2014 YILI
SU SPEKTROFOTOMETRE (SU ANALİZ) CİHAZI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ:
TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ihtiyacı olarak su spektrofotometre
cihazı satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1-Cihaz aşağıda listesi verilen min. 200 değişik hazır test analizine önceden programlanmış
olacak, ayrıca standart metotlarda belirtilen kullanıcı tanımlı analizlere de
programlanabilecektir.
2.2-Cihaz şu parametreleri ölçebilecektir: Acılık Birimleri, Alkol, Alüminyum, Amonyum,
AOX, Arsenik, Asit Kapasitesi, Askıda Katı Madde, Azot (Toplam), Kjeldahl Azotu,
İnorganik Azot, Bakır, Baryum, Benzotriazol, BOİ, Bor, Brom, Çamur Aktivitesi, Çinko,
Civa, Demir, Fenol, Florür, Formaldehit, Fosfonat, Fosfat, Gümüş, Hidrazin, Hidrojen
Peroksit, İyot, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Karbonat, Karbon Dioksit, Klorür, Klor (Serbest
ve Toplam), Klor Dioksit, Kobalt, KOİ, Krom (Toplam ve IV), Kurşun, Magnezyum,
Mangan, Molibdat, Nikel, Nişasta, Nitrat, Nitrit, Oksijen (Çözünmüş), Organik Asit, Ozon,
PCB (Toprakta), Potasyum, Renk, Sertlik, Silika, Siyanür, Sülfat, Sülfid, Tanin ve Lignin,
TOK, Toksisite, Toliltriazol, THM, TPH, Uçucu Asitler, Yüzey Aktifler (Anyonik, Katyonik
ve Noniyonik).
2.3-Cihaz 1 inç’lik yuvarlak ve dikdörtgen küvetler, 10mm, 20mm ve 50 mm’lik dikdörtgen
küvetler ve ~13 mm’lik barkodlu küvetler ile birlikte kullanılabilecektir.
2.4-Cihazın menü dillerinin arasında Türkçe de yer alacaktır.
2.5-Cihaz, sıfır ayarının kararlığı ve voltaj değişikliklerinden etkilenmemesi için spektral
referans ışın prensibine göre çalışacaktır.
2.6-~190–1100 nm dalga boyu aralığında ölçüm yapacaktır.
2.7-Dalga boyu hassasiyeti ~200 – 900 nm arasında ± 1 nm olacaktır.
2.8-Dalga boyu tekrarlanabilirliği < 0,1 nm olacaktır.
2.9-Dalga boyu çözünürlüğü 0,1 nm olacaktır.
2.10-Tarama hızı 1 nm’lik artışlarla ~900nm/dak olacaktır.
2.11-Spektral bant genişliği ~2 nm olacaktır.(656 nm’de 1,5-2,9nm ; D2 çizgisinde1 nm).
2.12-Fotometrik ölçüm aralığı ~200 – 900 nm arasında ± 3,0 Abs olacaktır.
2.13-Fotometrik doğruluk yaklaşık olarak 0,0 – 0,5 Abs arasında 5mAbs; 546 nm’de 0,5 –
2,0 Abs arasında < %1 olacaktır.
2.14-Fotometrik doğrusallık yaklaşık olarak 546 nm’de doğal camla 2 Abs’ye kadar < %0,5 ;
>2 Abs için ≤ %1 olacaktır.
2.15-Kaçak ışık yaklaşık olarak 220 nm’de KCl için <3,3Abs / <%0,05 olacaktır.
2.16-Okuma modu absorbans, transmitans (%) ve konsantrasyon olacaktır.
2.17-Dalga boyu kalibrasyonunu otomatik ve dalga boyu seçimi de metoda bağlı olarak
otomatik yapılacaktır.
2.18-Cihaz tek dalga boyu veya çoklu dalga boyunda ölçüm yapabilecektir.
2.19-Cihaz dalga boyu taraması yapabilecektir.
2.20-Cihaz en az 3 sn basamaklı zaman taraması yapabilecektir.
2.21-Cihazda hem normal reaktifler ile hem de barkodlu hazır küvetler ile analiz
yapılabilecektir.
2.22-Cihazda 2D barkodlu küvet testlerinin otomatik olarak tanınması için entegre barkod
okuma sistemi (IBR+) olacaktır.
2.23-Cihaza uygun olan barkodlu küvetler ile analiz yapılırken cihaz küveti kendi ekseni
etrafında otomatik olarak döndürerek yaklaşık olarak 10 değişik noktadan ölçüm alıp, bu
ölçümlerin ortalama değerlerini verecektir.
2.24-Barkodlu küvetler ile analiz yapılırken, eğer küvetin son kullanma tarihi geçtiyse cihaz
uyarı verecektir.
2.25-Barkodlu küvetlerin analiz sertifikaları cihazda yer alan RFID aracılığıyla direk testin
kutusundan spektrofotometreye aktarılabilecek ve istenildiğinde yazdırılabilecektir.
2.26-Barkodlu küvetler için herhangi bir güncelleme yapılması gerektiğinde cihazda yer alan
RFID aracılığıyla direk testin kutusunda yer alan RFID etiketi ile cihaz güncellenebilecektir.
2.27-Barkodsuz testler veya cihaz ile ilgili genel bir güncelleme yapılması gerektiğinde
internetten kolayca edinilebilen program sayesinde USB hafıza çubuğuyla cihaz
güncellenebilecektir.
2.28-Cihaza kullanıcı ve numune adı girilebilecektir.
2.29-Cihazın ekranında sonuç, tarih, saat, dalga boyu, kullanıcı ve numune adı görülecektir.
2.30-Cihazda yüklenmiş olan metotlar ile ölçüm yapılırken ölçüm aralığı bir bar şeklinde
ekranda gösterilmeli ve bu bar üzerinde ölçüm sonucunun aralığın neresine geldiği
görülecektir.
2.31-Ölçüm aralığının dışında kalan sonuçlar dikkat çekmesi için kırmızı renk ile
gösterilecektir.
2.32-Cihazda yüklü olan barkodsuz küvetlerle yapılan analizlerde cihaz hangi küvetin
kullanılması gerektiğini ekranda gösterecektir.
2.33-Yüklenmiş programlarda analiz için beklenmesi gereken reaksiyon süresi cihaza girilmiş
olmalı ve istenildiğinde cihazın kronometresi çalıştırılarak süre kontrolü yapılabilecektir.
2.34-Cihazda ~200 adet kullanıcı programı oluşturulabilecektir.
2.35-Cihaz ~5000 adet analiz sonucunu, 50 adet dalga boyu taramasını ve 50 adet süre
taramasını tarih, zaman, kullanıcı ve numune adı ile birlikte hafızasında saklayabilecektir.
2.36-Cihaz, verileri USB hafıza çubuğu veya eternet aracılığı ile herhangi bir yazılıma ihtiyaç
duymadan aktarabilecektir.
2.37-Cihazdaki veriler opsiyonel olarak alınabilen bir yazılımla direk bilgisayara
aktarılabilecektir.
2.38-Veriler istenildiğinde kullanıcı adına, numune adına, parametreye veya belli bir tarihten
sonrasına göre filtrelenebilecektir.
2.39-Cihaza uyumlu bir yazıcı bağlanarak veriler direk yazdırılabilecektir.
2.40-Cihazda en çok kullanılan programlara daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek için
bu programların kaydedilip görüntülenebileceği bir sık kullanılanlar bölümü olacaktır.
2.41-Cihaza istenildiğinde şifre girilebilecektir.
2.42-Cihaz kısa bir süre sonra kullanılacağında uyku moduna alınabilecektir.
2.43-Cihazda Döteryum lamba (UV aralıkta) , halojen lamba (VIS aralıkta) , Czerny-Turner
monokromatör ve silikon fotodiyot dedektör kullanılacaktır.
2.44-Cihaz ile kalite güvence ölçümleri yapılabilecektir. Cihaz girilen standart ve tolerans
değerine göre testin başarılı olup olmadığını gösterecektir.
2.44-Opsiyonel olarak istenildiğinde alınabilen kullanıcı, konum ve numune tanımlama
etiketleri olacaktır. Kullanıcı ve numune etiketlerine veri girildikten sonra gerekli veri okuma
ve yazma aparatıyla bu veriler numune etiketine aktarılabilecektir. Bu sayede numune
şişesinin üzerindeki RFID etiketinde kullanıcı ve numunenin alındığı konum bilgileri olmalı
ve etiket cihaza okutularak olası bir karışıklık engellenebilecektir.
2.45-Cihazda belirlenen parametrelerin oranları görülebilecektir.
2.46-Cihazda istenilen parametrelerin eğilimi görülebilecektir.
2.47-Cihaz LIMS (Laboratory Information Management – Laboratuar Bilgi Yönetim Sistemi)
uyumlu olacaktır.
2.48-Özel bir yazılım ve hafıza kartı veya ağ aracılığıyla proses probunun yaptığı ölçüm ile
laboratuardaki ölçüm karşılaştırılabilmeli ve istenildiğinde spektrofotometreden proses probu
düzeltilebilecektir.
2.49-Proses probu ile spektrofotometre arasında veri aktarımı iki yönlü olacaktır.
2.50-Servis zamanı hatırlatıcısı olacaktır.
2.51-Cihazın istenildiğinde opsiyonel olarak alınabilen çoklu-hücre tutucusu, sipper ve
carousel modülleri bulunacaktır.
2.52-Cihazın 7’’ renkli dokunmatik ekranı olacaktır.
2.53-Cihazda 2 adet USB tip A , 1 adet USB tip B çıkışı ve Ethernet arayüzü olacaktır.
2.54-Cihaz 220V; 50 Hz elektrik (şehir şebekesi) ile çalışacaktır.
2.55-Cihaz 10 – 40 °C arasında ve yoğunlaşmayan %80 nemli ortamda çalışabilecektir.
2.56-Cihaz hücre bölmesi kapağı kapalı iken IP 20 veya daha iyi korumalı olacaktır.
2.57-Cihaz ile birlikte test sertifikası, prosedürlerin yer aldığı bir CD, temel kullanım
kılavuzu, elektrik adaptörü ve toz örtüsü verilecektir.
2.58-Cihazla birlikte aşağıda belirtilen su analiz kitleri firmaca teslim edilecektir.
2.58.1-Sülfat
(3 paket) (25/paket)
2.58.2-Potasyum
(3 paket) (25/paket)
2.58.3-Siyanür
(3 paket) (25/paket)
2.58.4-Nitrat
(3 paket) (25/paket)
2.58.5-Nitrit
(3 paket) (25/paket)
2.58.6-Amonyum
(3 paket) (25/paket)
2.58.7-Klorür
(3 paket) (25/paket)
2.58.8-Kimyasal oksijen kiti (KOİ) (6 paket) (25/paket)
2.58.9-Kalsiyum-Magnezyum kiti (3 paket) (25/paket)
2.59- 2.58. maddede belirtilen su analiz kitlerinin analiz ölçüm aralıkları ihaleyi alan
firmaya daha sonra bildirilecektir.
3-GENEL HÜKÜMLER:
3.1- Satın alınacak teçhizatın , bütün parçaları monte edilmiş, kalibre edilmiş ve servis
hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda firmaca ilgili işyerine montajı yapılmış olarak
teslim edilecektir.
3.2- Satın alınacak teçhizatın bütün parçaları ve yardımcı üniteleri yeni ve yapımcının standart
ve en son seri imalatından olacaktır.
3.3- İmalatçı firma teçhizatı her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı asgari 24 ay
süre için garanti edecektir. Garanti süresi içinde bu hatalardan dolayı meydana gelebilecek
arızalar firmaca ücretsiz olarak giderilecektir. Ayrıca cihaz 10 yıl yedek parça temin ve servis
hizmeti garantili olacaktır.
3.4- Teklifçi firma ; teklif eden komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
3.5- Teklif verecek firma; üretici firmanın Türkiye yetkili temsilcisi olacak, cihazla ilgili satış
sonrası hizmetleri yeterlilik belgesine sahip olacak ve bu belgeler teklifle birlikte verilecektir.
3.6- 3 takım işletme (çalıştırma) el kitabı (Türkçe çevrili) teslimatla birlikte verilecektir.
3.7- Firmalar ISO ve/veya CE belgelerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeleri
vermeyen firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.8- Teçhizatın çalıştırılabilmesi için TTK elemanları yeterli bir süre kullanma, tamir-bakım
vb. konularda firmaca ücretsiz olarak eğitilecektir.
3.9- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart
dokümanlarla teyid edilecektir.
3.10-Firmalar cihaz için alternatif teklifte bulunabileceklerdir. Alternatif teklifler ayrıca
değerlendirmeye alınabilecektir.
3.11- Fatura kesim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
FATURA ADRESİ
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
KARAELMAS 879 003 3931
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak,
No: 2
67090 ZONGULDAK
4-YEDEK PARÇA:
4.1- Teklifçi firmalar cihazın 2 yıl boyunca sürekli ve düzgün çalışabilmesi için gerekli
olabilecek yedek parça listesi düzenleyecektir.
4.2- Kazanan teklif sahibi ile sözleşme yapılmadan önce TTK tarafından yedek parçaların
nihai listesi düzenlenecek ve tutarı sözleşme fiyatına eklenecektir.
4.3- Yedek parça listesi katalog normlarına göre düzenlenecek, parça no, parça ismi, miktar,
birim fiyat ve toplam fiyat unsurlarını ihtiva edecektir.
5-KONTROL , MUAYENE VE KABUL:
5.1-Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğün ve ilgili işyeri elemanlarınca müştereken
yapılacaktır.
5.2- Teçhizatın kabul işlemleri TTK’ca performans tecrübelerinin yapılıp deney sonuçlarının
uygun bulunması halinde tamamlanacaktır. Bu tarihten itibaren garanti süresi başlayacaktır.
5.3- Cihazın teslim yeri, TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Laboratuvar
Şube Müdürlüğü’dür.
6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:
6.1- Firmalar tekliflerinde teslim sürelerini belirteceklerdir. Teçhizat 30 takvim günü içinde
teslim edilecektir.
6.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.
Malzemenin cinsi
SU SPEKTROFOTOMETRE
CİHAZI
(SU
Sipariş miktarı (adet)
1
ANALİZ)
Download

2014 YILI SU SPEKTROFOTOMETRE (SU ANALİZ)