2014 YILI
KABLO EK MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-AMAÇ: Kurumumuz Müesseselerinin ihtiyacı olarak kabloların ek ve tamirlerinde kullanılmak üzere
aşağıda cins, miktar ve teknik özellikleri belirtilen malzemeler satın alınacaktır.
2-TEKNİK ÖZELLİKLER :
2.1.Soğuk Büzüşmeli Silikon Kablo Başlığı:
2.1.1-Soğuk büzüşmeli silikon kablo başlıkları tüm aksesuarları ile birlikte komple olacaktır.
2.1.2-Silikon malzeme UV dayanımlı ve hidrofobik olacaktır.
2.1.3-Kablo başlıkları tamamen silikondan yapılmış olup dielektrik kuvveti 20 kV/mm. ye dayanıklı
olacaktır.
2.1.4-Sülyelerin delik çapı 12’lik civataya uygun olacaktır.
2.1.5-Kablo başlıkları VDE 0278, CENELEC HD 628 ve 629 standartları ile TEDAŞ MYD-99/033.A
şartnamesini karşılayacaktır.
2.1.6-Soğuk büzüşmeli silikon başlığının başlık tipi, kablo kesiti, kullanım gerilimi, sülyeler ve sipariş
miktarı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.
Sıra Başlık
No
Tipi
1
Dahili
Kablo Kesiti
(mm2)
1x240-1x500
Kullanım
Gerilimi
15 kV
Sülyeler Sipariş
(mm2)
Miktarı
400
9 Adet
2.2. Kablo Ek , İzolasyon ve Tamir Bantları:
2.2.1-Bantlar aleve dayanıklı ve yanmayı devam ettirmeyecektir.
2.2.2-Bantlar 1000 V’a kadar dahili ve harici her türlü uygulamada kullanılabilecektir.
2.2.3-Aşağıda tabloda yer alan 3. kalem Bant MSHA (Mine Safety and Health Administration) (Maden
Güvenlik ve Sağlık İdaresi) tarafından onaylı olacaktır.
2.2.4-Düz Kablo Ek, İzolasyon ve Tamir Bantların sipariş miktarı, ebatları, rengi ve dielektrik kuvveti
aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.
Sıra
No
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4
2.2.4.5
2.2.4.6
2.2.4.7
2.2.4.8
Ebatlar
(mmxm)
19x25
18x9.15
38x13
19x4,5
50x2,59
19x9.15
25x9,15
100x3
Kalınlık
(mm)
0.15
0.13
0.7
0.76
1,52
0.76
0,3
3.18
Renk
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Siyah
Mavi-gri
Siyah
Dielektrik
Sipariş
Kuvveti
Miktarı
(Minimum) (Adet)
35 kV/mm
1.500
35 kV/mm
100
1 kV/mm
325
25
15 kV/mm
10
30 kV/mm
45
34 kV/mm
35
14 kV/mm
25
2.3. Elektrik İzolasyon Bakım ve Koruma Spreyleri :
Sıra
Malzemenin Adı
Teknik Özellikler
No
2.3.1.1-Kırmızı renkli Sprey Alkid reçine bazlı saydam bir
izolasyon ve kaplama malzemesinden olacaktır.
2.3.1.2-Metal, ahşap, cam, plastik gibi yüzeylere yapışarak,
Koruyucu Kaplama
esnek ve dayanıklı film tabakası oluşturacaktır.
2.3.1
Spreyi (400 ml)
2.3.1.3-Dielektrik kuvveti minumum 30 kV/mm olacaktır.
2.3.1.4-Sprey oda sıcaklığında 15 dakikada kuruma
özellikte olacaktır.
2.3.2.1-Sprey her türlü kiri, ince oksit tabakalarını ve
istenmeyen partikülleri hassas şekilde çözebilecektir.
Kontak Temizleyici
2.3.2.2-Sprey renksiz ve temizlenen ürünün elektriksel
2.3.2
Sprey (400 ml)
özelliklerini bozmayacak, yüzeyde artık bırakmayacaktır.
2.3.2.3- Dielektrik kuvveti minumum 6 kV olacaktır.
2.3.3.1-Pas sökme özelliği olacaktır.
Pas Sökücü Sprey
2.3.3.2-Neme ve oksidasyona karşı koruma sağlayacaktır.
2.3.3
(400 ml)
2.3.3.3-Spreyin yağlama özelliği olacaktır.
Sipariş
Miktarı
25 Adet
50 Adet
118 Adet
2.4. Esnek Kablo Ek ve Tamir Kiti :
2.4.1-Ek, esnek kabloların hareketlerine, kıvrılmalarına, bükülmelerine izin verecek şekilde esnek
olacaktır.
2.4.2-Ek malzemesi set halinde olacak, içerisinde aleve dayanıklı dolgu malzemesi (reçine), yapışmaz
kalıp ve eki tamamlayacak şekilde bantlar bulunacaktır.
2.4.3-Ek malzemesinin dielektrik dayanımı 15 kV/mm olacaktır.
2.4.4-Malzemenin madenlerde kullanım için uluslararası güvenlik ve kalite sertifikası olacaktır. Teklifle
birlikte sertifika sunulacaktır.
2.4.5-Esnek kablo ek ve tamir kitinin ekinin sipariş miktarı, kullanma gerilimi, minimum ve maksimum
kablo dış çapı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.
Sıra Kullanım Kablo Dış Çapı Sipariş Miktarı
No Gerilimi (Min./Maks.) (mm)
(Adet)
1
1 kV
40-63
75
2.5.Sökülebilir Reçine:
2.5.1-Minimum 6.6 kV’ a dayanıklı ve yer altı çalışmalarına uygun olacaktır.
2.5.2-Reçine yanmayı devam ettirmeyen ve kolay sökülüp yeniden doldurulabilir özellikte olacaktır.
2.5.3-Malzeme 2 Lt’lik kutularda teslim edilecektir.
2.5.4-Malzemenin madenlerde kullanım için uluslararası güvenlik ve kalite sertifikası olacaktır. Teklifle
birlikte sertifika sunulacaktır.
2.5.5-Sipariş Miktarı: 410 Kutu
2.6.Reçineli Düz Kablo Eki :
2.6.1-Kablo eki yanmayı devam ettirmeyen özellikte olacaktır.
2.6.2-Ek malzemesinin dielektrik dayanımı 20 kV/mm olacaktır.
2.6.3-Malzemenin madenlerde kullanım için uluslararası güvenlik ve kalite sertifikası olacaktır. Teklifle
birlikte sertifika sunulacaktır.
2.6.4-Reçineli Düz Kablo ekinin sipariş miktarı, dayanma gerilimi, minimum ve maksimum kablo dış
çapı aşağıdaki tablodaki gibi olacaktır.
Sıra Kullanım Kablo Dış Çapı Sipariş Miktarı
(Adet)
No Gerilimi (Min./Maks.) (mm)
1
1 kV
8-22
100
3-GENEL HÜKÜMLER :
3.1-Teklif edilen malzeme imalat hatalarına karşı teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile
garantili olacaktır.
3.2-Teklif edilen malzeme için marka ve model belirtilecektir.
3.3-İşin teslim süresi; sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3.4-Firmalar malzemeyi tanıtıcı katalog veya dokumanı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3.5-Kontrol, muayene ve kabul işlemleri, TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.6-Malzemenin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:2
Zonguldak). Teslimatı yapan firma ekli form ile muayene isteğinde bulunacaktır.
3.7-Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene İstek
Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.
3.8-Kısmi teklif verilebilecektir.
3.9-Kısmi teslimat yapılabilecektir.
3.10-Malzemeler orijinal ambalajında teslim edilecektir.
3.11-Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı’na, Muayene
İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı’na teslim edilecektir.
3.12-Faturalar ek listede belirtilen malların dağılımına ve idari şartnameye uygun olarak ait oldukları
birimler adına ayrı ayrı düzenlenecektir.
Ek-1
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Download

Beceri Eğitimi - Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü