9 Haziran 2014 Dünya Akreditasyon Günü dolayısıyla yayınlanan IAF Başkanı Randy DOUGHERTY ve ILAC Başkanı Pete UNGER’ın Ortak Demeci “Akreditasyon: Enerji temininde güven“ Dünya Akreditasyon Günü, 9 Haziran 2014 tarihinde kutlanacaktır. Bu yılki kutlama, enerji temini alanında güven sağlamada akreditasyonun oynadığı role odaklanacaktır. Enerji temini, gelecek nesilleri olumsuz biçimde etkilemeksizin, bugünkü dünya nüfusunun ihtiyaçlarını karşılama çabalarını kapsar. Enerji temini, çıkarım, iletim, üretim, dağıtım ve depolamayı içerir. İlk olarak, enerji temininin önemi üzerinde düşünmek zorunludur. Enerji genellikle günlük işler ve faaliyetlerde göz ardı edilen bir ihtiyaçtır. Toplum, enerjinin denetim altına alınmasıyla mümkün kılınan rahatlık ve lükse ağır biçimde bağımlı hale gelmiştir. Ayrıca, dünyada sanayileşme arttıkça enerji kullanan hane ve işletmelerin sayısı da artacaktır. Enerji talebi arttıkça, enerjiyi denetim altına alma, depolama ve paylaşma yöntemleri de daha iyi hale getirilmelidir. İlgili tüm sorumlu tarafların anılan önlemleri aynı anda uygulamaya koymaları için büyük baskı vardır. Ancak, bu yöntemlerin güvenli olduğunu doğrulamak, büyük bir çoğunluğun üstün çıkarınadır. Düzenleyici makamlar, enerji temininde verimlilik yanı sıra, son kullanıcılarının güvenliğini sağlamakla görevlidir. Bu iş kısmen, laboratuvarlar, muayene kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının akredite edilmesini zorunlu kılmak suretiyle yapılır. Özel olarak, geleneksel ve yenilenebilir enerjilerin denetim altına alınmasında ve yayılım ve izlenmesinde periyodik olarak kullanılan cihazların performansını tespit etmek üzere laboratuvarlar kullanılır. Yakıtların saflık ve kalitesini kontrol etmek için laboratuvar testleri kullanılır. Bu testler, gel‐git ve rüzgar (veya güneş) enerjisi gibi yeni teknolojilerin kanıtlanmasında vazgeçilmez önem taşır. Güvenlik muayeneleri, termik, nükleer ve rüzgar santrallerine uzanan geniş bir yelpazede yer alan enerji üretim tesislerinde yapılır. Enerji tedarikçileri, süreç ve usullerinin uygunluğunu göstermek ve çevreye ilişkin niteliklerini ilan etmek üzere belgelendirilir. Bunun karşılığında, ISO 50001 sertifikasyonu ise, işletmelerin enerji performanslarını artırmalarına ve enerji azaltım fırsatlarını tespit etmelerine yardımcı olabilir. Laboratuvarlar, muayene kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının akredite edilmesi, tüketiciler, işletmeler, devlet ve düzenleyici makamlara güvence sağlar. Standardizasyon ve düzenleyici süreç ile birlikte akreditasyon yoluyla, tüketiciler ve işletmelere, aldıkları ürünün güvenli olduğu, amacına uygun kullanılabileceği ve enerji verimlilik hedeflerini karşıladığına ilişkin güvence verilir. Bunu etkin olarak nasıl yapıyoruz? Neyin doğru neyin yanlış olduğunu nereden biliyoruz? Test, muayene ve belgelendirme yoluyla, enerji temininde doğru ve yanlış olan yöntemler ve faaliyetler arasında net bir çizgi çekilir. Bu görevleri ifa eden kuruluşların akreditasyonu, tutarlı ve güvenilir bir yaklaşım sağlar; bu da, tüketiciler ve çevrenin ihtiyaçlarını karşılayan endüstri yaratır. ILAC ve/veya IAF Anlaşmalarının İmzacı Taraflarından akreditasyonu olan laboratuvarlar, muayene kuruluşları ve belgelendirme kuruluşları, baştan sona incelenmiş akreditasyon süreçlerinden yararlanır. Bu anlaşmaların tarafları olarak, akreditasyon kuruluşları birbirine eşdeğer kabul edilir. Bu anlaşmaların çaba ve faaliyetleri sonucunda ticaretin önündeki engeller azalır, çünkü nihai ürün konusunda güven oluşmuştur. Test, muayene ve belgelendirme sonuçları, piyasalarda dolaşan ürünlere hem tüketiciler hem de düzenleyici makamların güven duymasını sağlar. Beyan edilen ve doğrulanan eşdeğerlik nedeniyle, düzenleyici makam onaylarını elde etme ve sınır ötesine gönderme sürecinde, üreticilerin bir ürünü yalnız bir kez test ettirmesi yeterli olur. Dünya Akreditasyon Günü kutlamaları bağlamında, enerji temininde akreditasyonun değeri hakkında farkındalığı artırmak üzere, 90’ı aşkın ülkede büyük etkinlikler, basın kampanyaları, çalıştaylar ve seminerler düzenlenecektir. Ek bilgiler için, ülkenizdeki akreditasyon kurumuyla temas kurunuz. Günü kutlamaya ilişkin tanıtım broşürü ILAC ve IAF Internet sitelerinden indirilebilir; ayrıca aşağıda linki verilen IAF ve ILAC Youtube kanalından, kısa tanıtım filmi indirilebilir: http://www.youtube.com/user/IAFandILAC. 
Download

ILAC IAF Dünya Akreditasyon Günü Mesajı