Tıbbi Laboratuvar Performansının
Kanıtlanması Kursu
(Olguya Dayalı)
Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi
15-16 Ocak 2015
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi
İnciraltı - İzmir
Değerli Meslektaşlarımız,
Türk Biyokimya Derneği Başkanlığı ve TBD İzmir Şubesinin, 1998 yılından bu yana çeşitli
başlıklarda düzenlemiş olduğu “Tıbbi Laboratuvarlarda Kalite Yönetimi ve Akreditasyon”
kapsamındaki bu kurslar, olguya dayalı eğitim oturumlarından oluşmaktadır. Eğitim
oturumları; eğitim yönlendiricilerinin kılavuzluğunda, problem çözümü ya da olgu
sunumlarının değerlendirileceği interaktif yöntemle yürütülecektir.
“Tıbbi Laboratuvarlarda Performansın Kanıtlanması (Olguya Dayalı)” konulu bu kursun
katılımcıları kurs boyunca kazanacakları bilgi ve becerilerle; satın alınacak veya alınmış olan
ölçüm kitinin yöntem geçerliliğini kanıtlayabilecek, laboratuvarda iç kalite kontrol
prosedürünü yapılandırabilecek, dış kalite değerlendirme program sonuçlarını
yorumlayabilecek, Altı Sigma Metodolojisini pre-analitik, analitik ve post-analitik süreçlerde
uygulayabilecek, referans aralık hesaplayabilecek ve ölçüm kitin referans aralıklarını
değerlendirebilecek, ölçüm belirsizliğini hesaplayabilecek, laboratuvar performansının
kanıtlanmasında istatistik terim, kavram ve yöntemleri kullanabilecek, Metrolojik terminoloji
ile tıbbi laboratuvar istatistiği terminolojisini ilişkilendirebilecek; Tıbbi Laboratuvar
Yönetmeliği ve Akreditasyon için “ISO 15189 Tıbbi Laboratuvarlar - Kalite ve Yeterlilik
(Yetkinlik) için Şartlar” Standardının zorunlu kıldığı gereklilikleri yerine getirebilecektir.
Sağlık Bilimleri ve Hizmetlerinde Mezuniyet Sonrası Eğitim ve Sürekli Meslek Geliştirme”
eğitimleri kapsamında düzenlenen bu kursa, konu ile ilgili tüm sağlık yöneticileri,
eğiticilerini, çalışanlarını ve in vitro diyagnostik tıbbi cihaz üretimi, satışı, validasyonu, test,
kontrol ve kalibrasyonuyla ilgilenen teknik elemanları büyük bir mutlulukla davet ediyoruz.
Katılımınız bizleri onurlandıracaktır. İzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık
Yerleşkesinde görüşmek dileğiyle,
Saygılarımızla,
Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan
Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Diler Aslan
Bilimsel Kurul Başkanı
Download

Davet yazısı için tıklayınız. - D