İleri Düzey Bilgisayar Ağları, Güz 2014
Ödev 1 (Son Teslim: 15 Kasım, 23:59:59)
Notlar:
 Ödevi kendi başınıza yapmalısınız.
 Alıntı veya çeviri yaptığınız kaynakları ödevin sonunda listeleyin ve ödevin içinde
bunlara işaret edin (citation).
Soru 1 – 20 puan
a) Anycast nedir? Unicast ve multicastten farkı nedir?
b) İnternet’te anycast kullanımına iki örnek verin ve açıklayın.
Soru 2 – 30 puan
a) IBGP’de (Internal Border Gateway Protocol) aynı AS içindeki sınır yönlendiricilerinin
(border routers) her birinin diğerlerinin hepsine bağlı olması (mesh connected) gerekir.
Bunun sebebini açıklayın.
b) Bu şekildeki bağlantının ölçeklenebilir (scalable) olmamasının sebebi nedir?
c) Yol yansıtıcıları (route reflectors) IBGP’deki ölçekleme sorununa getirilen bir çözümdür.
Kendi kelimelerinizle ve kaynak göstererek yol yansıtıcılarının ne olduğunu açıklayın.
Soru 3 – 50 puan
a) Bilgisayarınızdan en az 20 farklı adrese traceroute (tracert) sorgusu yapın. Adreslerde
coğrafi çeşitlilik bulunmasına dikkat edin. Her sorgu için yolda kaç yönlendirici (router) ve
kaç otonom sistem (AS) olduğunu not alın. X ekseninde AS sayısı, Y ekseninde yönlendirici
sayısı olan bir grafik çizerek sonuçları özetleyin.
b) traceroute.org adresindeki traceroute sunucularından en az 10 tanesini kullanarak bağlı
bulunduğunuz AS’e doğru olan yolda kaç AS olduğunu, ayrıca ters yönde (bağlı
bulunduğunuz AS’ten sunucuya) kaç AS olduğunu tespit edin. X ekseninde bir yöndeki, Y
ekseninde diğer yöndeki AS sayısını gösteren bir grafik çizerek sonuçları özetleyin.
Download

Ödev 1