12 KANALLI EKG CİHAZI TEMİNİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Konu: Bu teknik şartname hastanemize alınacak olan EKG cihazının teknik özelliklerini
belirlemektedir. EKG cihazının kompakt yapısında monitör(ekran), termal yazıcı, alfa nümerik
klavye ve dahili batarya üniteleri ayrı ayrı yer almalıdır.
GENEL ÖZELLİKLER:
Cihazın giriş empedansı en az 20 M olmalıdır.
Cihazın örnekleme sayısı en az 8.000 örnek/sn olmalıdır.
Yüksek frekans filtresi 75-100-150 Hz olarak ayarlanabilmelidir.
CMRR değeri en az 100 dB olmalıdır.
Dijital çevrim çözünürlüğü 1.25 V olmalıdır.
Cihaz yüksek amplitüdlü EKG sinyallerini 1.25 mm/mV ve 2.5 mm/mV’a
indirebilmelidir.
7. Cihaz ileride istendiği takdirde opsiyonel olarak efor ve holter sistemleri ile aynı veri
tabanına bağlanabilmelidir.
8. Cihaz kolay taşınabilir ve ergonomik olmalıdır. Batarya dahil ağırlığı en fazla 4( 0.5)
kg olmalıdır.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
MONİTÖR ÖZELLİKLERİ:
1. Cihaz üzerinde çok renkli (en az 3 farklı renkten oluşan) bir monitör olmalıdır. Monitör
5.5” veya daha büyük ebatta olmalıdır.
2. Monitörde 3’er atımlık 12 EKG derivasyonu aynı anda görülebilmelidir. İstenirse
sadece 6 kanal EKG derivasyonu izlenebilmelidir. Sinyal kalitesinde oluşabilecek
hataları tespit edebilmek için cihazın hata indikatörü olmalı; bu sayede hangi
elektrodun hastadan çıktığı veya bilgi tedarik edemediği cihazın monitöründe açıkça
yazmalıdır. Ayrıca monitörde QRS senkron işareti ile nabız sayısı da yazmalıdır.
3. QRS senkron işareti ile birlikte cihaz QRS senkron sesi de verebilmelidir. Ses şiddeti
kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
EKG KANALI ÖZELLİKLERİ:
1. Cihaz aynı anda 12 kanal EKG çekebilmelidir. İstenirse kaydedici 4(3 kanal+ritm) ve 6
kanal çekim yapabilecek şekilde de ayarlanabilmelidir.
2. Cihaz otomatik modda en az 24 saniyelik kayıt yapabilmelidir. Kullanıcı bu modda
çekim süresini 10-24 saniye arasında kendi isteğine göre tayin edebilmelidir.
3. Cihaz kayıt sırasında normal dışı bir ritm/atım tespit ederse çekim süresini kendisi
uzatabilmelidir.
4. İstenildiği takdirde opsiyonel bir SD kart ile cihaz en az 3000 adet EKG çekimini
hafızasında saklayabilmelidir.
5. Acil durumlarda cihazın açma kapama tuşuna basılarak açılmasından sonra cihaz
EKG’yi başka bir komut beklemeden kendisi otomatik olarak kaydedebilmelidir.
6. Cihaz EKG yorumunu 200 kardiyak bulguyu 24 saniyelik EKG bilgisi ile karşılaştırarak
4-5 saniye içinde yapabilmelidir. Cihazın yorum doğruluğu simülatör ile kontrol
edilecektir.
7. Cihazın yorum ünitesi HR (Ven. Rate), QRS duration (süresi), QT/QTC interval
(aralık) hesaplamaları, PR aralığı ve P/QRS/T aksı ölçümleri otomatik olarak
hesaplayarak kağıda yazdırmalıdır. Yorum EKG çekimi ile aynı sayfada yer
almalıdır.
8. Cihaz istenirse SD kart, USB LAN ve wireless LAN kart ve yazılım programı ile PC’ye
bağlanıp veri aktarımı yapabilmelidir. Aktarılan veriler bu programda saklanabilmeli,
değişik zamanlarda kaydedilen aynı hastaya ait veriler karşılaştırılabilmeli ve EKG
kayıtları elektronik posta ve faks yoluyla gönderilebilmelidir.
9. Opsiyonel bilgisayara aktarma yazılımı satın alındığı takdirde cihaz çıktı vermeden
EKG çekimini direkt olarak bilgisayara gönderebilmelidir.
10. Cihaz opsiyonel olarak HL7 metoduyla Hastane Bilgi Sistemine bağlanabilmelidir.
Cihaz eternet bağlantısına uygun olmalıdır.
11. Cihazda iki adet dahili USB girişi bulunmalıdır. Girişler birebir aynı yapıda olmalıdır.
12. EKG kanalı defibrilatör deşarjından korunmalı olmalı ve bu husus kataloglarda
işaretlenmelidir.
KAYDEDİCİ ÖZELLİKLERİ:
1. Kaydedici termal özellikte olmalı ve kaydedici kağıdı dışında hiçbir sarf malzemeye
ihtiyaç duymamalıdır.
2. Kaydedici 210 mm genişliğinde Z katlı kayıt kağıdı kullanımına uygun olmalıdır.
3. Kaydedici kayıt kağıdına ölçeklendirme noktalarını kendisi çizebilmelidir.
4. Kaydedicinin hızı 10, 12.5, 25 ve 50 mm/sn olarak seçilebilmelidir.
5. Kaliteli çıktılar elde edebilmek için kaydedici en az 200 dpi (8 dots) yoğunlukta kayıt
yapmalıdır.
KLAVYE ÖZELLİKLERİ:
1. Cihazdaki tüm kontroller cihazın klavyesi ile yapılabilmeldir. Klavye dış etkenlerden
(sıvı-toz vb…) korunaklı olmalı bunun için sadece dokunmatik tuşlardan oluşmalıdır.
(Dokunmatik ekran (touch screen) veren firmaların cihazları kabul edilmeyecektir.)
Ana gövde üzerinde ekran ve alfa nümerik klavye birbirinden ayrı bağımsız olacaktır.
2. Cihazın ana gövdesindeki klavyede her harf ve rakam karakteri ayrı tuşlarda yer
almalıdır (Q ve F klavye gibi). İstenirse opsiyonel olarak cihaza manyetik kart ve
barkod okuyucu bağlanabilmelidir.
3. Klavyede kopyalama tuşu yer almalıdır. Kopyalama tuşuna basılınca cihaz hastadan
bağlantı kabloları sökülmüş olsa dahi son EKG çekimini tekrar yazdırabilmelidir.
4. Cihazda çekilen en son EKG cihazın hafızasına sorunsuz kaydedildiğinde klavyede
yer alan led ışık yanarak kullanıcıyı bilgilendirmelidir.
5. Klavyede ritm kaydı tuşu yer almalıdır. Kullanım kolaylığı ve karışıklıkların önlenmesi
amacıyla bu tuşun başka bir fonksiyonu olmamalıdır. Tuşa basılınca en az 60
saniyelik ritm kaydı kaskatlı dalga formları halinde kaydedilebilmelidir. Kullanıcı bu
tuşa istediği takdirde 3 kanal ritm yazdırabilecek şekilde ayarlayabilmeli ve bu üç
kanalı kendisi tayin edebilmelidir.
BATARYA ÖZELLİKLERİ:
1. Cihazın dahili bir bataryası olmalıdır. Batarya bakım istemeyen tipte olmalı ve tam
dolu iken 40 otomatik çekim veya 30 dakikalık sürekli manuel kayıt yapabilmelidir.
2. Cihaz fişe takıldığında batarya otomatik olarak şarj olmalıdır.
3. Harici bir adaptöre gerek olmamalıdır.
İSTENEN AKSESUARLAR:
1. Cihazla birlikte çekim yapabilmek için gerekli olan tüm orijinal aksesuarlar verilecektir.
2. Cihazla birlikte termal yazıcının kafasını temizleyebilmek için gerekli olan temizleme
kalemi verilecektir.
3. EKG leadlerinde oluşabilecek arıza ve problemleri tespit edebilmek için EKG
simülatörü veya bu fonksiyonu yerine getirecek aparat.
4. 5 adet kayıt kağıdı
5. Cihaza özel dizayn edilmiş taşıma arabası
TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ
İSTENEN DÖKÜMANLAR:
1. İhaleyi alan yüklenici, cihaz ile birlikte cihazın orijinal kullanım, bakım, onarım ve teknik
servisi için gerekli dokümanları, iki adet Türkçe kullanım kılavuzunu ve cihazın servis
manuelini cihazın muayene ve kabulü sırasında verecektir. Bu hükümler yerine getirilmediği
takdirde cihazların muayene ve kabulü yapılmayarak teslim alınmayacaktır.
2. İhaleye katılan istekliler, teklif ettiği cihazla ilgili yetkili kişilerce imzalanan ve kaşelenen
yetki belgelerini, yetki belgesinde imzası olan kişilerin yetkili olduklarına dair belge ile birlikte
teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunacaktır.
TEKNİK SERVİS GARANTİ VE YEDEK PARÇA:
1. Cihazlar, kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl (24 ay) süre ile garantili olacaktır.
Bu garanti istekli ve distribütör veya üretici firma tarafından ayrı ayrı verilecektir. Yüklenici
tarafından garanti süresince ücretsiz servis, yedek parça ve bakımı kapsayan tam garanti
verilecektir.
2. Garanti süresi cihaz montaj edilip tamamen hizmete girdiği andan itibaren başlamış
olacaktır. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçalardan ek bir ücret talep
edilmeyecektir. Garanti süresince, arıza bildiriminden sonra 48 (kırk sekiz) saat içerisinde
cihaza müdahale edilecek ve en çok 15 (onbeş) işgünü içinde cihaz bütün fonksiyonları ile
çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden sayılmayacaktır.
3. İstekli, teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgeleyecektir. (Teknik personel sayısı,
bakım, onarım imkanları v.b.) Ayrıca istekli veya üretici veya distribütör adına ihale tarihinde
geçerli olan yetkili kurum/kuruluş tarafından verilen Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesini
teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunacaktır.
4. Garanti bitim süresinden sonra, yüklenici ve yurt içindeki distribütör (dağıtıcı) veya üretici
firma tarafından 10 (on) yıl yedek parçayı ücreti karşılığında temin edeceğine dair belgeyi,
gerekli yedek parçaların ve işçiliğin, döviz bazında bedelinin belirtildiği imzalı kaşeli belgeyi
teknik şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunacaktır.
MONTAJ:
1. Yüklenici, cihazları belirtilen hastanelere ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve
aksesuarları ile çalışır durumda teslim edilecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve
masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
EĞİTİM:
1. İhaleyi alan yüklenici, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile
kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından montaj sonrası idarenin
belirleyeceği en az 2 elemana en az 2 gün ücretsiz eğitim verecektir. Ayrıca cihazların
montajlarının yapılacağı yerlerdeki personele cihazın kullanım ve bakım üzerine ücretsiz
eğitim verecektir. Eğitim verilmesi ile ilgili olarak teklif veren istekli tarafından taahhüt
verilecektir.
KABUL VE MUAYENE:
1. Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu
kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı
yapılacaktır.
2. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin
testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği yüklenici tarafından ücretsiz
olarak sağlayacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici
sorumludur.
TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİ:
1. Cihazı teklif eden isteklinin T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)
kayıtlı olduğuna ve teklif edilen cihazın T. C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında
(TİTUBB) Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğuna dair belgenin teknik şartnameye
uygunluk belgesi ekinde sunulmalıdır.
2. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir.
İstekliler demonstrasyonu nasıl ve hangi şartlarda sağlayacaklarını bildireceklerdir.
3. İstekliler; Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi’ ni düzenleyecek ve sunacaklardır. Bu
belge; “………….Cihazı Teklifimizin Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında,
teklif veren isteklinin başlıklı kâğıdına yazılmış ve her sayfası yetkili kişi tarafından Ad
Soyad yazılarak imzalanmış ve istekli kaşesi ile kaşelenmiş olacaktır. Bu işlem ortak
katılım durumunda her bir ortak tarafından yerine getirilecektir. Teknik Şartnamedeki her
maddeye tek tek Türkçe cevap verilecektir. Teknik şartnamede yer alan tüm maddeler
cihazın orijinal dokümanları üzerinde işaretlenmiş olmalıdır.
Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi düzenlemeyen isteklilerin teklifi değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Teklif edilen cihazlar ve malzemeler ile ilgili katolog, broşür, fotoğraf veya mal, malzeme,
cihaz numuneleri teknik şartname ekinde sunulmak zorundadır. Ayrıca teknik şartnamede
sayılan ve istenen tüm belgeler, v.s. şartnameye uygunluk belgesi ekinde sunulmak
zorundadır.
Şartnameye uygunluk belgesinde verilen yanıtlar, belgeler ile cihaz ve malzeme katalogları
arasında tam uyum olmak zorundadır. Karşılaştırma yapıldığında herhangi bir farklılık
uyumsuzluk olması durumunda isteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.
Teknik şartnamede istenen belgelerde eksiklik olduğunda, tam olmadığında, istenen
belgeler herhangi bir tanesinin bulunmaması durumunda, teknik şartnamedeki
maddelerden herhangi bir tanesine cevap verilmediğinde, teknik şartnamede belirtilen ve
istenen ifadelere farklı şekilde cevap verildiğinde isteklinin teklifi değerlendirmeye
alınmayacaktır.
I. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda tip idari şartname ve sözleşme
hükümleri geçerlidir.
Download

ekg cihazı temini teknik şartnamesi