T.C.
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Beton Basınç Dayanım Deney Raporu
(Beton Teknolojisi Dersi Uygulama Raporu)
KAYIT NO:23
FİRMA/ŞAHIS VE İNŞAAT BİLGİLERİ:
Deneyi İsteyen Firma/Şahıs :
İnşaat Adı :
İnşaat Adresi :
Pafta / Ada / Parsel :
NUMUNE BİLGİLERİ:
Numunenin Alındığı Yer :
Üretici Firma :
Beton Sınıfı :
Beton Miktarı :
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
Lab. No
130343
130344
130345
130346
130347
130348
Döküm
Tarihi
14.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
14.05.2013
21.01.2014
7 Günlük Dayanım
Test
KN
N/mm²
Tarihi
21.05.2013
600
30,0
21.05.2013
401,6
17,8
21.05.2013
586,9
26,1
11.06.2013
11.06.2013
11.06.2013
Ortalama (7) N/mm²
24,6
28 Günlük Dayanım
Numune
KN
N/mm²
Ebatları
150x150x150
150x150x150
150x150x150
150x150x150
696,4
31,0
150x150x150
696,7
31,0
150x150x150
29,0
653,4
Ortalama (28) N/mm²
30,3
AÇIKLAMALAR:
1 - Beton basınç dayanım deneyi TS EN 12390-3 standardına göre yapılmıştır.
2 - Yukarıda basınç testi yapılan beton numuneleri İLGİLİ FİRMA tarafından alınmıştır. Kürü ve basınç testi
laboratuvarımızda yapılmıştır. Deney sonuçları dışındaki bilgiler İLGİLİ FİRMA tarafından beyan edilmiştir.
3 - Bu belgenin sadece mühürlü olan aslı geçerlidir. Okulumuzun izni olmadan çoğaltılamaz. Reklam amaçlı
kullanılamaz.
4 - Okulumuz yetkilileri tarafından şantiyede alınmayan numunelerin betonu temsil edip etmediğine dair sorumluluk
raporu kabul eden makama/ilgiliye aittir.
5 - 90 gün içinde alınmayan raporlardan sorumluluk kabul edilmez.Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler
için geçerlidir. Yapının geneli hakkında bilgi vermez.
Not: Bu rapor sadece Beton Teknolojisi Dersi için laboratuvar uygulaması olarak hazırlanmıştır.
Başka bir amaç için kullanılamaz.
Numuneyi Hazırlayan
Numuneyi kıran/rapor
Gözetmen
er
Download

07 küp numuneler için örnek rapor