T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 27/12/2013 tarihinde saat
14:00’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 24.12.2013 tarih ve 48680909-2905 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Şehmus ERTOP’un, 23-25/01/2014 tarihleri arasında Thailand/Bangkok’da düzenlenecek olan
“The 1st World Congress on Controversies in Multiple Myeloma (COMy)” konulu kongreye poster
sunumu ile katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 3 (üç) gün süreyle
yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.12.2013 tarih, 17267245-2857 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Sultan AYDIN’ın
görev süresinin 09.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Sultan AYDIN’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 09.01.2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
3-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 20.12.2013 tarih, 17267245-2876 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Nurcan
TÜRKOĞLU’nun eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza
teslim edildiği anlaşılmıştır.
“Uzun Süre Oksijen Tedavisi Alan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastaların Klinik
Verilerinin ve Oksijen Tedavisi Etkinliğinin Değerlendirilmesi” konulu tezi 08/11/2013 tarihli “Tez
Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Nurcan TÜRKOĞLU’nun, Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını
yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer
nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 10 Ocak 2014
Cuma günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Meltem TOR
Prof. Dr. Figen ATALAY
Doç. Dr. Mertol GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Tacettin ÖRNEK
Yrd. Doç. Dr. Fatma ERBOY
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Bülent ALTINSOY
Yrd. Doç. Dr. Hakan TANRIVERDİ
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Dalı Öğretim Üyesi
Göğüs Hastalıkları Anabilim
Göğüs Hastalıkları Anabilim
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Göğüs Hastalıkları Anabilim
Göğüs Hastalıkları Anabilim
B.E.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 26.12.2013 tarih, 17267245-2917 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Namık Kemal
TURHAN’ın eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim
edildiği anlaşılmıştır.
“Kronik B ve C Viral Hepatit, Non Alkolik Steatohepatit, Alkolik Karaciğer Hastalığı, Primer Bilier
Siroz ve İnaktif HBV Taşıyıcılarında Serum ACE Seviyeleri ve ACE Gen Polimorfizminin
Araştırılması ve Verilerin Karaciğer Fibrotik Evresi İle Karşılaştırılması” konulu tezi 11/11/2013
tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Namık Kemal TURHAN’ın,
Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık
sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer
nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 15 Ocak 2014
Çarşamba günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Hüseyin ENGİN
Prof. Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ
Doç. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
YEDEK ÜYELER :
Doç. Dr. Şehmus ERTOP
Yrd. Doç. Dr. Muammer BİLİCİ
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğreim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
5-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.12.2013 tarih, 17267245-2862 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Fatih Mehmet
KENİ’nin eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim
edildiği anlaşılmıştır.
“TLR-2 ve TLR-4 Gen Polimorfizmlerinin Psoriazis Hastalığının Oluşumuna Etkisi” konulu tezi
21/11/2013 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Fatih Mehmet
KENİ’nin, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına,
tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 20
Ocak 2014 Pazartesi günü saat 13:30 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Ahmet DURSUN
Prof. Dr. Mehmet Ali ERGÜN
Doç. Dr. Mutlu YÜKSEK
Doç. Dr. F. Nida TAŞCILAR
Yrd. Doç. Dr. Sevim KARAKAŞ ÇELİK
YEDEK ÜYELER :
Doç. Dr. Cumhur AYDEMİR
Yrd. Doç. Dr. İ. Etem PİŞKİN
6-
B.E.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Başkanı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji
ve Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Fatih Mehmet
KENİ’nin, 20 Ocak 2014 günü yapılacak Uzmanlık Sınavı Jürisine asil üye olarak seçilen Gazi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali
ERGÜN’ün Fakültemize davet edilmesine, adı geçen öğretim üyesinin 2547 sayılı Yasanın
39.maddesi uyarınca 20 Ocak 2014 tarihinde yol hariç 1 (bir) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli
olarak Zonguldak’ta görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili
tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
7-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 20.12.2013 tarih, 17267245-2870 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Erdem MARAŞLI’nın eğitim süresini
tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak
Dekanlığımıza teslim edildiği anlaşılmıştır.
“Fibromiyalji Hastalarında Vitamin D Reseptör Gen Polimorfizm Sıklığının Belirlenmesi” konulu
tezi 25/11/2013 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Erdem
MARAŞLI’nın, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına,
tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 27
Ocak 2014 Pazartesi günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Lale ALTAN İNCEOĞLU
Prof. Dr. Selda SARIKAYA
Prof. Dr. Şenay ÖZDOLAP
Prof. Dr. H. Tuğrul ATASOY
Doç. Dr. Ahmet BAYAR
YEDEK ÜYELER :
Prof. Dr. Selim AYDEMİR
Prof. Dr. Selçuk KESER
8-
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Başkanı
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Erdem MARAŞLI’nın, 27 Ocak 2014 günü yapılacak Uzmanlık Sınavı Jürisine asil üye olarak
seçilen Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Lale ALTAN İNCEOĞLU’nun Fakültemize davet edilmesine, adı geçen öğretim
üyesinin 2547 sayılı Yasanın 39.maddesi uyarınca 27 Ocak 2014 tarihinde yol hariç 1 (bir) gün
süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Zonguldak’ta görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz
2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
9-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 18.12.2013 tarih, 84644672-2866 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Emrah
KESKİN’in eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim
edildiği anlaşılmıştır.
“Lomber Disk Cerrahisinde İnsizyon Büyüklüğünün Ameliyat Sonrası Paraspinal Adele
İyileşmesine Etkisi” konulu tezi 16/12/2013 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun
bulunan Arş. Gör. Dr. Emrah KESKİN’in, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri
üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri
üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 17 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 10:30 olarak
belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Bektaş AÇIKGÖZ
Prof. Dr. Ahmet Deniz BELEN
Prof. Dr. Murat KALAYCI
Doç. Dr. Şanser GÜL
Doç. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Bengü Gülhan AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Aydemir KALE
B.E.Ü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
10-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 26.12.2013 tarih, 17267245-2922 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Cem Koray FIRAT’ın eğitim süresini
tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak
Dekanlığımıza teslim edildiği anlaşılmıştır.
“Akut Viral Bronşiolitli Hastalarda D-Vitamini Düzeyi ve D-Vitamini Reseptör Gen Polimorfizmi”
konulu tezi 15/11/2013 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr.
Cem Koray FIRAT’ın, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi
gereğince uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde
oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine,
sınav tarihinin 15 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere
tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Doç. Dr. Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ
Doç. Dr. Cumhur AYDEMİR
Yrd. Doç. Dr. İ. Etem PİŞKİN
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye YÜKSEK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARACI
YEDEK ÜYELER :
Doç. Dr. Mutlu YÜKSEK
Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÖRNEK
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
7
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
11-
Uzm. Dr. Yasemin Dilek SOYSAL’ın 23.12.2013 tarihli dilekçesi ve ekleri incelendi.
2013 (YDUS) Yan Dal Uzmanlık Sınavı sonucu Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevliliğini
kazanan Uzm. Dr. Yasemin Dilek SOYSAL’ın uzmanlık eğitimini görmek üzere söz konusu
Araştırma Görevliliği kadrosuna 2547 Sayılı Yasa’nın 50.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
12-
Uzm. Dr. Anıl TURHAN ÇAKIR’ın 24.12.2013 tarihli dilekçesi ve ekleri incelendi.
2013 (YDUS) Yan Dal Uzmanlık Sınavı sonucu Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın
Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı Araştırma
Görevliliğini kazanan Uzm. Dr. Anıl TURHAN ÇAKIR’ın uzmanlık eğitimini görmek üzere söz
konusu Araştırma Görevliliği kadrosuna 2547 Sayılı Yasa’nın 50.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre
ile atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
13-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.12.2013 tarih, 17267245-2901 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Arş. Gör. Dr. Mihriban ÇIĞCİ’nin görev süresinin 27.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının
tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca
bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Mihriban ÇIĞCİ’nin görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50.
Maddesi uyarınca 27.01.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya
yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
14-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.12.2013 tarih, 17267245-2900 sayılı yazısı
ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.12.2013 tarih,
88836742-2898 sayılı yazısı ile 10.12.2013 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Emre HORUZ’un tezinin yetiştirilemediğinden 6 (altı) ay ek süreye ihtiyaç duyulduğu
tez danışmanının dilekçesinden ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Akademik Kurul
Kararı’ndan anlaşılmıştır. Adı geçenin uzmanlık eğitim süresinin 15.01.2014 tarihinden itibaren
Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca 6 (altı) ay süre
ile uzatılmasına ve ilgiliye tebliğine,
8
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
15-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.12.2013 tarih, 17267245-2900 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Arş. Gör. Dr. Emre HORUZ’un görev süresinin 15.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının
tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca
bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Emre HORUZ’un görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50.
Maddesi uyarınca 15.01.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya
yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
16-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 24.12.2013 tarih, 17267245-2897 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Makbule ERCAN’ın eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza
teslim edildiği anlaşılmıştır.
“Yenidoğan Kraniotabesinin Vitaminin D Düzeyi İle İlişkisi” konulu tezi 08/11/2013 tarihli “Tez
Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Makbule ERCAN’ın, Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak
üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının
değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 20 Ocak 2014 Çarşamba
günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Doç. Dr. Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ
Doç. Dr. Mutlu YÜKSEK
Doç. Dr. Cumhur AYDEMİR
Yrd. Doç. Dr. İ. Etem PİŞKİN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARACI
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye YÜKSEK
Yrd. Doç. Dr. Zuhal ÖRNEK
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
9
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
17-
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14/11/2012 tarihli 44 toplantı numaralı 324 sayılı kararı okundu.
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14/11/2012 tarih ve 44 toplantı numaralı 324 sayılı kararında yer
alan “Uzmanlık öğrencilerinin ne kadar süre ile ve ne şekilde acil servislerde çalıştırılacağının
kurumların akademik kurullarınca belirlenerek karar altına alınması” ifadesi uyarınca 01-31
Ocak 2014 tarihleri arasında Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil
Servisi’nde aşağıda isimleri belirtilen araştırma görevlilerinin görev almasına ve ilgililere
tebliğine,
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.
18-
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Muhammet Emin KUTU – İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Tolga KANSIZ- Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Emre HORUZ – Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Raşan EYÜP – Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Gözde BAYRAK – Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Arş. Gör. Kerem ATALAR’ın 26/12/2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında
Anatomi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapan Kerem ATALAR’ın Öğretim
Üyesi Yetiştirme Programı Usul ve Esasları’nın 7. maddesine göre Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nca yerleştirilmiş olduğu Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anatomi
Anabilim Dalı’nda doktora eğitiminde derslere devam edebilmesi için 08/10/2013 tarihinden
itibaren Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 02/10/2013 tarih, 2103/42 sayılı kararı ile 2547
Sayılı Yasa’nın 39. maddesi gereğince 88 (seksensekiz) gün süreyle görevlendirilmişti. Arş.
Gör. Kerem ATALAR’ın 2547 Sayılı Yasa’nın 35. maddesi uyarınca kadro aktarım işlemleri
henüz tamamlanmadığından 2547 Sayılı Yasa’nın 39. maddesi gereğince 04/01/2014
tarihinden itibaren 88 (seksensekiz) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak
tekrar görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
Oybirliği ile karar verildi.
10
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 27/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/55
Toplamı 11 sayfa olan 27.12.2013 tarih ve 2013/55 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 17 (onyedi) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
11
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
Üye
12
Download

27/12/2013 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı