T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 20/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/54
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 20/12/2013 tarihinde saat
14:00’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 17.12.2013 tarih, 84644672-2828 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ali
GENÇOĞLU’nun görev süresinin 02.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Ali GENÇOĞLU’nun görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 02.01.2014
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 11.12.2013 tarih, 84644672-2827 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Seyit Ahmet EROL’un görev süresinin 03.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Seyit Ahmet EROL’un görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
03.01.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 20/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/54
3-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 11.12.2013 tarih, 84644672-2787 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Oğuz ÖZDEMİR’in görev süresinin 04.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Oğuz ÖZDEMİR’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
04.01.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 16.12.2013 tarih, 17267245-2814 sayılı yazısı
ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.12.2013 tarih, 48680909-2809 sayılı yazısı ile
09.12.2013 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Mustafa Gürkan
HAYTAOĞLU’nun tezinin yetiştirilemediğinden 6 (altı) ay ek süreye ihtiyaç duyulduğu tez
danışmanının dilekçesinden ve İç Hastalıkları Akademik Kurul Kararı’ndan anlaşılmıştır. Adı
geçenin uzmanlık eğitim süresinin 06.01.2014 tarihinden itibaren Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca 6 (altı) ay süre ile uzatılmasına ve ilgiliye
tebliğine,
5-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 16.12.2013 tarih, 17267245-2814 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Mustafa Gürkan
HAYTAOĞLU’nun görev süresinin 06.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Mustafa Gürkan HAYTAOĞLU’nun görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
06.01.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 16.12.2013 tarih, 17267245-2813 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Fatma ZOR’un
görev süresinin 06.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Fatma ZOR’un görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 06.01.2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 20/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/54
7-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 16.12.2013 tarih, 84644672-2727 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Fatih KORBAY’ın görev süresinin 13.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen Arş. Gör. Dr. Fatih KORBAY’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi
uyarınca 13.01.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya
yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
8-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 11.12.2013 tarih, 84644672-2789 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Serap EGE’nin Tıpta Uzmanlık Eğitim süresi içinde 04.07.2011 tarihinden itibaren 3 (üç)
hafta doğum öncesi yasal izin, 18.07.2011 tarihinden itibaren 8 (sekiz) hafta, 42 (kırkiki) gün
doğum sonrası yasal izin, 24.10.2011 tarihinden itibaren 5 (beş) gün rapor kullandığı anlaşıldı.
Arş. Gör. Dr. Serap EGE’nin, eğitim süresi içinde almış olduğu doğum öncesi doğum-sonrası
yasal izinleri ile raporunun, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin 21.
maddesi uyarınca 11 (onbir) hafta ve 47 (kırkyedi) gün olarak eğitim süresine eklenmesine ve
15.01.2014 tarihinde sona erecek olan eğitim süresinin 12.05.2013 tarihine kadar uzatılmasına,
9-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 11.12.2013 tarih, 84644672-2789 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Serap EGE’nin görev süresinin 15.01.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen Arş. Gör. Dr. Serap EGE’nin görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
15.01.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 20/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/54
10-
06.11.2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul’un toplantısında alınan, 2547
Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavının
yapılması gerektiği ile ilgili karar uyarınca 04/12/2013 tarihli Üniversitemiz akademik ilanında
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları ve Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalları ile Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Yardımcı
Doçent kadrolarına müracaatları kabul edilen adayların Yabancı Dil (İngilizce) Sınavlarının 24
Aralık 2013 Salı günü saat 10:00’da yapılmasına, Sınav Jürisinin aşağıdaki öğretim üyelerinden
oluşturulmasına;
YABANCI DİL SINAV JÜRİSİ
Yrd. Doç. Dr. Özlem AYDIN ÖZTÜRK B.E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları
Başkan
Bölümü, Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Selçuk KESER
Üye
11-
B.E.Ü. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı,
Prof. Dr. Rafet KOCA
B.E.Ü. Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları ADB.
Üye
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.12.2013 tarih, 17267245-2851 sayılı yazısı
ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 10.12.2013 tarih, 98790617-2846
sayılı yazısı ile 10.12.2013 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Tuğçem KESKİN’in tezinin yetiştirilemediğinden 6 (altı) ay ek süreye ihtiyaç duyulduğu tez
danışmanının dilekçesinden ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Akademik Kurul Kararı’ndan
anlaşılmıştır. Adı geçenin uzmanlık eğitim süresinin 18.01.2014 tarihinden itibaren Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca 6 (altı) ay süre ile
uzatılmasına ve ilgiliye tebliğine,
12-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 18.12.2013 tarih, 99256544/435 sayılı yazısı ile eki
18.12.2013 tarih, 2013/16 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı ve Fakültemiz 1. sınıf öğrencilerinden
120107101037 numaralı Fahriye Miray MİROĞLU’nun 12.12.2013 tarihli dilekçesi ve Mersin
Devlet Hastanesi’nden aldığı 02.12.2013 tarihli Sağlık Kurulu Hastalık Raporu okundu.
Fakültemiz 1. sınıf öğrencilerinden 120107101037 numaralı Fahriye Miray MİROĞLU’nun sağlık
sorunları nedeni ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğrenimine devam edemeyeceğinden,
“Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin 31. maddesi
uyarınca kaydının dondurulmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
13-
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın 19.12.2013 tarih, 78678162-2749-19353
sayılı yazısı okundu.
Fakültemiz 3. sınıf öğrencisi 117107101003 numaralı Yüzlem Gyner OSMAN’ın, 19-24.12.2013
tarihleri arasında Bilecik Şeyh Edibali Üniversitesinin ev sahipliğinde Bilecik’de düzenlenecek olan
“2. Lig Voleybol” karşılaşmalarına Üniversitemiz Voleybol Takımı ile birlikte katılmak üzere
görevlendirilmesine ve anılan tarihlerde izinli sayılmasına,
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 20/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/54
14-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 17.12.2013 tarih, 84644672-2865 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Onur KAYMAKÇI’nın eğitim süresini
tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak
Dekanlığımıza teslim edildiği anlaşılmıştır.
“Radius Distal Uç Kırığı Nedeniyle Ameliyat Edilen Hastalardaki Karpal Tünel Sıkışmasının
Araştırılması” konulu tezi 09/09/2013 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan
Arş. Gör. Dr. Onur KAYMAKÇI’nın, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün 29. maddesi gereğince uzmanlık
sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer
nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 03 Ocak 2014
Cuma günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Selçuk KESER
Prof. Dr. Selda SARIKAYA
Doç. Dr. Ahmet BAYAR
Doç. Dr. Egemen TURHAN
Yrd. Doç. Dr. Murat SONGÜR
YEDEK ÜYELER :
Prof. Dr. Şenay ÖZDOLAP
Doç. Dr. Ali Uğur EMRE
15-
B.E.Ü Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Onur KAYMAKÇI’nın, 03 Ocak 2014 günü yapılacak Uzmanlık Sınavı Jürisine asil üye olarak
seçilen Hacettepe Üniversitesi Kastamonu Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Egemen TURHAN’ın Fakültemize davet edilmesine, adı geçen öğretim
üyesinin 2547 sayılı Yasanın 39.maddesi uyarınca 03 Ocak 2014 tarihinde yol hariç 1 (bir) gün
süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Zonguldak’ta görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz
2013 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 20/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/54
16-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.12.2013 tarih, 17267245-2858 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ayten
USLUCUK’un eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza
teslim edildiği anlaşılmıştır.
“Multiple Myelom Hastalarında Prognostik Faktörlerin ve Tedaviye Yanıtın Retrospektif Olarak
Değerlendirilmesi” konulu tezi 06/11/2013 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun
bulunan Arş. Gör. Dr. Ayten USLUCUK’un, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri
üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri
üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 06 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 10:00 olarak
belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Selim AYDEMİR
Doç. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU
Doç. Dr. Şehmus ERTOP
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Muammer BİLİCİ
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Oybirliği ile karar verildi.
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 20/12/2013
TOPLANTI NO
: 2013/54
Toplamı 7 sayfa olan 20.12.2013 tarih ve 2013/54 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 16 (onaltı) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
Üye
7
Download

20/12/2013 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı