T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
(Üye)-(Görevli)
Doç. Dr. Atilla ALPAY
(Üye)-(Görevli)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 07/11/2013 tarihinde saat
14:00’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi (Göğüs Cerrahisi uzmanı olmak.Göğüs
Cerrahisinde Timus Patalojileri üzerine çalışması olmak ve Pectus Deformitesinde Cerrahi
Tedavi deneyimi olmak) Anabilim Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna müracaat
eden Uzm. Dr. Osman Korcan TİLKAN’a ait yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel yayınlarına ait
jüri raporları ve takdim dersi jüri tutanakları incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Osman Korcan TİLKAN’a,
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
kadrosuna 2547 sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 01.11.2013 tarih, 17267245-2533 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Dilek MALKOÇ’un görev süresinin 01.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının
tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden
atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Dilek MALKOÇ’un görev süresinin
2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 01.12.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle
uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
3-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 01.11.2013 tarih, 17267245-2532 sayılı
yazısı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.10.2013 tarih, 48680909-2527 sayılı
yazısı ile 23.10.2013 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Şevval
TIKANAK’ın tezinin yetiştirilemediğinden 6 (altı) ay ek süreye ihtiyaç duyulduğu tez
danışmanının dilekçesinden ve İç Hastalıkları Akademik Kurul Kararı’ndan anlaşılmıştır. Adı
geçenin uzmanlık eğitim süresinin 02.12.2013 tarihinden itibaren Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca 6 (altı) ay süre ile uzatılmasına ve
ilgiliye tebliğine,
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 01.11.2013 tarih, 17267245-2532 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Şevval
TIKANAK’ın görev süresinin 02.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Şevval TIKANAK’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 02.12.2013
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
5-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.11.2013 tarih, 84644672-2565 sayılı
yazısı ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 23.10.2013 tarih,
80216657-217 sayılı yazısı ile 24.10.2013 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Görker SEL’in tezinin yetiştirilemediğinden 6 (altı) ay ek süreye ihtiyaç duyulduğu tez
danışmanının dilekçesinden ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Akademik Kurul Kararı’ndan
anlaşılmıştır. Adı geçenin uzmanlık eğitim süresinin 02.12.2013 tarihinden itibaren Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca 6 (altı) ay süre ile
uzatılmasına ve ilgiliye tebliğine,
6-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.11.2013 tarih, 84644672-2565 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Görker SEL’in görev süresinin 02.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen Arş. Gör. Dr. Görker SEL’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
02.12.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
7-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 04.11.2013 tarih, 17267245-2566 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Esin SAYIN’ın
görev süresinin 02.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Esin SAYIN’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 02.12.2013 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
8-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 04.11.2013 tarih, 17267245-2567 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Dicle İNAN’ın
görev süresinin 03.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Dicle İNAN’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 03.12.2013 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
9-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.11.2013 tarih, 84644672-2564 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Burcu
AKINCI’nın görev süresinin 26.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Burcu AKINCI’nın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 26.12.2013
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
10-
Dr. Abdullah ÇETE’nin 01.11.2013 tarihli dilekçesi ve ekleri incelendi.
2013 (TUS) Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonucu Fakültemiz Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevliliğini kazanan Dr. Abdullah
ÇETE’nin uzmanlık eğitimini görmek üzere söz konusu Araştırma Görevliliği kadrosuna 2547
Sayılı Yasa’nın 50.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile atanmasına ve Rektörlük Makamına
arzına,
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
11-
Dr. İsa DÜRÜMLÜ’nün 25.10.2013 tarihli dilekçesi ve ekleri incelendi.
2013 (TUS) Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonucu Fakültemiz Cerrahi
Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevliliğini kazanan
Dr. İsa DÜRÜMLÜ’nün uzmanlık eğitimini görmek üzere söz konusu Araştırma Görevliliği
kadrosuna 2547 Sayılı Yasa’nın 50.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
12-
Dr. Ayşegül KALYON’un 30.10.2013 tarihli dilekçesi ve ekleri incelendi.
2013 (TUS) Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonucu Fakültemiz Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevliliğini kazanan Dr. Ayşegül
KALYON’un uzmanlık eğitimini görmek üzere söz konusu Araştırma Görevliliği kadrosuna 2547
Sayılı Yasa’nın 50.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile atanmasına ve Rektörlük Makamına
arzına,
13-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 04.11.2013 tarih, 99256544-375 sayılı yazısı ile ekinde yer
alan 01.11.2013 tarih ve 2013/11 sayılı Koordinatörler Kurulu Kararı okundu.
Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 6 yıllık eğitimini bitirerek stajlarını başarıyla
tamamlayan aşağıda isimeri yazılı öğrencilerin 01.11.2013 tarihi itibariyle mezun olmalarına ve
Rektörlük Makamına arzına,
MEZUN OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ
Sıra
No
1
2
14-
Öğrenci No
2005010701032
2006010701008
Adı Soyadı
Mustafa YETİŞEN
Yasemin ZÜMRÜT
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 31.10.2013 tarih, 99256544-374 sayılı yazısı ekleri okundu.
a) Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı YDL-3 ve YDL-4 dersi için 23.09.2013
tarihinde yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonucunda başarılı olan ve aşağıda isimleri
belirtilen öğrencilerin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda bu derslerden muaf
tutulmasına,
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Öğrenci No:
110107101001
110107101005
110107101009
110107101021
110107101027
110107101033
110107101050
110107101057
110107101067
110107101069
110107101070
110107101072
110107101075
110107101086
120107101002
120107101009
120107101012
120107101013
120107101017
120107101030
120107101049
120107101053
120107101056
120107101061
120107101063
120107101082
120107101089
127107101013
130107101002
130107101004
130107101008
130107101010
130107101017
130107101032
130107101033
130107101034
130107101041
130107101047
130107101051
130107101060
130107101067
130107101069
130107101074
130107101079
Öğrenci Adı-Soyadı
ABDULLAH SENTÜRK
ALI MURAT GÜLLE
AYSE CEREN NALBANT
DEMET DURUK
ELIF GÜLIRMAK
ESRA KARACA
HAKAN UYSAL
KADİR HÜSEYİN BAŞDOĞAN
MUSTAFA CANDAZ
NESLIHAN BALLICA
OGULCAN ÖZDILEK
OKTAY YERLIKAYA
ÖMER KIZILKAN
SEYMA DEMIRAY
ALİ OSMAN AYDOĞAN
BERKAY ULAŞ
BURAK FURKAN KOÇ
BÜŞRA YEŞİL
CANSU ASLAN
ENES YAVAŞ
İSA KOCA
MAHMUT EMİN ÇİÇEK
MELİKE YAZICI
MUHAMMED İKBAL ÇANDIR
Muhammed Karaketir
SEVİM GENCEL
ŞEREF BÜYÜKAY
ELNAZ EMDADIAN
ALI KAPAN
ASLI KARABULUT
AYSENUR SAGLAMDEMIR
BATUHAN ÖZBAŞ
BİLGİ SAYGI
ECE BENLİ
ECEM ÇILDIR
EMİNE İREM AKALAN
EYLÜL DİRLİK
GIZEM KOYUTÜRK
GIZEM NUR KÖYAN
İSMAİLÇAĞDAŞ ÖZEN
MELIS TILBESU AKSÜNGER
MELTEM YÜCE
MUHAMMET BALDAN
NECLAGÖKÇE ŞENOCAK
YDL-3
25.09.2013
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
Pua
nı
83
83
78
83
63
78
75
83
88
83
63
80
83
83
83
80
83
83
78
78
83
75
83
65
78
70
80
65
65
60
75
70
63
60
65
68
83
63
63
63
60
70
63
60
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
130107101080
130107101090
130107101092
130107101094
130107101097
130107101110
130107101113
130107101118
131107101001
131107101004
137107101003
137107101004
137107101006
137107101007
137107101010
137107101011
137107101015
137107101022
2009010701080
2010010702008
2010010702013
2010010702058
2010010702067
2010010702075
2010010702089
110107101511
S. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Öğrenci No:
110107101001
110107101003
110107101005
110107101008
110107101009
110107101010
110107101021
110107101023
110107101027
110107101029
110107101033
110107101046
110107101047
110107101050
110107101051
110107101057
110107101063
110107101067
110107101069
NERGIS KILIÇ
PINAR ARSLAN
RUMEYSA SAVAŞKAN
SEÇIL DUMANLI
SERHAT AKIŞ
TURKER ORAL
YASEMIN ŞAHİN
ZÜLAL KÖSE
ÇAĞLA ÇELİK
BÜŞRA ALKAN
DENIZ IŞIK
CAVITHAN AVEY
ROSHANAK ROUZEHKHAHAZAD
FARANAK ROUZEHKHAH AZAD
HILAL UYSAL
MUAD YOUNIS
ZEHRA EMİR
NADER ABUSALAMA
YAHYA EMRE ERCAN
ALPER BAĞCAZ
AYŞE DEMİRDEN
MEHMET BURHAN ÇELİK
NUR BEGÜM ÖZCAN
SELAMİ BARAN HACIALİOĞLU
ASLAN MEHDİ
HASAN YARKIN
Öğrenci Adı-Soyadı
ABDULLAH SENTÜRK
ALI ÖZ
ALI MURAT GÜLLE
ASLI OKU
AYSE CEREN NALBANT
AYSEGÜL CEBECI
DEMET DURUK
DOGANCAN AKYÜREK
ELIF GÜLIRMAK
EMINE ÖZTÜRK
ESRA KARACA
GÖZDE NUR EREN
GÜL KÖSE
HAKAN UYSAL
HAKAN KUM
KADİR HÜSEYİN BAŞDOĞAN
MINA ÖZBAKIR
MUSTAFA CANDAZ
NESLIHAN BALLICA
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
ydl3
83
70
75
63
90
68
75
60
73
80
60
65
68
73
63
68
73
68
78
83
80
78
80
70
83
65
YDL-4
Puanı
25.09.2013
95
YDL4
75
YDL4
98
YDL4
78
YDL4
100
YDL4
85
YDL4
78
YDL4
73
YDL4
85
YDL4
68
YDL4
98
YDL4
63
YDL4
75
YDL4
73
YDL4
80
YDL4
90
YDL4
65
YDL4
95
YDL4
90
YDL4
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
110107101070
110107101072
110107101075
110107101078
110107101086
110107101088
110107101091
120107101002
120107101009
120107101010
120107101011
120107101012
120107101013
120107101014
120107101017
120107101020
120107101021
120107101022
120107101028
120107101030
120107101040
120107101045
120107101049
120107101050
120107101052
120107101053
120107101055
120107101056
120107101061
120107101063
120107101066
120107101067
120107101068
120107101070
120107101081
120107101082
120107101086
120107101087
120107101089
120107101091
120107101097
127107101013
130107101002
130107101003
130107101004
130107101006
130107101008
130107101010
OGULCAN ÖZDILEK
OKTAY YERLIKAYA
ÖMER KIZILKAN
SARE NUR ORHAN
SEYMA DEMIRAY
TUGBA TOBAS
YIGIT ÇAGRI KIZILÇAY
ALİ OSMAN AYDOĞAN
BERKAY ULAŞ
BETÜL MEMİŞ
BURAK YARBAŞI
BURAK FURKAN KOÇ
BÜŞRA YEŞİL
BÜŞRA OKAY
CANSU ASLAN
ÇAĞDAŞ ÇAĞRI ATLI
DAMLA GİZEM TORUN
DAMLA İLKEM KUMRAL
ELMAS NERGİS KENAR
ENES YAVAŞ
FUAT TOZAN
GÜNNAZ GÜL KIYAK
İSA KOCA
İSMAİL BALABAN
KÜBRA ÖZUNCA
MAHMUT EMİN ÇİÇEK
MEHMET ORHAN İMRE
MELİKE YAZICI
MUHAMMED İKBAL ÇANDIR
Muhammed Karaketir
NAZLI GÜNDOĞAN
NEBİHAT KAPALIGÖZ
NUR SEMA KILIÇ
OĞUZHAN KOÇYİĞİT
SEVİL ÖZKAN
SEVİM GENCEL
SİMAY SÜNTER
SUEDA AK
ŞEREF BÜYÜKAY
TUĞÇE UĞURLUOĞLU
YASİN ÖNAL
ELNAZ EMDADIAN
ALI KAPAN
ASENA DEMİRÖZ
ASLI KARABULUT
AYŞE ALPAĞUT
AYSENUR SAGLAMDEMIR
BATUHAN ÖZBAŞ
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
83
95
95
75
100
65
78
90
98
88
70
98
100
70
95
68
65
78
78
88
73
73
83
75
65
95
85
98
85
98
78
80
65
80
75
83
80
85
100
65
60
75
85
90
83
63
95
83
7
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
130107101011
130107101017
130107101020
130107101021
130107101024
130107101025
130107101026
130107101029
130107101032
130107101033
130107101034
130107101036
130107101039
130107101041
130107101044
130107101047
130107101051
130107101053
130107101054
130107101057
130107101058
130107101060
130107101062
130107101063
130107101064
130107101067
130107101068
130107101069
130107101070
130107101071
130107101074
130107101079
130107101080
130107101081
130107101085
130107101087
130107101089
130107101090
130107101092
130107101094 S
130107101096
130107101097
130107101098
130107101100
130107101104
130107101106
130107101110
130107101111
BEKIRCAN DERİNÖZ
BİLGİ SAYGI
BURCU SÖKMEN
BUSE MUTLUAY
CANSIN ERER
CANSU DURSUN
CANSU TAŞPINAR
EBRU ARSLAN
ECE BENLİ
ECEM ÇILDIR
EMİNE İREM AKALAN
ERTUNÇ ŞİMDİ
ESRA KARATAŞ
EYLÜL DİRLİK
FETHIYEESRA YÜZBASIOGLU
GIZEM KOYUTÜRK
GIZEM NUR KÖYAN
GÜLBEYAZ YALÇIN
HALE APAYDIN
HAVVA ÇELIK
HAYRETTIN BERAT UYGUR
İSMAİLÇAĞDAŞ ÖZEN
Kübra Kibar
KÜBRA NUR KILIÇ
MAHMUT UĞUR BULUT
MELIS TILBESU AKSÜNGER
MELTEM KANDAZOGLU
MELTEM YÜCE
MERT DORUK
MERVE GÜLERYÜZ
MUHAMMET BALDAN
NECLAGÖKÇE ŞENOCAK
NERGIS KILIÇ
NIGAR KITAY
NURAHSEN DEMİR
OYA GÜLEŞEN
ÖZGE AY
PINAR ARSLAN
RUMEYSA SAVAŞKAN
EÇIL DUMANLI
SEBNEM BOZ
SERHAT AKIŞ
SERHAT FURKAN ACAR
SÜLEYMAN KARAKA
SEHMUS AKPINAR
TUGÇE MANSUROGLU
TURKER ORAL
UGUR BILGIN
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
75
80
83
83
90
78
78
70
93
73
90
68
75
95
75
70
83
78
75
68
73
85
60
70
80
83
50
73
63
65
78
78
98
78
65
88
73
88
98
80
68
95
63
88
60
65
78
68
8
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
13010710111
130107101113
130107101114
130107101117
130107101118
131107101001
131107101004
137107101002
137107101003
137107101004
137107101006
137107101007
137107101010
137107101011
137107101012
137107101015
137107101017
137107101018
137107101020
137107101021
137107101022
137107101023
2009010701074
2009010701080
2010010702008
2010010702013
2010010702016
2010010702035
2010010702058
2010010702067
2010010702075
2010010702089
2012011101008
2 UGUR KILIÇ
YASEMIN ŞAHİN
YUSUF FURKAN KIRIS
ZEYNEP TORLAK
ZÜLAL KÖSE
ÇAĞLA ÇELİK
BÜŞRA ALKAN
ADAM JARBOU
DENIZ IŞIK
CAVITHAN AVEY
ROSHANAK ROUZEHKHAHAZAD
FARANAK ROUZEHKHAH AZAD
HILAL UYSAL
MUAD YOUNIS
İBRAHİM AL JBOUR
ZEHRA EMİR
SARA ALIZADEHOSALOU
IMAN IMANOV
PEGAH REZAEI
TANAZ GHAFOURIAYAN
NADER ABUSALAMA
BAHAA ZABEN
SONER HARMAN
YAHYA EMRE ERCAN
ALPER BAĞCAZ
AYŞE DEMİRDEN
BERDE ÜNYILDIZ
ESİN EYÜPOĞLU
MEHMET BURHAN ÇELİK
NUR BEGÜM ÖZCAN
SELAMİ BARAN HACIALİOĞLU
ASLAN MEHDİ
SELMA ŞULE SEYHAN
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
98
95
80
60
85
88
88
70
80
88
85
73
60
88
85
93
83
73
88
83
95
65
73
80
98
98
70
75
83
93
90
98
78
b) Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı YDL-3 ve YDL-4 dersi
için 23.09.2013 tarihinde yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonucunda başarılı olan ve
aşağıda isimleri belirtilen Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı’nda bu derslerden muaf tutulmasına,
S.
No:
Öğrenci No:
Öğrenci Adı-Soyadı
YDL-3
25.09.2013
Puanı
1
2
3
4
5
110107101504
110107101512
110107101517
110107101528
120107101505
BURHAN BÜYÜKGÜNGÖR
KÜBRA ILBEYI
ONUR EROGLU
MOHAMMAD TAHIVERDANI
RAHİME BEGÜM ALBASAN
YDL3
YDL3
YDL3
YDL3
YDL3
83
70
83
80
70
9
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
6
7
8
9
10
11
12
13
120107101506
120107101519
127107101501
127107101504
130107101504
130107101510
130107101512
130107101519
ELİF ULUSOY
NURSİMA KUNT
SÜMEYYE GÜNEŞ (YÖS)
JUNAID QADIR
EMRE YEŞİL
HASRET KILIÇKAYA
KARDELEN ŞENYAŞAR
ÖZKAN TEZGEZ
YDL3
YDL3
YDL3
YDL3
YDL3
YDL3
YDL3
YDL3
S. No:
Öğrenci No:
Öğrenci Adı-Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
110107101504
110107101505
110107101509
110107101512
110107101515
110107101516
110107101517
110107101521
110107101523
110107101524
110107101528
120107101505
120107101506
120107101513
120107101519
127107101501
127107101504
130107101501
130107101502
130107101504
130107101506
130107101508
130107101510
130107101512
130107101519
131107101501
110107101511
BURHAN BÜYÜKGÜNGÖR
ELİF KÜÇÜK
FATMA BETÜL ALBASAN
KÜBRA ILBEYI
MUSTAFA ELYILDIRIM
MUSTAFA KEMAL KARADUMAN
ONUR EROGLU
YASEMİN KOCA
ESMATULLAH FROGHİ
MOHAMMED YOUSEF MANSOOR GHALEB
MOHAMMAD TAHIVERDANI
RAHİME BEGÜM ALBASAN
ELİF ULUSOY
ŞERİF TUĞBERK GEZMEZ
NURSİMA KUNT
SÜMEYYE GÜNEŞ (YÖS)
JUNAID QADIR
AYSENUR TOSUN
DENIZ AVCI
EMRE YEŞİL
ABDULLAH BAYNAL
ESRA AYBER
HASRET KILIÇKAYA
KARDELEN ŞENYAŞAR
ÖZKAN TEZGEZ
HİLAL BOYNUEĞRİOĞLU
HASAN YARKIN
73
83
88
63
70
60
60
83
YDL-4
25.09.2013
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
YDL4
Puanı
90
75
65
75
78
83
83
68
73
70
98
78
85
75
98
95
78
78
73
98
88
70
80
90
70
63
93
10
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
15-
Fakültemiz 1. sınıf öğrencisi 137107101025 numaralı Seda YILMAZ’ın 05.11.2013 tarihli
dilekçesi okundu.
Adı geçen, 16.09.2013 tarihinde yabancı uyruklu ek kontenjanından yararlanarak kaydını
yaptırdığı, 01.10.2013 tarihinde yapılan hazırlık muafiyet sınavına girdiği ve 02.10.2013
tarihinde ilan edilen sınav sonuçlarında başarız bulunduğu (24 puan) ve öğrencinin hazırlı
eğitimine 07.10.2013 tarihinden itibaren başladığını, e-kampüs üzerinden mevcut bilgilerini
kontrol ederken hazırlık muafiyet sınavında başarılı bulunduğunu 04.11.2013 tarihinde fark
etmesi üzerine, e-kampüsten öğrencinin durumu kontrol edilmiş ve başarılı olduğu anlaşılmıştır.
Ancak adı geçenin 04.11.2013 tarihine kadar hazırlık sınıfında eğitim aldığından ve dönemin
ortasına gelindiğinden Fakültedeki derslerin telafisini yapamayacağını ifade etmektedir.
Öğrencimizin talebi doğrultusunda “Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği” nin 13. maddesi uyarınca kaydının dondurulmasına ve Yabancı Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü’nden yapılan hata hakkında bilgi istenmesi için Rektörlük Makamına
arzına,
16-
Fakültemize bağlı “TurkMsıc” Türk Tıp Öğrenci Kulübü Başkanı Kemal KANTARCI’nın
06.11.2013 tarihli dilekçesi ve ekindeki belgeler incelendi.
Adı geçenin, 26-28/10/2013 tarihleri arasında, Kayseri’de düzenlenen “Türk Tıp Öğrencileri
Uluslararası Birliği (TURKMSIC) 62. Ekim Genel Kurulu” etkinliğine katıldığını beyan etmektedir.
Anılan etkinliğe katılım için Dekanlığımıza müracaatı ve alınmış bir karar olmadığından talebin
reddine,
17-
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 01.11.2013 tarih, 14567952300-7463 sayılı yazısı okundu.
Karabük Üniversitesi adına Fakültemizde eğitim gören 110107101528 numaralı Mohammad
TAHAEIVARDANI’n, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram
Tıp Fakültesi 2. sınıfa yatay geçiş yapması nedeniyle kaydının silinmesine, dosyasının
gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
18-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 07.11.2013 tarih ve 64154304-2588 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü İmmünoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Mehmet ARASLI’nın, 20-23/11/2013 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “4th
Turkish US Cytometry Workshop Applicaton Form”a katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39.
Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluklu, yevmiyeli ve maaşlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
Oybirliği ile karar verildi.
11
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/48
Toplamı 12 sayfa olan 07.11.2013 tarih ve 2013/48 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 18 (onsekiz) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
12
Download

07/11/2013 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı