2014 YILI
OCAK LOKOMOTİF VE ELEKTRO HİDROLİK YÜKLEYİCİ YEDEKLERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- AMAÇ
TTK ihtiyacı olarak ocak lokomotif ve yükleyici yedekleri imal ettirilecektir..
2- TEKNİK ÖZELLİKLER
2.1- Malzemeler resim, numunemiz tip, ölçü ve malzeme özelliklerine göre imal edilecektir.
2.2- Helisel yay;
2.2.1- Helisel Yay Ç 9245, Ç 9255, Ç 9260, Ç 9261, Ç 9262, Ç 9265 malzemelerinden TS
1441’e göre imal edilecektir. Yayların ölçü toleransları DIN 2096’ya uygun olacaktır.
2.2.2- Yayların ısıl işlem sonunda alt ve üst yüzeyleri taşlanacaktır. Yayların başı dövülerek
işlenecektir. Yayların sertliği sertleştirip menevişlendikten sonra 383–470 HB olacaktır.
2.2.3- Yaylar çelik kumlama ve boyların sabitleştirilmesi sonucunda yağlardan, asitlerden,
paslanmadan ve her türlü korozyondan korunması için özel bir boya ile boyanacaktır.
2.2.4- Yaylar ardı ardına birkaç defa ön yüklemeye tabi tutulacaktır.
2.3-Ana yön kontrol valfi;
2.3.1-Walvoil marka yön kontrol valf bloğu SDS 150/3 model olacaktır. Valf bloğu
dışındaki tanım numarası 7GH241100 24LLF dir.
2.3.2- Her bir valf bloğundaki 2 adet spool’un (makara,sürgü) tanım numarası 3CU2410120,
1 adet spool’un (makara,sürgü) tanım numarası 3CU2425200 olacaktır.
2.3.3-Valf bloğundaki P, T, A ve B hatları diş ölçüsü Ø3/4” olacaktır.
2.3.4- Her bir yön kontrol valfinin, basınç (P) hattı girişinde 230 barlık elle ayarlanabilir
basınç kontrol valfi bulunacaktır.
2.3.5-Basınç kontrol valfinin dış gövdesi üzerindeki tanım numarası PD1101095 114630063
olacaktır. Basınç kontrol valfi üzerindeki tanım numarası X006211120 03/11 (25-315) bar
olacaktır.
2.3.6-Yön kontrol valfi 6 kapılı 3 konumlu olacaktır. Orta konumu (open center) açık
olacaktır.
2.3.7- Yön kontrol valfi E.H Yükleyici makinanın kontrol panelinin sağ ve sol tarafına monte
edilmek üzere 2 takım ( 4 adet) olarak teslim edilecektir.
2.4-Toleransı verilmeyen ölçülerin toleransları DIN 7168’e göre orta mertebede olacaktır.
2.5- Teknik şartnamede marka belirtilen yedeklerin yerine muadili olan farklı marka malzeme
teklif edilebilir. Ancak alternatif malzemeler en az belirtilen marka kalitesinde olacaktır.
2.6- Malzemelerin yüzeylerinde çizgi, sıyrık, çatlak, döküm boşluğu, kaynakla dolgu, çapak
veya kullanılmalarına mani teşkil edebilecek herhangi bir kusur bulunmayacaktır.
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL
3.1- Kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine
ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.2- Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi
için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise
Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte
malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
3.3-Yayların kontrol, muayene ve kabulü TS 1441’e göre yapılacaktır. Yaylar yayın dolamları
birbirine değecek kadar bir deney yükü ile yüklenip serbest
bırakıldığında kalıcı
deformasyona uğramayacaktır.
3.4- Valfler iş yerinde makine üzerine monte edilip 1 hafta süre ile denenecek ve diğer
malzemelerin siteme uyum sağladığı gözlenecektir. Deneme sonucunun uygun olması halinde
giriş işlemleri yapılacaktır.
4- GENEL HÜKÜMLER
4-1-Malzemelerin teslim yeri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
4.2-Deneme sırasında yerine uymayan, sisteme uyum sağlamayan, arızalı ve verimsiz olanlar
uygun olan yenileri ile en geç 1 ay içerisinde değiştirilecektir.Malzemeler, içine pislik
girmemesi ve hasar görmeyecek şekilde sağlam ambalajlar içerisinde teslim
edilecektir.Malzemeler firma garantisi altında olacaktır.
4.3- Firmalar 3., 4. , 5 ve 6. kalem numuneleri TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal
Dairesi Başkanlığında görebileceklerdir. 2., 8., 9 ve 10. kalem malzemeler bulundukları
müesseselerde görülecektir.
4.4- Yayların görülebilir dış yüzeyine firmayı tanıtıcı marka veya rumuz ve imalata esas resim
numarası kolayca silinmeyecek bir boya ile yazılacaktır.
4.5-Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.6-Yüklenici tarafından kesilecek faturalar 4 nüsha (1 asıl 3 suret) olarak madde 5.2 de
belirtilen ihtiyaç birimi dağılımına uygun olarak aşağıdaki fatura bilgilerine göre
düzenlenecektir.
VERGİ
DAİRESİ
FATURA ADRESİ
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi
Baştarla Mahallesi, Şehirkapı Sokak, No:93
67040 Üzülmez ZONGULDAK
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi
Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65
67520 Kilimli ZONGULDAK
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kum Mahallesi, Demirci Deresi Mevkii, No: 815
74300 Amasra BARTIN
VERGİ
NUMARASI
KARAELMAS 815 003 4586
KARAELMAS 859 006 4265
KARAELMAS 815 007 8618
BARTIN
815 003 4595
5- SİPARİŞ MİKTARI VE SÜRESİ
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzemeler azami 75 takvim günü
içersinde teslim edilecektir.
5.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.
Sıra
No
Etinorm
1
816 091 0611
2
856 076 0044
Resim No
Katalog no
Numune
Kozlu-332
Amortisör Yayı
Kozlu TİM
100 ad.
Numunemize
göre
Debriyaj
(komple)
Karadon TİM
10 ad.
Malzemenin adı ve
teknik özelliği
İhtiyaç Birimi
TOPLAM
SİPARİŞ
MİKTARI
3
856 030 0238
4
816 079 0091
5
816 079 0080
6
816 079 0040
7
809 089 0716
8
809 089 0383
9
812 073 0758
Numunemize
göre
Katolog 1749/29
Numunemize
göre
Katolog 5681
Numunemize
göre
Numunemize
göre
Katolog:790
Katalog:65286
Numunemize
göre
katalog:27141
Numunemize
göre
Yağ pompası
Amasra TİM
4 ad.
Su filtresi
Karadon TİM
30 ad.
Karadon TİM
30 ad.
Su pompası
Karadon TİM
30 ad.
Ana yön kontrol bloğu
(1 takım: 1 adet sağ ve 1
adet sol taraf)
Karadon TİM
2 tk.
Basınç valfi
Amasra TİM
2 ad.
Çek valf
Karadon TİM
10 ad.
Blöf (fren) valfi
Üzülmez TİM
5 ad.
Mazot kesici
katalog:85707999
10
819 012 0243
Numunemize
göre
katalog:12550
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

2014 YILI OCAK LOKOMOTİF VE ELEKTRO HİDROLİK YÜKLEYİCİ