2014 YILI
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU
KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ
Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak
üzere 1 adet kuru tip Transformatör ve 2 adet Harici Topraklı Ayırıcı satın alınacaktır.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1.
2.2.
Transformatör
2.1.a.
Transformatör EN 60076 serisi standartlara uygun imal edilecektir.
2.1.b.
Transformatör en az 100 kVA gücünde, kuru tip, fan soğutmalı, 3 faz, 50 Hz olacaktır.
2.1.c.
Yüksüz voltaj değerleri: 550/400 Volt, Üçgen/Yıldız
2.1.d.
Ünitenin ağırlıkları ve boyutları tekliflerde belirtilecektir.
2.1.e.
Toprak kaçağı koruması nötrü topraklı sistem için olacaktır.
2.1.f.
Aşırı akım, Toprak kaçağı, Faz dengesizliği ve kısa devre korumaları olacaktır.
2.1.g.
Transformatörün imalinde, dış ana yalıtım malzemesi olarak epoksi reçine veya porselen
kullanılacak olup başka tip yalıtım malzemelerinin kullanılmasına izin verilmeyecektir.
Epoksi reçine yalıtım malzemesinin kalıplama işlemleri vakum altında yapılacaktır.
2.1.h.
Transformatörlerinin primer ve sekonder terminalleri dişli-somunlu tipte olacaktır.
Sekonder terminaller dış devre bağlantılarının kolayca yapılmasına uygun aralıklarla
düzenlenmiş olacaktır.
2.1.i.
Transformatör, nominal gücünde kullanıldığı voltajın +/- %10 dalgalanmasından
etkilenmeyecektir.
2.1.j.
Transformatör -25 - +40 ºC sıcaklık aralığında sorunsuz çalışabilecektir.
2.1.k.
Transformatörün metal bölümleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve
yüzeyler korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir.
Harici Topraklı Ayırıcı
2.2.a.
Ayırıcı TS EN 62271-102 serisi standartlara uygun imal edilecektir.
2.2.b.
Ayırıcı anma gerilimi
:
6- 12 kV
2.2.c.
Ayırıcı anma akımı
:
400 A
2.2.d.
Anma Frekansı
:
50 Hz
2.2.e.
Kısa devre Akımı / Süresi
:
16 kA /1 sn
2.2.f.
Yıldırım Dayanım Gerilimi
:
75 kV
2.2.g.
Ünitenin ağırlıkları ve boyutları tekliflerde belirtilecektir.
Sayfa 1 / 5
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
2.2.h.
Ayırıcı şasisi düz bir yüzeye intibak edecek şekilde imal edilecek ve zamanla deforme
olmayacak kuvvetli bir çatı teşkil edecektir.
2.2.i.
Şasi, en az 80 mikron sıcak daldırma galvanizli olacak, galvaniz kaplaması delme ve
kaynak işleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır.
2.2.j.
İzolatörler ve yalıtkan itici kollar, ayırıcıların açma ve kapama kumandaları sırasında
üzerlerine etki eden kuvvetlere, kısa devre akımlarına, deprem ve diğer titreşimlere ve
atmosfer koşullarına dayanacak şekilde seçilecektir.
2.2.k.
İzolatörler ve yalıtkan itici kollar bina dışı tiplerde seramikten, bina içi tiplerde seramik
veya epoksi reçineden yapılmış olacaktır. Epoksi reçine malzemesi yerine poliüretan ve
benzeri malzeme ile imal edilmiş olan izolatörler reddedilecektir. Seramik izolatörler
IEC 60273 ve IEC 60168'e, epoksi reçine izolatörler IEC 60660'a uygun olacaktır.
2.2.l.
Ayırıcılarda, ana bıçaklar ve toprak bıçakları sert elektrolitik bakırdan imal edilmiş
olacaktır.
2.2.m.
Ana bıçaklar en az 60 derece, toprak bıçakları 90 derece açılacaktır.
2.2.n.
Bıçak ve kontakların yüzeyleri pürüzsüz olacak, kısa devre akımlarından veya açmakapamalardan bozulmayacak şekilde olacak ve temas yüzeyleri 15 – 20 mikron
kalınlığında galvanik gümüşle kaplanacaktır. Bunun dışında kalan yüzeyleri en az 5
mikron kalınlığında gümüşle kaplanacak veya ısıya dayanıklı 1 kat astar 2 kat boya ile
boyanacaktır.
2.2.o.
Topraklama bıçaklarının döner mili ile şasi arasındaki toprak irtibatı; en az 50 mm²
kesitli, örgülü, bükülgen bakır iletkenlerle yapılacak ve bu bakır iletken gümüş veya
kalay ile kaplanacaktır.
2.2.p.
Ayırıcı bıçaklarının tahrik mili en az 25 mm çapında, altı köşeli, içi dolu, sıcak daldırma
galvanizli veya paslanmaz çelik çubuktan veya bunlara eşdeğer burulma ve eğilme
mukavemetli paslanmaz çelik borudan olacaktır.
2.2.q.
Üç fazlı ayırıcıların, ana bıçaklar ve topraklama bıçaklarının her üç fazı, uzaktan bir
kumanda kolu ile birlikte hareket ettirilecektir
2.2.r.
Ayırıcıların metal bölümleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler
korozyonu en aza indirecek şekilde işlenecektir.
2.2.s.
Ayırıcı Ek li resme uygun imal edilecektir.
3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. Ünitelerin bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır
durumda firmaca teslim edilecektir.
3.2. İmalatçı firma ünitelerin her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı geçici kabul
tarihinden itibaren 24 ay süre için garanti edecektir. Bu süre zarfında malzeme ve işçilik
hatalarından meydana gelebilecek arızalar firma tarafından ücretsiz giderilecektir.
3.3. Teklifçi firma; teklif edilen komple standart ünitelerin neleri kapsadığını ayrıntılı olarak
fiyatları ile birlikte belirtecek varsa standart ünitelerin dışında kalan ünite ve aksesuarların
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
Sayfa 2 / 5
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
3.4. Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi standart
dokümanlarla teyit edilecek, ayrıca ünitelerin detaylı devre şemaları ve aşırı yük
karakteristik eğrisi verilecektir.
3.5. Teklifçi teslim programını teklifi ile birlikte verecektir. Üniteler 60 takvim günü içinde
teslim edilmiş olacaktır.
3.6. Malzemelerin kontrol, muayene ve kabul birimi TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü (Bülent Ecevit Cad. No:2 Zonguldak ) ve
ilgili iş yeridir.
3.7. Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır.(Bülent Ecevit
Caddesi No:2 Zonguldak)
3.8. Malzemeler teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na,
Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.
Malzemeler aşağıdaki fatura kesim bilgileri doğrultusunda fatura edilecektir.
FATURA ADRESİ
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi
Açık Hava Caddesi Kandilli
67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
KDZ.EREĞLİ
859 008 5801
Sayfa 3 / 5
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
EK-1
Sayfa 4 / 5
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
EK-2
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Sayfa 5 / 5
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Download

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP