T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 14/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/30
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Selçuk KESER
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
(Dekan Vekili)
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
(Dekan V.)-(İzinli)
(Üye)
Prof. Dr. Rafet KOCA
(Üye)-(İzinli)
(Üye)
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK (Üye)-(İzinli)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Selçuk KESER Başkanlığında 14/08/2014 tarihinde
saat 14:00’te Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1-
2-
3-
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 07.08.2014 tarih ve 27736359/469-1775 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
M. Meltem TOR’un, 06-10/09/2014 tarihleri arasında Almanya/Münih’de düzenlenecek olan “2014
ERS International Congress” kongresine poster sunumu ile katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın
39. Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beş) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. M.
Meltem TOR’un, 22/09/2014 tarihinde Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan Doçentlik
Sınavına jüri üyesi olarak katılmak üzere yol hariç 1 (bir) gün süreyle yolluklu ve yevmiyeli
İstanbul’da görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili tertibinden
ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 04.08.2014 tarih ve 17267245/1750 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Nilgün SOLAK TEKİN’in, 08-12/10/2014 tarihleri arasında Hollanda/Amsterdam’da
düzenlenecek olan “European Society of Dermatopathology (EADV) 2014” konulu kongreye
katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beş) gün süreyle yolluksuz,
yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.08.2014 tarih ve 48680909/1756 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Şehmus
ERTOP’un, 04-07/09/2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek
olan “9. Ulusal Aferez Kongresi”ne oturum başkanı olarak katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39.
Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 14/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/30
5-
6-
7-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 07.08.2014 tarih ve 27736359/469-1776 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Hakan TANRIVERDİ’nin, 06-10/09/2014 tarihleri arasında Almanya/Münih’de düzenlenecek
olan “2014 ERS International Congress” kongresine poster sunumu ile katılmak üzere 2547 Sayılı
Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beş) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı
olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 06.08.2014 tarih ve 84644672/1763 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞAHİN’in, 13-16/09/2014 tarihleri arasında Avusturya/Graz’da düzenlenecek
olan “AOTrauma Courses-Pelvic&Acetabulum” adlı eğitim toplantısına katılmak üzere 2547 Sayılı
Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı
olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 07.08.2014 tarih, 17267245-1766 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Bilal TOKA’nın
görev süresinin 24.08.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
8-
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Bilal TOKA’nın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 24.08.2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 08.08.2014 tarih, 84644672/1770 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Nilay Nur GÜNGÖR’ün görev süresinin 26.08.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Nilay Nur GÜNGÖR’ün görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
26.08.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 14/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/30
9-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 08.08.2014 tarih, 17267245-1782 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Şahabettin METE’nin
görev süresinin 05.09.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
10-
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma
Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Şahabettin
METE’nin görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 05.09.2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 08.08.2014 tarih, 17267245/1777 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Nesimi YAVUZ’un
eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim edildiği
anlaşılmıştır.
“Koroner Kolateral Akım Saptanan Hastalarda Lökosit Adezyon ve Aktivasyon Moleküllerinin
Flowsitometrik Ölçümü” konulu tezi 20/06/2014 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun
bulunan Arş. Gör. Dr. Nesimi YAVUZ’un, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’nin 20. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri
üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri
üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 25 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 10:30 olarak
belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Mustafa BÜYÜKATEŞ
Doç. Dr. Turgut KARABAĞ
Doç. Dr. İbrahim AKPINAR
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. M. Raşit SAYIN
Yrd. Doç. Dr. Yusuf Cemil GÜRSOY
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 14/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/30
11-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 13.08.2014 tarih, 17267245/1790 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Sabriye GÜNER’in
eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim edildiği
anlaşılmıştır.
“Yeni Tespit Edilmiş Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Metabolik ve Hormonal Değişiklikler ile
Kan Basınçları Arasındaki İlişki” konulu tezi 16/07/2014 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile
uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Sabriye GÜNER’in, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’nin 20. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri
üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri
üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 16 Eylül 2014 Salı günü saat 10:30 olarak
belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Hüseyin ENGİN
Prof. Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ
Doç. Dr. Şehmus ERTOP
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
YEDEK ÜYELER :
Prof. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU
12-
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fulya COŞAN
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Fakültemiz Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden 130107101082 numaralı Nilay DÖNMEZ’in 11.08.2014
tarihli dilekçesi ve ekleri okundu.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kaydı dondurulan Fakültemiz Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden
130107101082 numaralı Nilay DÖNMEZ’in 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kaydının açılmasına
ve Rektörlük Makamına arzına,
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 14/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/30
13-
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Fakültemiz 2., 3., 4. ve 5. sınıflarına yapılan yatay geçiş
başvurularını değerlendirmek ve kontenjan dahilinde belirlemek üzere oluşturulacak komisyonda
aşağıda isimleri belirtilen öğretim üyelerinin yer almasına,
Doç. Dr. Aykut BARUT-4. Sınıf Koordinatörü
Doç. Dr. Meryem AKPOLAT FERAH-2. Sınıf Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. M. Orçun AKDEMİR-5. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Muammer BİLİCİ-3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
14-
Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 12.08.2014 tarih ve 2014/70-1 sayılı kararı ile Fakültemiz
Başkoordinatörlüğü’nün 14/08/2014 tarih ve 99256544/223 sayılı yazıları okundu.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. ve 3. sınıflarına yapılan
yatay geçiş başvurularını değerlendirmek ve kontenjan dahilinde belirlemek üzere oluşturulacak
komisyonda aşağıda isimleri belirtilen öğretim üyelerinin yer almasına,
Doç. Dr. Aykut BARUT-4. Sınıf Koordinatörü
Doç. Dr. Meryem AKPOLAT FERAH-2. Sınıf Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. M. Orçun AKDEMİR-5. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Muammer BİLİCİ-3. Sınıf Koordinatör Yardımcısı
15-
Fakültemiz 2. Sınıf öğrencisi Ercan KILIÇ’ın 23/07/2014 tarihli dilekçesi ile Üniversitemiz Hukuk
Müşavirliği’nin 04/08/2014 tarih ve 20522 tarihli yazısı okundu.
Ercan KILIÇ’ın 23/07/2014 tarihli dilekçesinde belirtilen taleplerine istinaden;
1- Zonguldak İdare Mahkemesi’nin 2012/1351 Esas No 2013/678 Karar No sayılı kararı ile
Ercan KILIÇ’ın almış olduğu kınama cezası ilgilinin sicil dosyasına kaydedilmiş ve ilgili
kurumlara bildirilmiştir.
2- Kınama cezasının sicilden silinmesi ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 65. Madesine
öğretim elemanları, memur ve diğer personel ile öğrencilerin sicilleri ile ilgili hususların
Yükseköğretim Kurulu tarafınan çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği ifade edilmesi ve
18/08/2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları
Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yükseköğretim öğrencilerinin aldıkları disiplin cezalarının
sicilden silinmesi hususlarının düzenlenmemesi ve idari yargı kararlarının geçmişe yönelik
olarak uygulanması gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde ilgilinin almış olduğu
kınama cezasının geçmişe yönelik olarak kaydedilebileceği ancak bu durumun aldığı kınama
cezasının sicilde silinmesi hususunu doğurmayacağı hususunun kabulüne ve ilgiliye
tebliğine,
Oybirliği ile karar verildi.
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 14/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/30
Toplamı 6 sayfa olan 14.08.2014 tarih ve 2014/30 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 15 (onbeş) adet karar vardır.
Prof. Dr. Selçuk KESER
Dekan Vekili
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç. Dr.
SALİHOĞLU
Üye
Yavuz
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Sami
6
Download

14/08/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı