T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 28/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/33
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Atilla ALPAY
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
(Dekan Vekili)
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
(Üye)-(İzinli)
(Üye)
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(İzinli)
SALİHOĞLU
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 28/08/2014 tarihinde
saat 14:00’te Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 08.08.2014 tarih, 84644672-1771 sayılı
yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Nurullah EDEBALİ’nin görev süresinin 03.09.2014 tarihinde dolacağı dosyasının
tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ve Bilimsel Yayınları Değerlendirme
ve İnceleme Komisyonu Kararı ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı yardımcı doçent
kadrosuna yeniden atanmasında
sakınca bulunmadığı belirtilen Yrd. Doç. Dr. Nurullah
EDEBALİ’nin görev süresinin 2547 Sayılı Yasa’nın 23. Maddesine göre 03.09.2014 tarihinden
itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.08.2014 tarih ve 84644672-1836 sayılı
yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat DAMAR’ın görev süresinin 03.09.2014 tarihinde dolacağı
dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ve Bilimsel Yayınları Değerlendirme
ve İnceleme Komisyonu Kararı ile Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı yardımcı
doçent kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Yrd. Doç. Dr. Murat
DAMAR’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasa’nın 23. Maddesine göre 03.09.2014 tarihinden
itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 28/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/33
3-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.08.2014 tarih ve
21664500/462-231 sayılı yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Yusuf Cemil GÜRSOY’un görev süresinin 24.09.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ve Bilimsel Yayınları Değerlendirme ve
İnceleme Komisyonu Kararı ile Kardiyoloji Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna yeniden
atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Yrd. Doç. Dr. Yusuf Cemil GÜRSOY’un görev
süresinin 2547 Sayılı Yasa’nın 23. Maddesine göre 24.09.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre
ile uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.08.2014 tarih ve 17267245-1856 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Banu
ÖZEN BARUT’un, 11-12/09/2014 tarihleri arasında Macaristan/Budapeşte’de düzenlenecek olan
“Deep Brain Stimulation for Movement Disorders Course”ye katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın
39. Maddesi uyarınca yol hariç 2 (iki) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
5-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.01.2014 tarih ve 84644672-207 sayılı
yazısı ve ekleri ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 14.04.2014 tarih, 4655 sayılı yazısı
ile İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’nın 02.04.2014 tarih, 8515 sayılı yazısı
incelendi.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Tamer
ALIŞKAN’ın, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Androloji Bilim
Dalı’nda eğitim almak üzere 01/09/2014 tarihinden itibaren 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi
uyarınca 89 (seksendokuz) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz, maaşlı olarak görevlendirilmesine
ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.08.2014 tarih ve 64154304-1860 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Zehra SAFİ ÖZ’ün, 09-12/09/2014 tarihleri arasında Isparta’da düzenlenecek olan “5th
International Congress On Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus On Calcium Signaling
and TRP Channels”e poster sunumu ile katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca
yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluklu, yevmiyeli ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve
Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 28/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/33
7-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.08.2014 tarih, 84644672-1855 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Hasan
Ali AYDIN’ın eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim
edildiği anlaşılmıştır.
“Ratlarda Deneysel Spinal Kord Yaralanmasında Hesperidin’in Nöroprotektif Etkisi” konulu tezi
07/07/2014 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Hasan Ali
AYDIN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına,
tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 08
Eylül 2014 Pazartesi günü saat 10:30 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Murat KALAYCI
Doç. Dr. Şanser GÜL
Doç. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
Doç. Dr. Burak BAHADIR
Yrd. Doç. Dr. Aydemir KALE
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Çetin AKYOL
Prof. Dr.Banu DOĞAN GÜN
B.E.Ü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
8-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.08.2014 tarih, 17267245-1858 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Şükran KOCA’nın eğitim
süresini
tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim edildiği
anlaşılmıştır.
“Acil Servise Başvuran Onkolojik Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri” konulu tezi
09/06/2014 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Şükran
KOCA’nın, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince
uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına,
tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 09
Eylül 2014 Salı günü saat 10:30 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
TOPLANTI TARİHİ : 28/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/33
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Doç. Dr. Ali Uğur EMRE
Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ
Yrd. Doç. Dr. A.Cüneyt HOCAGİL
Yrd. Doç. Dr. Ceren ŞEN TANRIKULU
YEDEK ÜYELER :
Prof. Dr. Selçuk KESER
Yrd. Doç. Dr. M. Raşit SAYIN
9-
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Şükran KOCA’nın 09
Eylül 2014 Salı günü yapılacak Uzmanlık Sınavı Jürisine asil üye olarak seçilen Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan SARITAŞ’ın Fakültemize davet
edilmesine, adı geçen öğretim üyesinin 2547 sayılı Yasanın 39.maddesi uyarınca 09 Eylül 2014
tarihinde yol hariç 1 (bir) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Zonguldak’ta
görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili tertibinden
ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
10-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.08.2014 tarih ve 27598990-1858 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Derya KARAPINAR’ın,
tez danışmanlığına Yrd. Doç. Dr. Ömer YAZGAN’ın atanmasına, tez konusunun “Prostat Kanseri
Lehine Pozitif Muayene ve Laboratuvar Bulgulu Hastalarda Dinamik Manyetik Rezonans
Görüntüleme ile Biyopsi Sonuçlarının Karşılaştırılması” olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
11-
Fakültemiz 1. Sınıf öğrencilerinden 1. sınıf öğrencisi 130107101504 numaralı Emre YEŞİL’in
25.08.2014 tarihli dilekçesi okundu.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kaydını donduran Fakültemiz 1. sınıf öğrencisi 130107101504
numaralı Emre YEŞİL’in, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı’nda kaydının açılmasının uygunluğuna ve
Rektörlük Makamına arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 28/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/33
12-
Fakültemiz 1. Sınıf öğrencilerinden 137107101009 numaralı Nisa UYSAL’ın 23.08.2014 tarihli
dilekçesi ve eki okundu.
Fakültemiz 1. Sınıf öğrencilerinden 137107101009 numaralı Nisa UYSAL’ın, başka bir bölüme
yerleştirildiğinden kaydının silinmesine, dilekçesinde belirtilen belgelerin kendisine teslimine ve
Rektörlük Makamına arzına,
13-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 28.08.2014 tarih ve 17267245-1877 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Emine YILMAZ SİPAHİ’nin, 18/09/2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak
olan Doçentlik Sözlü Sınavnda jüri üyesi olarak katılmak üzere yol hariç 1 (bir) gün süreyle
yolluklu ve yevmiyeli olarak Ankara’da görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2014 Mali
Yılı Bütçesi’nin ilgili tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
14-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 26.08.2014 tarih ve 17267245-1878 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi
Doç. Dr. Nuray ATASOY’un, 18-21/09/2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti/Girne’de düzenlenecek olan “7. Ulusal Anksiyete Kongresi”ne katılmak üzere 2547
Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve
maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
15-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 26.08.2014 tarih ve 17267245-1879 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ömer ŞENORMANCI’nın, 18-21/09/2014 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti/Girne’de düzenlenecek olan “7. Ulusal Anksiyete Kongresi”ne katılmak üzere 2547
Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve
maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
16-
Fakültemiz öğrencilerinden 2010010702021 numaralı Canan BASUT hakkında Pamukkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 22.08.2014 tarih, 75867404-17421 sayılı yazısı
ile adı geçen öğrencinin 28.08.2014 tarihli dilekçesi okundu.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıfa yatay geçiş
yapan Fakültemiz öğrencilerinden 2010010702021 numaralı Canan BASUT’un kaydının
silinmesinin ve dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 28/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/33
17-
Fakültemiz öğrencilerinden 120107101046 numaralı Hande ZEYBEK hakkında Pamukkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 22.08.2014 tarih, 75867404-17421 sayılı yazısı
ile adı geçen öğrencinin bila tarihli dilekçesi okundu.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıfa yatay geçiş
yapan Fakültemiz öğrencilerinden 120107101046 numaralı Hande ZEYBEK’in kaydının
silinmesinin ve dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
18-
Fakültemiz öğrencilerinden 120107101518 numaralı Soner GÜLDAŞ hakkında Pamukkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 22.08.2014 tarih, 75867404-17421 sayılı yazısı
ile adı geçen öğrencinin 28.08.2014 tarihli dilekçesi okundu.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıfa yatay geçiş
yapan Fakültemiz öğrencilerinden 120107101518 numaralı Soner GÜLDAŞ’ın kaydının
silinmesinin ve dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
19-
Fakültemiz öğrencilerinden 120107101020 numaralı Çağdaş Çağrı ATLI hakkında Pamukkale
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan 22.08.2014 tarih, 75867404-17421 sayılı yazısı
ile adı geçen öğrencinin 28.08.2014 tarihli dilekçesi okundu.
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıfa yatay geçiş
yapan Fakültemiz öğrencilerinden 120107101020 numaralı Çağdaş Çağrı ATLI’nın kaydının
silinmesinin ve dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
20-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 28.08.2014 tarih ve 98959205-1881 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. Murat SONGÜR’ün, 03-05/09/2014 tarihleri arasında Fransa/Strasbourg’da
düzenlenecek olan “AOSpine Live Tissue Training The Prevention and Management of
Complications in Spine Surgery”e katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol
hariç 3 (üç) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük
Makamına arzına,
21-
Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 11.03.2011 tarih, 2011/10-3 sayılı kararı ile Bülent Ecevit
Üniversitesi Deney Hayvanları Yürütme Kurulu üyeliğine seçilen Doç. Dr. Egemen TURHAN’ın
Fakültemizdeki görevinden ayrılması nedeniyle yerine “Bülent Ecevit Üniversitesi Deney
Hayvanları Araştırma Ünitesi Yönergesi”nin 3. maddesi (b) bendi uyarınca Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat SONGÜR’ün seçilmesine ve
Rektörlük Makamına arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 28/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/33
22-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 28.08.2014 tarih, 84644672-1904 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Hatice Kübra ERGEN’in eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak
Dekanlığımıza teslim edildiği anlaşılmıştır.
“Total Kalça Protezi Operasyonlarına Giren Yaşlı Hastalarda Serebral Oksijen Saturasyonu
Değişiklikleri” konulu tezi 19/04/2014 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan
Arş. Gör. Dr. Hatice Kübra ERGEN’in, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin
29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki
şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine
gönderilmesine, sınav tarihinin 11 Eylül 2014 Perşembe günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve
ilgililere tebliğine,
7
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
ASİL ÜYELER :
Doç. Dr. Hilal AYOĞLU
Doç. Dr. Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ
Yrd. Doç. Dr. R. Dilek OKYAY
Yrd. Doç. Dr. Özcan PİŞKİN
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
YEDEK ÜYELER :
Doç. Dr. Cumhur AYDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Muammer BİLİCİ
B.E.Ü Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve
Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Oybirliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ : 28/08/2014
TOPLANTI NO
: 2014/33
Toplamı 8 sayfa olan 28.08.2014 tarih ve 2014/33 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 22 (yirmiiki) adet karar vardır.
8
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Mustafa AYDIN Prof. Dr. Rafet KOCA
Dekan Vekili
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
9
Download

28/08/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı