DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ANALİZ ÜCRETLERİ
Değerli Araştırmacılar;
Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
(DEFAM) bünyesinde, araştırmalarınıza destek verebildiği gibi, merkezimiz ile birlikte proje
yapma imkanı da sağlanmaktadır.
Merkezimizde GC-MS, ICP-MS, ICP-OES, İyon kromatografi, UV-VIS, FTIR-ATR,
TGA-DTA, Fluorimetre, XRD ve Çekme Basma cihazlarımız faaliyete geçmiştir.
Merkezimizde yapılan analizlerden çıkan yayınlarda analizin DEFAM’da yapıldığına
dair bilgi notu verilmelidir.
Araştırmacılar aşağıdaki iletişim bilgilerinden merkezimize ulaşabilirler.
[email protected]
Tel: 236 201 2600 -2602
Fax: 236 20126 07



Üniversitelere ve diğer kamu eğitim kurumlarına %20 indirim uygulanmaktadır.
ADIM Üniversiteleri Araştırmacılarına %30 indirim uygulanmaktadır.
CBU araştırmacılarına %40 indirim uygulanmaktadır.
BANKA HESAP BİLGİLERİ
Banka adı:
Ziraat Bankası
Banka Şubesi: Manisa Şubesi
Hesap adı:
CBÜ Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
IBAN NO:
TR360001000188394772655063
Not: Analiz dekontu DEFAM’a mail olarak gönderilmelidir
1
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Mikrodalga örnek bozundurma (CEM MARS 6)
Mikrodalga Örnek
Bozundurma
Her türlü katı veya içerisinde katı partikül içeren
sıvı numunelerin uygun oranlarda karıştırılmış
anorganik asitlerle yüksek sıcaklık ve basınçta
parçalanarak analize hazır hale getirilmesidir.
30 TL/numune
ICP-OES (Perkin Elmer Optima 8000) (İndüktif eşleşmiş argon plazma)
ICP-MS (Agilent 7700)
Analizin Türü
Sulu Çözeltilerde Kantitatif
Analiz*
Açıklamalar
Çözünmüş ve süzülmüş olarak getirilen
numunelerde analiz gerçekleştirilir.
Rapor sonucu isteğe göre mg/kg, mg/L
ya da % olarak verilir.
Fiyat (TL)
Her bir element 15
TL/numune(ICP-OES)
Her bir element 20
TL/numune(ICP-MS)
*: Analizi Yapılan Elementler:
Se, Fe, B, Ca, Mn, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Pb, Sb, Na, Co, Mg, Y, Hg, Al, Sn, Au, Ag, As, Ba, Bi, Cs, Ga, Hf, Mo,
Nb, Rb, Sc, Sr, Ta,Ti, V, W, Zr, La, P, Tl, K, Li, Be, Ge, Br, Ru, Rh, Pd, In, Te, I, Re, Os, Ir, Pt, Ce, Pr, Nd, Sm,
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, U, Th.
NOT: ICP-OES veya ICP-MS örnekteki element düzeyine göre seçilir.
IC (İyon Kromatografi) (DIONEX ICS-5000)
Analizin Türü
Açıklamalar
Çözünmüş olarak getirilen numunelerde
Sulu Çözeltilerde Kalitatif
bulunan iyonların neler olduğu tespit
Analiz*
edilir.
Sulu Çözeltilerde Kantitatif Çözünmüş olarak getirilen numunelerde
Analiz*
miktar analizi gerçekleştirilir.
Çözünmüş olarak getirilen numunelerde
Sulu Çözeltilerde Kantitatif NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, Cl-, F-, BrAnaliz* (Paket)
iyonlarının kantitatif analizleri yanyana
gerçekleştirilir.
Sulu Çözeltilerde CN
Çözünmüş olarak getirilen numunelerde
Analizi
CN- analizi gerçekleştirilir.
*: Analizi Yapılan İyonlar: NO2-, NO3-, PO43-, SO42-, Cl-, F-, Br-,
Fiyat (TL)
Her bir iyon 7 TL/numune
Her bir iyon 10 TL/numune
70 TL/numune (7 iyon için)
150 TL/numune
Potansiyometrik Klorür Tayini
Analizin Türü
Örnekte Cl tayini
-
Açıklamalar
Çözünmüş olarak getirilen numunelerde
bulunan klorürün miktar tayini.
2
Fiyat (TL)
70 TL/numune
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
UV/VIS (Ultraviyole/Görünür Bölge Spektrofotometresi)
Analizin Türü
Kantitatif Analiz
Cihaz Kullanımı
Açıklamalar
Analiz sonucunda istenilen bileşenin miktarı tercihe
göre mg/kg, mg/L ya da % olarak raporlandırılır.
Araştırma amaçlı kullanım için randevu alınmalıdır.
Fiyat (TL)
20 TL/numune
40 TL/saat
Spektrofluorimetre
Analizin Türü
Kantitatif Analiz
Cihaz Kullanımı
Açıklamalar
Analiz sonucunda istenilen bileşenin miktarı tercihe
göre mg/kg, mg/L ya da % olarak raporlandırılır.
Araştırma amaçlı kullanım için randevu alınmalıdır.
Fiyat (TL)
30 TL/numune
40 TL/saat
GC-MS (Gaz Kromatografi-Kütle Dedektörü) (Agilent 7890A-5975C)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Kullanılacak çözücüler ve yönteme göre fiyat değişir.
Ekstraksiyon
40-200 TL/numune
Konu hakkında operatörle görüşülmelidir.
Analiz sonucunda kromatogramda görülen her bir pik
için yapılan kütüphane taramasında en yüksek
Kalitatif Analiz
50 TL/numune
olasılıklar, literatür isimleri ve kütüphanedeki
spektrumları ile birlikte rapor edilir.
Analiz sonucunda istenilen bileşen(ler)in miktarı
İlk bileşen 150 TL
Kantitatif Analiz*
tercihe göre mg/kg, mg/L ya da % olarak
ilave her bileşen 40
raporlandırılır.
TL/numune
GC yönteminde piklerin değerlendirilebilir şekilde
Yöntem Geliştirme* ayrılmasını sağlamak için yapılan çalışmadır. Detaylı
300-1500 TL
bilgi için operatörle görüşülmelidir.
*: İlgili bileşenlerin standart ücretleri fiyata dahil edilmemiştir. Bu analizler için ayrıca standart
bedelinin ödenmesi ya da standart temini yollarından biri seçilmelidir.
HPLC-DAD (Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi) (Agilent 1260 Infinity)
Analizin Türü
Organik asit
Fenolik madde
Biyojen amin
Açıklamalar
Ascorbic Acid, Fumaric Acid, Lactic Acid, Acetic Acid, Malic Acid,
Succinic Acid, Tartaric Acid, Oxalic Acid, Formic Acid, Sitric Acid,
Pyruvic Acid
Gallic Acid, Catechin, Catechol, Chlorogenic Acid, Caffeic Acid,
Syringic Acid, Vanillin, Epicatechin, p-coumaric Acid, Ferulic Acid, ocoumaric Acid, Rutin, Resveratrol, Trans-cinnamic, Quercetin, Vitexin,
Naringin, Hesperidin, Apigenin-glukoside, Rosmarinic, Eriodictiol,
Naringenin, Luteolin, Genistin, Apigenin, Carvacrol, Acecetin
Beta phenyl ethyl amine, Tryptamine, Putrecine, Cadaverine, Tyramine
Fiyat (TL)
60 TL /numune
60 TL/numune
60 TL/numune
NOT: Analizi yapılacak maddenin standartları analizi talep eden tarafından temin edilmelidir.
3
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
FTIR-ATR (Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi) (Agilent Cary 660)
Analizin Türü
FTIR Spektrumu
Açıklamalar
Katı, sıvı ve film örnekler
analizlenir.
Fiyat (TL)
20 TL/numune
TGA-DTA (Termogravimetrik Analiz) (SEIKO SII 7300)
Analizin Türü
Açıklamalar
1 - 2 Saat
1 – 3 Saat
> 3 Saat
1 Saat
1 – 3 Saat
> 3 Saat
TGA (25 - 950 0C)
TGA (25 - 1600 0C)
Fiyat (TL)
60
70
100
90
110
130
XRD (X-Işını Kırınım Cihazı) (PANalytical Empyrean)
Analizin Türü
Toz veya levha örnekler
Toz veya levha örnekler
Toz veya levha örnekler
Açıklamalar
Toz örnekler için 100
mikrondan küçük öğütülmüş
olmalıdır.
Toz örnekler için 100
mikrondan küçük öğütülmüş
olmalıdır.
Toz örnekler için 100
mikrondan küçük öğütülmüş
olmalıdır.
Fiyat (TL)
50 TL/numune (0-30 dakika)
70 TL/numune (0-60 dakika)
100 TL/numune (0-90 dakika)
Voltammetri (AutoLab PGSTAT 128N)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Korozyon hızı ölçümü
Tafel Plots ile korozyon hızı
ölçülür
50 TL/numune
Açıklamalar: Örnek hazırlanması hakkında operatörle görüşünüz.
4
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Isıl işlem Fırınları ve Etüv
Analizin Türü
Cihaz Kullanımı (Kamara Tipi)
Açıklamalar
25 - 1000 oC arası
25 - 1500 C arası
Fiyat (TL)
20 TL/saat
o
Cihaz Kullanımı (Kamara Tipi)
Cihaz Kullanımı (Tüp Fırın)
Etüv Kullanımı
25 - 1500 oC arası
25 - 200 C arası
o
20 TL/saat
30 TL/saat
10 TL/saat
Universal Test Makinası (Shimadzu Autograph 250 kN)
Analiz Türü
Ücret
Çekme Deneyi (Oda sıcaklığında)
70 TL/adet
Farklı Sıcaklıkta Çekme Deneyi (-70 OC den 250 OC ye kadar)
150 TL/adet
Basma testi
75 TL / adet
Çekme ve basma testleri kullanarak Poisson's oranı belirleme testi
100 TL/adet
Üç noktadan eğme deneyi
75 TL/adet
Açıklamalar: Analiz işlemi için operatör ile görüşülmelidir.
Laboratuvarımızda Bulunan Diğer Cihazlar
Analiz Türü
Ücret
pH metre, Konduktometre
10 TL/saat
Döner Buharlaştırıcı
10 TL/saat
Liyofilizatör
10 TL/saat
Santrifüj
10 TL/saat
5
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ELISA/Çok Modüllü Plaka Okuyucu (Tecan -Infinite® 200 PRO)
Analizin Türü
Okuma
(Spektrum Alma)
ELISA analizi
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Absorbans, Fluoresan okuma, FRET, Flash
luminesans, Glow luminesans, İki renkli
luminesans (BRET 1 & BRET 2 uygulamaları),
Sıcaklık ayarlaması, plakanın altından ve
üstünden okuma yapılabilmektedir.
10 TL/numune
Hizmet alımı (Kit araştırmacı tarafından sağlanır)
10 TL/numune
Nanodrop (ACTGene UVS-99)
Analizin Türü
DNA/RNA
miktar/saflık tayini
Cihaz kullanımı
Açıklamalar
2 mikrolitre örnek ile miktar/saflık tayini
yapılabilmektedir.
Fiyat (TL)
5 TL/numune
Araştırma amaçlı kullanım için randevu
alınmalıdır.
25 TL/saat
PCR/Real Time PCR (Thermo Scientific PikoReal 96 Real-Time PCR System)
Analizin Türü
PCR çoğaltma
(Thermocycler)
Real-Time PCR
Açıklamalar
Cihaz kullanımı
Belirli bir DNA bölgesinin çoğaltımı
Hizmet alımı
(Kitler araştırmacı tarafından sağlanır)
Fiyat (TL)
10 TL/ 1 kullanım
10 TL/numune
Cihaz kullanımı
20 TL/ 1 kullanım
Hizmet alımı
(Kitler araştırmacı tarafından sağlanır)
10 TL/numune
Flow Sitometri Cihazı (BD Accuri C6)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Flow sitometri
Cihaz kullanımı
20 TL/numune
6
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Elektroforez sistemleri (yatay/dikey) - Blotting sistemi
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Cihaz kullanımı
20 TL/ 1 kullanım
Hizmet alımı
75 TL/ 1 jel
Cihaz kullanımı
20 TL/ 1 kullanım
Elektroforez sistemleri (yatay/dikey)
(Bio-Rad)
Blotting Sistemi
(Bio-Rad)
Western Blot
Hizmet alımı (Antikor araştırmacı
tarafından sağlanır)
Jel görüntüleme sistemi
Cihaz ve program kullanımı
(UVP Bioimaging System)
300 TL/1 membran
50 TL/numune
Nükleik Asit İzolasyon Cihazı (Thermo Scientific Kingfisher Duo)
Analizin Türü
DNA izolasyonu
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Cihaz kullanımı
5 TL/numune
Hizmet alımı
(Kitler araştırmacı tarafından sağlanır)
RNA izolasyonu
Hizmet alımı
(Kitler araştırmacı tarafından sağlanır)
10 TL/numune
80 TL/numune
Koloni Sayım Cihazı (Synbiosis Protocol 3)
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
Koloni Sayım Cihazı
Araştırma amaçlı kullanım için
randevu alınmalıdır.
25 TL/saat
7
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Mikroskoplar (Zeiss)
Analizin Türü
Inverted Faz Kontrast
Açıklamalar
Araştırma amaçlı kullanım için randevu
Fiyat (TL)
Mikroskop
alınmalıdır.
15 TL/numune
Inverted Floresans Mikroskop
Araştırma amaçlı kullanım için randevu
alınmalıdır.
15 TL/numune
Hücre Kültürü
Analizin Türü
Laminar Flow Hood
Açıklamalar
Araştırma amaçlı kullanım için randevu
alınmalıdır.
CO2 inkübatör
Araştırma amaçlı kullanım için randevu
alınmalıdır.
Hücre Açma, Çoğaltma ve
Dondurup Yedekleme
Fiyat (TL)
2 TL/saat
20 TL/haftalık
Sarf malzemeler araştırmacı tarafından
sağlanırsa
25 TL/numune
Sarf Malzemeler Dahil
50 TL/numune
Hizmet alımı
10 TL/aylık
-80°C’de Hücre Saklama
Hizmet alımı
Sıvı Azotta Hücre Saklama
10 TL/aylık
Hücre Canlılık Testleri
Analizin Türü
Açıklamalar
Fiyat (TL)
7 konsantrasyon +24 saatlik (veya tek saat
dilimi)
XTT, MTT
Hücre Canlılık Testi*
7 konsantrasyon +24 ve 48 saatlik (veya 2
saat dilimi)
7 konsantrasyon + 24, 48 ve 72 saatlik
(veya 3 saat dilimi)
*Hücre araştırmacı tarafından sağlanır
8
250 TL
350 TL
450 TL
DENEYSEL FEN BİLİMLERİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Mikrobiyolojik su analizleri
Analizin Türü
E.Coli
Koliform
Enterokok
Pseudomanas
Toplam Koloni
(37°C’de 24 saatte agar-agar
karışımında koloni sayısı)
Kurum İçi Fiyat (TL)
24 TL
24 TL
24 TL
24 TL
Kurum Dışı Fiyat (TL)
40 TL
40 TL
40 TL
40 TL
24 TL
40 TL
Açıklamalar:
1) Mikrobiyolojik analiz için numune şişeleri mutlaka laboratuardan temin edilmelidir. Numuneler “Su kirliliği
kontrolü yönetmeliği numune alma ve analiz metodları tebliği”’ne uygun alınmalıdır. Numune alan kişi
tarafından aşağıdaki maddeler doğrultusunda etiketleme yapılmalıdır.
a) Numunenin alındığı tarih-saat-adres,
b) Numunenin cinsi,
c) Numunenin kim tarafından alındığı belirtilmelidir.
2) İçme ve kullanma sularının mikrobiyolojik analizi için 2000 ml, laboratuvar tarafından temin edilen şişelerde
veya steril orijinal ambalajında su numunesi getirilmelidir.
Saf Su ve Ultra Saf Su (Millipore)
Su Tipi
Fiyat (TL)
Saf Su
Ultra Saf Su
1 TL/Litre
1,5 TL/Litre
Açıklamalar:
1. Millipore cihazında üretilen saf su yüksek kalitede (Tip-1) olup, sadece laboratuvar uygulamaları
için kullanılmalıdır.
2. Ultra Saf Su sadece HPLC ve Voltammetri cihazlarındaki analizlerde kullanılır.
3. Araştırmacı aynı gün içinde en fazla 5 L su satın alabilmektedir.
Not: Saf suya indirim uygulanmamaktadır.
Güncelleme tarihi: 12.03.2014
9
Download

Fiyat Listesi - DEFAM - Celal Bayar Üniversitesi