şekilde inanılmaz bir tasarruf elde edilir.
AHU Yaşam Döngüsü Maliyeti (LCC)
Standart Seri
€
D-AHU Energy Serisi
TASARRUFLAR
Kırılma
Noktası
Rakip
Daikin
Süre
Enerji tüketimi
İlk Yatırım Maliyeti
Bakım
Tasarruflar
KLİMA
SANTRALLERİ
Özel Fan Gücü (SFP), bir klima santrali tarafından tüketilen enerjinin değerlendirilmesinde kullanılan bir ölçüdür. EN 13053 ve EN 13779
standartlarında açıklandığı gibi, SFP değeri düştükçe, tüm klima santralinin güç tüketimi de düşer. D-AHU Energy, ihtiyaçlarınız için
mükemmel çözüm sunacak şekilde tasarlanan verimliliği en yüksek bileşenler sayesinde mümkün olan en düşük SFP değerini sağlayacak
şekilde tasarlanmıştır. Küresel ısınma üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla çıkartılan, binaların enerji performansına ilişkin
Avrupa direktifine (EPBD) yanıt verecek şekilde optimize edilmiştir.
311
Daikin Klima santralleri
D-AHU Energy
Teknik veriler
D-AHU ENERGY 1-10
D-AHU ENERGY 11-20
10
9
4,720
7
4,090
6
Hız 2,5 m/sn
1,210 (m /h) (Hız 2,5 m/sn)
1
2
23,800
18,300
14,100
3
5
4
6
7
10,950
12
Hız 2,0 m/sn
3
0
29,800
Boyut
1,620
1
17
13
2,080
2
33,700
14
2,590
3
18
15
3,110
4
43,100
16
3,590
5
51,000
19
5,410
8
Boyut
20
6,540
9,050
11
8
Hız 2,0 m/sn
Hız 2,5 m/sn
7,700
4
10
16
Hava debisi /000 (m /sa)
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Hava debisi (m3/sa)
Hız 2,5 m/sn
1.210
1.620
2.080
2.590
3.110
3.590
4.090
4.720
5.410
6.540
7.700
9.050
10.950
14.100
18.300
23.800
29.800
33.700
43.100
51.000
28
34
40
46
52
Hava debisi /000 (m3/sa)
Sonsuz sayıda boyut seçeneği
D-AHU ENERGY 1-20
Boyut
22
Yükseklik - mm
Genişlik - mm
580
610
680
750
750
750
800
810
870
970
1.050
1.110
1.180
1.360
1.480
1.610
1.740
1.900
2.090
2.220
720
770
820
870
990
1.100
1.110
1.240
1.270
1.370
1.370
1.470
1.620
1.720
1.970
2.270
2.570
2.710
3.060
3.360
AHU optimizasyonu için esnek boyutlar
• Genişlik ve yükseklik için 1 cm'lik artışlar
• Özel ünite boyutlarının ilave maliyeti yoktur
• Teslim süresinde değişiklik olmaz
Örnek
312
Hava Debisi
(m3/sa)
Ünite Boyutu
15.000
Boyut 15
1.480 x 1.660
Yükseklik - mm
1.480
1.480
Genişlik - mm
1.970
1.660
Yüzey Hızı
m/sn
2,04
2,50
Daikin Klima santralleri
D-AHU Easy. Temel AHU ihtiyaçlarınızın karşılanmasında ideal
500 m3/sa ila 30.000 m3/sa* hava debisi aralığını kapsar, böylece
gerekli işleme bağlı olarak en uygun hız seçilebilir.
Hazır tanımlı boyutlar
Rekabet ve üretim standardizasyonu açısından en optimum
sonuçların elde edilmesini sağlayacak şekilde seçilen on beş sabit
boyut.
Değişken Boyutlandırma
“Yükseklik x genişlik” kesitinin alan gereksinimlerinin, mevcut alana
göre uyarlanması gereken durumlarda montaj sınırlamalarının
aşılması için tasarlanmıştır. Sistem, ünite boyutlarının ortalama
1 cm'lik artışlarla uygulamaya özel olarak değiştirilmesine imkan
tanır.
Hazır tanımlı boyutlar - Genel boyut
Hava debisi (m3/sa)
Hız 2,5 m/sn
1.105
1.550
1.980
2.600
3.170
3.550
4.000
4.800
5.560
6.600
7.950
9.320
10.050
13.200
19.200
Boyut
Std 1
Std 2
Std 3
Std 4
Std 5
Std 6
Std 7
Std 8
Std 9
Std 10
Std 11
Std 12
Std 13
Std 14
Std 15
Yükseklik - mm
Genişlik - mm
550
600
650
780
780
800
800
850
900
900
1.100
1.100
1.150
1.400
1.500
850
900
950
1.100
1.150
1.150
1.250
1.300
1.350
1.550
1.550
1.650
1.650
1.850
2.100
Örnek
Hava Debisi Ünite Boyutu
(m3/sa)
STD 15
15.000
1.500x1.700
Yükseklik - mm
Genişlik - mm
1.500
1.500
2.100
1.700
Yüzey Hızı
m/sn
1,95
2,48
Sonsuz sayıda boyut seçeneği
AHU optimizasyonu için esnek boyutlar
• Genişlik ve yükseklik için 1 cm'lik artışlar
• Standart olmayan ünite boyutlarının ilave maliyeti yoktur
• Teslim süresinde değişiklik olmaz
*500 m3/sa ve 30.000 m3/sa hava debisi sınırları, standart olmayan boyutlar (maks. boyut 2.150x2.150) kullanılarak ve batarya hızı, 2,5 m/sn kabul edilerek hesaplanmıştır.
7
7
6
6
5
5
4
3
2
2
1
0
0.5
10
4.800
4.000
4.000
3.550
3.550
3.170
3.170
4
3
1
4.800
Boyut
8
Boyut
8
D-AHU Easy 9-15
2.600
2.600
1.980
1.980
Hız 2,0 m/sn
Hız 2,5 m/sn
1.550
1.550
Hız 3,0 m/sn
3
1.105 (m /h) ) 1.105 (m /h) ) (Hız 2,5 m/sn)
3
0.5
1.5
21
1.5
2.5
32
2.5
3.5
43
3.5
4.5
54
4.5
5.5
5
6
5.5
6.5
6
7
6.5
7.5
7
7.5
Hava debisi /000 (m3/sa)
15
15
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10 6.600
9
95.560 (m /h)5.560 (m3/h)
19.200
13.200
10.050
13.200
10.050
9.320
9.320
7.950
7.950
6.600
6
48
6
10
8
12
Hız 3,0 m/sn
10
14 12
16 14
18 16
20 18
22 20
24 2226 2428 26
30 28
32 3034 32
Hava debisi /000 (m3/sa)
313
Hız 2,0 m/sn
Hız 2,5 m/sn
3
4
19.200
KLİMA
SANTRALLERİ
D-AHU Easy 1-8
34
Daikin Klima santralleri
Tak ve çalıştır: Daha fazla kontrol, daha fazla esneklik
Her zamankinden daha yüksek kontrol derecesi, kullanıcının geniş bir ayar aralığına sahip olmasını sağlayarak mükemmel çalışma
esnekliği sunar.
Direct Digital Control (DDC) kumandası fabrikada monte edilen elektrikli kumanda paneli ve karıştırma damperlerinin, ısı geri kazanım
çarklarının, su vanalarının, filtre ve fan basınç anahtarlarının, fan motorlarının ve inverterlerin kontrol edilmesi için dahili sıcaklık, nem ve
CO2 sensörleriyle birlikte gelir.
Tüm bu bileşenler dahili kablo bağlantıları yapılmış şekilde gelir ve bağımsız AHU modülleri hızlı bağlantılarla bağlanır.
AHU kumanda sistemi soğutulmuş su bataryasını, sıcak su bataryasını ve tekli veya çoklu soğutucu akışkan devrelerinin (DX bataryası
başına maksimum dört devreye kadar) DX soğutma ve/veya ısıtma bataryalarını yönetebilir.
Daikin Taze Hava paketi
Yüksek Verimlilik
Daikin ısı pompaları yüksek enerji verimlilikleriyle tanınır. VRV serisi kısmi yük verimlilikleri 9,02'ye kadar çıkan ısı pompası ve ısı geri
kazanımlı ünitelere sahiptir. Bir ofis sistemi çoğunlukla soğutma modundadır, buna karşılık dış ortam havası koşullandırılmadan iç ortama
alınması için genellikle çok soğuktur, bu nedenle AHU'nun bir ısı geri kazanımlı sisteme entegre edilmesi oldukça etkili sonuçlar doğurur.
Bu durumda ofisten alınan ısı doğrudan gelen taze havanın ısıtılmasına aktarılır. AHU olmadan gelen taze havanın ‘bedelsiz ısıtılması’
mümkün olmaz.
Yüksek Konfor Seviyeleri
Daikin ERQ ve VRV üniteleri besleme havası sıcaklığındaki dalgalanmalara hızlı şekilde yanıt vererek, sabit bir iç ortam sıcaklığı ve
neticesinde son kullanıcı için daha yüksek konfor seviyeleri sunar. Son olarak, VRV serisi defrost sırasında da kesintisiz ısıtma sağlayarak
daha da yüksek konfor seviyelerine ulaşılmasını mümkün hale getirir.
Fabrikada monte edilen ve
kaynağı yapılan taze hava paketi
Genleşme vanası
(EKEXV)
314
VRV IV veya ERQ
kondenser ünitesi
Elektronik arayüz
(EKEQ-FCB)
KLİMA
SANTRALLERİ
SKS Klima santralleri
Alman TÜV SÜD belgelendirme kuruluşundan onaylı ISO 9001:2000 kalite güvence sistemi altında belgeli olarak Daikin’in Sakarya Hendek’teki
üretim tesislerinde üretilen DAIKIN klima santralleri CE, GOST, TSE belgelerine sahip olup TÜV onaylı EN 1886 standartlarının en üstün özelliklerine
sahiptir.
500-120.000 m³/h hava debisi aralığında ve standart olarak 70°C’ye , özel uygulamalarda ise 120°C’ye kadar olan hava sıcaklığını sağlayacak
şekilde, standart ve isteğe bağlı olarak daha yüksek debilerde üretilebilen DAIKIN Klima Santralleri yüksek mekanik ayanımı, ısı performans
özellikleri,40,50,60 mm panel kalınlık seçenekleriyle, yüksek kalite sınıfı, çevre dostu üretim ve sahip olduğu opsiyonel aksesuarlarla müşterilerin
tüm beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Klima santrallerinin sahip olduğu modüler çift cidarlı paneller, dış yüzeyi boyalı galvaniz(RAL 9022) veya PVC kaplı galvaniz (RAL 5021),iç yüzeyi
galvaniz veya paslanmaz sacdan mamul çift kıvrımlı cidar arası 50 ve 70kg/m³ yoğunluğunda 40,50,60 mm kalınlıklı standart olarak kaya yünü
izolasyonlu olup yüksek gövde filtre sızdırmazlıkları sağlanmıştır.
Santrallerimizde yüksek verimli, seyrek veya sık kanatlı galvanizli sac ve alüminyumdan imal edilen ithal radyal tip fanlar kullanılmaktadır. Statik ve
dinamik olarak balanslı olduğu gibi titreşimin gövdeye geçmesini önlemek için ayrıca kauçuk yalıtkanlar üzerine monte edilmektedir. Fan motorları
IP 55 koruma sınıfına sahip IEC 34-6’ya uygun ve TSE belgelidir.
Kullanım yerine ve ihtiyaca bağlı olarak farklı tip ve ölçülerde filtreler ( zigzag, torba, HEPA, karbon vs.) kullanılmaktadır. Filtre hücreleri, istenmeyen
hava kaçaklarına engel olacak şekilde ve uluslar arası standart filtre ölçülerine uygun ve optimum hava hızlarına dayanarak projelendirilirler.
Hijyenik Tip Klima Santralleri GMP ve hijyenik standartlara göre üretilmektedir. Kullanılan özel profil ve tespir sistemiyle, santral içinde bakteri
üretimine neden olabilecek keskin köşe, sivri uç vs. önlenmektedir.
Hijyenik Klima Santrallerinde bulunan kapılar, negatif basınç altındaki yerlere dışa doğru, pozitif basınç altındaki yerlerde ise içie doğru açılacak
şekilde imal edilmektedir. Ayrıca fanlar ve ısıtma soğutma serpantinleri de temizlik için kızaklarında kaydırılarak yandan çıkarabilmektedir.
316
317
10
11
13
12
15
22
30
40
41
42
43
44
63
66
93
96
124
160
164
168
208
250
255
Sadece
ısıtıcılı
1.650
2.450
3.850
4.150
5.200
6.350
7.650
9.250
8.900
10.800
12.950
14.550
16.150
16.600
18.450
21.900
24.100
26.300
29.050
31.800
35.500
38.750
41.950
49.450
57.050
63.950
72.600
NOT:
1-Karışım Hücresi1’deki boyutlar hava girişlerinin alından olması durumunda, 2’deki boyutlar hava girişinin üstten olması durumunda geçerlidir. Panel filtre bu hücrede düşünülmüştür.
2-Soğutuculu santrallarda serpantin geçiş hızı 2,8 m/s, Sadece Isıtıcılı santrallarda 3,2 m/s alınmıştır. Soğutucu olan santrallarda mutlaka damla tutucu kullanılmaktadır.
3-Sulu Neml1: Dolgulu tip, Sulu Neml2 fıskiyeli tip.
4-Modüller 330mm ve katları olarak boyutlar değişmektedir.
5-Susturucu olarak 495 mm ve 495 mm’e 165 mm ilave edilerek istilen boyutta seçim yapılır.
KLİMA
SANTRALLERİ
3.072
4.828
5.794
7.846
9.448
10.698
12.344
14.399
16.229
18.238
20.640
22.933
28.968
35.542
41.465
47.924
54.771
63.203
71.104
80.590
89.545
100.072
110.079
max m3/h
2.688
4.225
5.069
6.865
8.267
9.361
10.801
12.599
14.200
15.958
18.060
20.067
25.347
31.099
36.282
41.934
47.924
55.303
62.216
70.517
78.352
87.563
96.319
Sadece
ısıtıcılı
714
714
867
1.020
1.020
1.020
1.173
1.326
1.326
1.326
1.479
1.632
1.632
1.938
1.938
2.244
2.244
2.550
2.550
2.856
2.856
3.162
3.162
H
Yük.
mm
1.850
2.800
4.200
4.250
5.950
7.250
8.500
10.550
9.000
12.300
14.750
16.600
18.450
17.000
21.100
25.050
25.500
30.050
31.900
36.350
40.600
44.250
47.950
56.500
65.200
73.100
83.000
3
max m /h
Soğutuculu
Soğutuculu
1.5x2.0
2.0x2.0
2.0x3.0
2.5x2.5
3.0x2.5
3.0x3.0
3.5x3.0
3.0x4.0
3.5x3.5
4.0x35
4.0x4.0
4.0X45
4.0x5.0
4.5x4.5
4.5x5.0
5.0x5.0
5.0x5.5
5.0x6.0
5.5x6.0
6.0x6.0
6.0x7.0
6.5x7.0
7.0x7.0
7.0x8.0
8.0x8.0
8.0x9.0
8.0x10.0
0.5
1.0
1.5
1.6
1.7
2.0
2.1
3.0
3.1
3.2
4.0
4.1
5.0
5.1
5.2
6.0
6.1
7.5
7.6
9.0
10.5
10.6
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
SKS
Modül
SKS
714
1.020
1.020
1.020
1.173
1.326
1.326
1.326
1.479
1.632
1.632
1.632
1.938
1.938
2.244
2.244
2.550
2.550
2.856
2.856
3.162
3.162
3.468
B
En
mm
535
700
700
865
1.030
1.030
1.195
1.030
1.195
1.360
1.360
1.360
1.360
1.525
1.525
1.690
1.690
1.690
1.855
2.020
2.040
2.205
2.370
2.370
2.700
2.700
2.700
H
Yük.
mm
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
Karışım
Hücresi
mm
700
700
1.030
865
865
1.030
1.030
1.360
1.195
1.195
1.360
1.525
1.690
1.525
1.690
1.690
1.855
2.020
2.020
2.020
2.370
2.370
2.370
2.700
2.700
3.030
3.360
B
En
mm
495
495
495
495
495
495
495
495
495
660
660
660
660
660
660
825
825
825
825
990
990
1.155
1.155
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
Torba
Filtre
mm
495
495
495
495
495
495
495
495
495
660
660
660
660
660
660
825
825
825
825
990
990
1.155
1.155
1.155
1.360
1.360
1.360
Karışım
Hucresi2
mm
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
Karışım Karışım Torba
Hücresi Hucresi2 Filtre
mm
mm
mm
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
Rijid
Filtre
mm
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
Rijid
Filtre
mm
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
Karbon
Filtre
mm
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
Karbon
Filtre
mm
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
Hepa
Filtre
mm
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
Hepa
Filtre
mm
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
Isit.
Serp.
mm
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
Isit.
Serp.
mm
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
Elk.
Isitici
mm
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
Elk.
Isitici
mm
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
Sog.
Serp.
mm
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
660
Sog.
Serp.
mm
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
N/A
N/A
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
N/A
N/A
N/A
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
Susturucu
mm
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
Fan
Fan
Max.
mm
1.155
1.155
1.155
1.320
1.485
1.485
1.485
1.485
1.650
1.650
1.815
1.815
1.815
1.980
1.980
2.310
2.310
2.310
2.475
2.475
2.640
2.640
2.805
Max.
mm
1.155
1.155
1.155
1.320
1.485
1.485
1.485
1.485
1.650
1.650
1.815
1.815
1.815
1.980
1.980
2.310
2.310
2.310
2.475
2.475
2.640
2.640
2.805
2.805
2.805
2.805
2.805
Min.
mm
990
990
990
1.155
1.320
1.320
1.320
1.485
1.485
1.485
1.485
1.485
1.650
1.815
1.815
1.815
1.815
1.980
2.145
2.310
2.310
2.310
2.310
Min.
mm
990
990
990
1.155
1.320
1.320
1.320
1.485
1.485
1.485
1.485
1.485
1.650
1.815
1.815
1.815
1.815
1.980
2.145
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
Susturucu
mm
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
495 (+165)
Sulu
Neml.2
mm
N/A
N/A
N/A
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
2.310
Sulu
Neml.2
mm
Sulu
Neml.1
mm
N/A
N/A
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
990
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 - 1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
660 - 990 -1320
Buharli
Nemlendirici
mm
Sulu
Neml.1
mm
Buharli
Nemlendirici
mm
SKS Klima santralleri
Download

KLİMA SANTRALLERİ