T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
TOPLANTININ;
Tarihi
:15.10.2014
Saati
:10.00
Yeri
:Dekanlık Toplantı Salonu
Sayısı
:24
TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Rektörlüğümüzün 29.08.2014 tarihli akademik personel ilanı ile Fakültemiz Fizyoloji
Anabilim Dalı’nda açık bulunan 3. Derece Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran ve halen
aynı anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr. Ahu DEMİRTAŞ’ın
jüri üyelerinden gelen raporların değerlendirilmesi,
2. Rektörlüğümüzün 29.08.2014 tarihli akademik personel ilanı ile Fakültemiz Besin Hijyeni
ve Teknolojisi Anabilim Dalı’nda açık bulunan 4. Derece Yardımcı Doçent kadrosuna
başvuran ve halen aynı anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Dr.
Erhan KEYVAN’ın jüri üyelerinden gelen raporların değerlendirilmesi,
3. Rektörlüğümüzün 29.08.2014 tarihli akademik personel ilanı ile Fakültemiz Hayvan
Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda açık bulunan 5. Derece Yardımcı
Doçent kadrosuna başvuran ve halen Kayseri Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak
görev yapan Dr. Şeyda ÖZKAN’ın jüri üyelerinden gelen raporların değerlendirilmesi,
4. 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında başka üniversitelere yatay geçiş yapan
2 öğrencimizin, Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 38/a maddesi uyarınca Fakültemizden kayıtlarının silinmesi,
5. Fakültemiz Mezuniyet ve İntibak Komisyonu’nun Kararı doğrultusunda, 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı final sınavları sonucunda, Fakültemizde okutulan tüm
dersleri ve staj çalışmalarını başarı ile tamamlayan Semih ERCAN’ın mezuniyet
durumunun görüşülmesi,
6. Fakültemizde ders veren bazı öğretim üyelerimizin program dahilinde ders telafisi
yapabilme taleplerinin görüşülmesi.
Download

2014-24 nolu toplantı - Veteriner Fakültesi