T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan Vekili)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 10/04/2014 tarihinde
saat 14:00’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.03.2014 tarih ve 48680909-782 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel
ÜSTÜNDAĞ’ın, 03-06/05/2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri/Chicago’da
düzenlenecek olan “Digestive Disease Week 2014” kongresine poster sunumu ile katılmak üzere
2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve
maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 04.04.2014 tarih ve 64154304-871 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Füsun CÖMERT’in, 10-13/05/2014 tarihleri arasında İspanya/Barcelona’da düzenlenecek olan
“24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectius Diseases (ECCMID 2014)”
kongresine katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün
süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.03.2014 tarih ve 48680909-774 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Şehmus ERTOP’un, 25-26/04/2014 tarihleri arasında Brazil/Florianopolis’da düzenlenecek olan
“2014 Highlights of ASH in Latin America” konulu kongreye poster sunumu ile katılmak üzere
2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 2 (iki) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve
maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.03.2014 tarih ve 48680909-775 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Şehmus ERTOP’un, 11-13/05/2014 tarihleri arasında Thailand/Bangkok’da düzenlenecek olan
“The 1st World Congress on Controversies in Multiple Myeloma (COMy)” konulu kongreye poster
sunumu ile katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 3 (üç) gün süreyle
yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
5-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.03.2014 tarih ve 86982119-841 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Fatma Ayça GÜLTEKİN’in, 17-21/05/2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri/Florida’da
düzenlenecek olan “Amerikan Kolon ve Rektum Cerrahları” kongresine sözlü sunum ile katılmak
üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beş) gün süreyle yolluksuz,
yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.03.2014 tarih ve 48680909-462-781 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Tarık AKAR’ın, 03-06/05/2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri/Chicago’da
düzenlenecek olan “Digestive Disease Week 2014” kongresine poster sunumu ile katılmak üzere
2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve
maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
7-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.03.2014 tarih, 84644672-740 sayılı yazısı
ve eki Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 18.03.2014 tarih, 23045109-726 sayılı yazısı
ile ekinde alınan 18.03.2014 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Orhan AYAR’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca 2010.20.3908
sayılı Yükseköğretim Kararına istinaden “Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca,
Öğretim Üyelerine Verilen Destekler kapsamında 07/07/2014-05/09/2014 tarihleri arasında
Amerika Birleşik Devletleri/Massachusetts/Peabody Lahey Medical Center Departmaent of
Ophthalmology’de gözlemci olarak çalışmalar yapmak üzere 61 (altmışbir) gün süreyle yolluksuz,
yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
8-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 12.03.2014 tarih ve 64154304-643 sayılı
yazısı ve Rekrörlük Makamı’ndan alınan 04.04.2014 tarih, 39633678-3312-5264 sayılı yazısı ve
ekleri okundu.
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.
Doç. Dr. Kanat GÜLLE’nin, “Streptozotosin (STZ) ile Diabet Oluşturulmuş Sıçanlarda
Dekspenthanolun Etkisinin; Histolojik, Histokimyasal ve İmmünolojik Kanıtları” konulu bilimsel
araştırma projesinin “Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve
Değerlendirme Projelerinin Yönergesi”nin Proje Türleri ve Nitelikleri başlıklı 5/h maddesi uyarınca
“Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri” kapsamından yararlandırılmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
9-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji yan dal uzmanı olmak.
Erişkinlerde yumuşak doku sarkomları ile ilgili prognoz ve sağ kalım çalışması olmak) Anabilim
Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna müracaat eden Uzm. Dr. Erkan ARPACI’ya ait
yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel yayınlarına ait jüri raporları ve takdim dersi jüri tutanakları
incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Erkan ARPACI’nın,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna
2547 sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 8.
maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
10-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları
yan dal uzmanı olmak.Tiroid nodüllerinde makro kalsifikasyon varlığının malignite gelişimi riski ile
ilgili çalışması olmak) Anabilim Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna müracaat eden
Uzm. Dr. Dilek KARAKAYA ARPACI’ya ait yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel yayınlarına ait jüri
raporları ve takdim dersi jüri tutanakları incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Dilek KARAKAYA
ARPACI’nın, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
kadrosuna 2547 sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin 8. maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
11-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 28.03.2014 tarih, 17267245-814 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Sedef NARİN TONGAL’ın görev süresinin 15.04.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Sedef NARİN TONGAL’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
15.04.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
12-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 28.03.2014 tarih, 17267245-815 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Nihal YILDIZ’ın görev süresinin 28.05.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Nihal YILDIZ’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
28.05.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
13-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 07.04.2014 tarih, 99256544-95 sayılı yazısı ve ekinde yer
alan 4. Sınıf Koordinatörlüğü’nün 25.03.2014 tarih, 99256544-76 sayılı yazısı ve Yeditepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 18.03.2014 tarihli yazısı okundu.
Fakültemiz 4. Sınıf öğrencisi 2009010701051 numaralı Mehmet Can YAŞAR’ın, 18-20/04/2014
tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “YÜTBAT 8. Ulusal Tıp Öğrenci
Kongresi”ne katılmak üzere İstanbul’da görevlendirilmesine ve anılan tarihlerde izinli sayılmasına,
14-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 25.03.2014 tarih, 99256544-75 sayılı yazısı ve ekinde yer
alan 3. Sınıf Koordinatörlüğü’nün 25.03.2014 tarih, 99256544-74 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz 3. Sınıf öğrencileri 2010010702077 numaralı Sena SARI, 2010010702021 numaralı
Canan BASUT ve 2010010702026 numaralı Damla Nur ÇELİKTAŞ’ın, 26-27/04/2014 tarihleri
arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “Plastikonstrüktif” öğrenci kongresine katılmak üzere
görevlendirilmelerine ve anılan tarihlerde izinli sayılmalarına,
15-
Fakültemiz 1. Sınıfına yatay geçiş başvurusunda bulunan Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliğ
Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Betül ÇELİKBAŞ’ın bila tarihli dilekçesi okundu.
Adı geçen, Fakülte Yönetim Kurulunun 07.03.2014 tarih, 2014/10-15 sayılı oturumunda
Fakültemize yatay geçiş yapması uygun bulunmuştu. Ancak, Betül ÇELİKBAŞ’ın başka bir
Üniversiteye yatay geçiş yapması nedeniyle 1. Yedek üyenin çağrılmasına ve Rektörlük Makamına
arzına,
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
16-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 09.04.2014
tarih, 86982119-27 sayılı yazısı okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal
KARAKAYA’nın, 2547 sayılı Yasa’nın 39. maddesi uyarınca 2010.20.3908 sayılı Yükseköğretim
Kararına istinaden “Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Üyelerine Yükseköğretim Kurulu Tarafından
Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca, öğretim üyelerine verilen destekler
kapsamında 01/07/2014-30/08/2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Minnesota
University Kolo-Rektal Cerrahi Ünitesi’nde gözlemci olarak çalışmalar yapmak üzere 61 (altmışbir)
gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak Fakülte Yönetim Kurulunu 19.03.2014 tarih,
2014/11-03 sayılı kararı ile görevlendirilmişti. Ancak, adı geçenin sağlık sorunları nedeniyle anılan
Üniversiteye gözlemci olarak gidemeyeceğinden anılan kararın iptal edilmesine ve Rektörlük
Makamına arzına,
17-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 08.04.2014 tarih ve 88836742-907 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nihal PİŞKİN’in 10-13/05/2014 tarihleri arasında
İspanya/Barcelona’da düzenlenecek olan “ECCMID European Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases” kongresine poster sunumu ile katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39.
Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
18-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 07.04.2014 tarih, 84644672-906 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Erkan
AKSOY’un eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim
edildiği anlaşılmıştır.
“Parsiyel Hepatektomili Ratlarda Fosfodiesteraz III Inhibitörünün Karaciğer Hasarına Etkisi”
konulu tezi 28/02/2014 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr.
Erkan AKSOY’un, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi
gereğince uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde
oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine,
sınav tarihinin 28 Nisan 2014 Pazartesi günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere
tebliğine,
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
ASİL ÜYELER :
Doç. Dr. Ali Uğur EMRE
Doç. Dr. Öge TAŞCILAR
Doç. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
Doç. Dr. Kemal KARAKAYA
Doç. Dr. Burak BAHADIR
YEDEK ÜYELER :
Doç. Dr. H. Bülent UÇAN
Doç. Dr.Fatma Ayça GÜLTEKİN
19-
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 08.04.2014 tarih ve 17267245-891 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Hasret Ozan KESER’in, tez danışmanlığına Doç. Dr. Nuray ATASOY’un atanmasına, tez
konusunun “Zonguldak İl Merkezinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Yaygınlığı, Şiddet Türleri,
Şiddet Algısı ve Kadınların Şiddete Yönelik Tutumları” olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
20-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 09.04.2014 tarih, 99256544-110 sayılı yazısı ve ekinde yer
alan 5. Sınıf Koordinatörlüğü’nün 09.04.2014 tarih, 99256544-108 sayılı yazısı ve eki incelendi.
Fakültemize yatay geçiş ile gelen 5. Sınıf öğrencisi 131107101010 numaralı Uğur YALÇIN’ın daha
önce Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıfta Göğüs Hastalıkları Stajını almış olduğundan
5. Sınıf programında yer alan Göğüs Hastalıkları Stajından muaf tutulmasının uygunluğuna ve
Başkoordinatörlüğe bilgi verimesine,
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
21-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 09.04.2014 tarih ve 27736359-469-921 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
M. Meltem TOR’un, 16-21/05/2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri/San Diego’da
düzenlenecek olan “ATS 2014 International Conference”e katılımcı olarak katılmak üzere 2547
Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 6 (altı) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı
olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
22-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 10.04.2014 tarih ve 17267245-928 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Rafet KOCA’nın, 22-25/05/2014 tarihleri arasında Sırbistan/Belgrad’da düzenlenecek
olan “11th EADV Spring Symposium”a katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca
yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve
Rektörlük Makamına arzına,
23-
Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa AYDIN’ın 10.04.2014 tarihli dilekçesi okundu.
Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa AYDIN’ın Fakülte Yönetim Kurulu’nun 07.03.2014 tarih,
2014/10-12 sayılı kararı ile 12.04.2014 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi’nde düzenlenecek olan “Araştırma Görevlilerinin Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu
çalıştaya katılmak üzere görevlendirilmişti. Ancak Üniversitemizde yapılacak olan “Fahri Doktora
Töreni”ne katılacağından 07.03.2014 tarih, 2014/10-12 sayılı Yönetim Kurulu Kararının iptal
edilmesine,
24-
Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin 01.04.2014 tarih, 1400071763 sayılı yazısı
okundu.
Fakültemiz 130107101018 numaralı Hazırlık sınıfı öğrencisi Buğra DOĞAN’ın, 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı’nda Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yatay geçiş yapması
nedeniyle kaydının silinmesine, dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
7
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
25-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 10.04.2014 tarih ve 17267245-942 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dr. Mihriban ÇIĞCİ’nin, tez danışmanlığına Doç. Dr. Nihal PİŞKİN’in atanmasına, tez
konusunun “Sağlık Personelinde Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak ve Suçiçeği Seroprevelansının
Değerlendirilmesi” olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
26-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.03.2014 tarih ve 17267245-804 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nejat
DEMİRCAN’ın, 25-27/04/2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “13. Ulusal Aile
Hekimliği Kongresi”ne konuşmacı olarak katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca
yol hariç 3 (üç) gün süreyle yolluklu, yevmiyeli ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük
Makamına arzına,
27-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 10.04.2014 tarih, 99256544-120 sayılı yazısı ile ekinde yer
alan 2. Sınıf Koordinatörlüğü’nün 10.04.2014 tarih ve 2014/119 sayılı yazısı okundu.
Fakültemiz 2. Sınıf Koordinatörü tarafından yapılan incelemede; 28/02/2014 tarihinde yapılan 2.
Sınıf Ürogenital ve Endokrin Sistem Ders Kurulu Teorik Sınavı’nda Anatomi Anabilim Dalına ait K
Kitapçığı 32. soruda sehven yapılan hata nedeniyle, öğrenci cevap kağıtları tekrar
değerlendirilmiş olup ismi belirtilen öğrencilerin sınav sonuçlarının ekteki şekliyle kabulüne ve
öğrencilere ilan yoluyla duyurulmasına,
Fakülte No
110107101001
110107101002
110107101003
110107101005
110107101006
110107101008
110107101009
110107101010
Adı Soyadı
ABDULLAH SENTÜRK
AHMET YIGITOGLU
ALI ÖZ
ALI MURAT GÜLLE
ALI MURAT ADIGÜZEL
ASLI OKU
AYSE CEREN NALBANT
AYSEGÜL CEBECI
Sınav Notu
65
71
89
71
67
68
65
34
110107101011
BERKE NUR ERGÜ
7
Baraj Altında Kaldığı Dersler
BİYOKİMYA, ANATOMİ,
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ,
FİZYOLOJİ
BİYOKİMYA, ANATOMİ,
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ,
FİZYOLOJİ
8
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
110107101016
110107101020
110107101021
110107101023
110107101024
110107101027
110107101029
110107101033
110107101035
110107101038
110107101042
110107101044
110107101046
110107101047
CAN KURSUN
ÇAGLAR TEZCAN
DEMET DURUK
DOGANCAN AKYÜREK
DUYGU KORKUT
ELIF GÜLIRMAK
EMINE ÖZTÜRK
ESRA KARACA
EZGI GÜZEL
FATMA ALTUN
FURKAN KALAYCI
GIZEM SAHIN
GÖZDE NUR EREN
GÜL KÖSE
64
79
80
83
91
84
61
75
55
72
75
71
57
80
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
110107101048
110107101050
110107101051
110107101052
110107101056
110107101059
110107101060
110107101062
110107101063
110107101066
110107101067
110107101069
110107101070
110107101071
110107101072
110107101073
110107101074
110107101075
110107101078
110107101082
110107101084
110107101085
110107101086
110107101088
110107101090
110107101091
110107101093
110107101503
110107101504
110107101505
110107101506
110107101507
GÜLIZAR YILDIRIM
HAKAN UYSAL
HAKAN KUM
HASAN HÜSEYIN YESIL
ILKNUR KARA
MELISA BEGÜM ÖKSÜZ
MELTEM KIZTANIR
MERVE HİCRET KÖMÜR
MINA ÖZBAKIR
MUSTAFA BAYRAM
MUSTAFA CANDAZ
NESLIHAN BALLICA
OGULCAN ÖZDILEK
OGUZHAN TİN
OKTAY YERLIKAYA
OSMAN KULELI
ÖMER AKPOLAT
ÖMER KIZILKAN
SARE NUR ORHAN
SEVCAN GÜREL
SEVIL ALTINTAS
SUAT ÖZDAL
SEYMA DEMIRAY
TUGBA TOBAS
UFUK ILTER GÜNEY
YIGIT ÇAGRI KIZILÇAY
ZEYNEP KOÇ
BILGE DERICI
BURHAN BÜYÜKGÜNGÖR
ELİF KÜÇÜK
EMRE ÖZ
FARUK SÜLEYMAN AKYÜZ
72
75
81
77
70
66
76
81
73
78
73
57
73
69
78
81
56
71
77
58
79
87
54
74
55
80
66
73
65
86
70
82
BİYOKİMYA
ANATOMİ
BİYOKİMYA, FİZYOLOJİ
9
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
110107101509
110107101510
110107101511
110107101512
110107101514
110107101515
110107101516
110107101521
117107101008
120107101001
120107101003
120107101004
120107101007
120107101009
FATMA BETÜL ALBASAN
GAMZE AYVAZOGLU
HASAN YARKIN
KÜBRA ILBEYI
MERVE NUR AK
MUSTAFA ELYILDIRIM
MUSTAFA KEMAL
KARADUMAN
YASEMİN KOCA
LAMİS ASSALI
AHMET YENİ
ALPER KAHVECİOĞLU
AYBARS KÖKCE
BARAN SEZGİN
BERKAY ULAŞ
71
67
57
91
72
85
76
ANATOMİ
68
62
76
95
71
81
76
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
120107101010
120107101012
120107101013
120107101014
120107101017
120107101018
120107101022
120107101026
120107101028
120107101030
120107101039
120107101044
120107101045
120107101052
120107101054
120107101055
120107101056
120107101061
120107101063
120107101065
120107101066
120107101067
120107101069
120107101071
120107101080
120107101081
120107101082
120107101084
120107101085
120107101086
120107101087
120107101090
120107101091
BETÜL MEMİŞ
BURAK FURKAN KOÇ
BÜŞRA YEŞİL
BÜŞRA OKAY
CANSU ASLAN
CENGİZ BUKREK
DAMLA İLKEM KUMRAL
ELİF DENKBAŞ
ELMAS NERGİS KENAR
ENES YAVAŞ
FİDAN BUKET GÜRCÜ
GÜLŞAH ÇOLAK
GÜNNAZ GÜL KIYAK
KÜBRA ÖZUNCA
MEHMET BERKAY AKCAN
MEHMET ORHAN İMRE
MELİKE YAZICI
MUHAMMED İKBAL ÇANDIR
MUHAMMET KARAKETİR
NAGEHAN KAHYA
NAZLI GÜNDOĞAN
NEBİHAT KAPALIGÖZ
NURCAN DENLİ
ONUR ARI
SEREN KARACİĞER
SEVİL ÖZKAN
SEVİM GENCEL
SILA GÜL
SIBEL ÇINAR
SİMAY SÜNTER
SUEDA AK
TUĞÇE GÜLDAŞ
TUĞÇE UĞURLUOĞLU
88
75
89
81
87
60
76
81
68
85
62
81
84
79
88
78
61
84
60
66
57
77
63
77
72
74
78
71
51
67
56
85
65
BİYOKİMYA
BİYOKİMYA
10
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
120107101092
120107101094
120107101505
120107101506
120107101508
120107101511
120107101515
120107101518
120107101519
127107101501
131107101001
TUĞÇENUR ÇAYIR
UMUT ADIGÜZEL
RAHİME BEGÜM ALBASAN
ELİF ULUSOY
SELMA ŞULE SEYHAN
SEDA ŞEHRİ KAVAKLI
DENİZ ÖZTAŞAN
SONER GÜLDAŞ
NURSİMA KUNT
SÜMEYYE GÜNEŞ (YÖS)
ÇAĞLA ÇELİK
55
81
81
73
64
60
67
90
75
87
29
131107101004
131107101501
2008010701023
BÜŞRA ALKAN
HİLAL BOYNUEĞRİOĞLU
ERCAN KILIÇ
55
68
37
BİYOKİMYA, ANATOMİ
BİYOKİMYA, ANATOMİ
BİYOKİMYA, ANATOMİ,
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ,
FİZYOLOJİ
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
BİYOKİMYA, ANATOMİ,
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
2009010701036
FURKAN DOĞAN GİRGİN
15
2009010701080
2010010702001
2010010702004
2010010702008
2010010702013
2010010702016
2010010702035
2010010702042
2010010702058
2010010702068
2010010702070
2010010702075
2010010702080
2010010702089
YAHYA EMRE ERCAN
SAMET MUZAFFER
AHMET ALPTUĞ KÖSEOĞLU
ALPER BAĞCAZ
AYŞE DEMİRDEN
BERDE ÜNYILDIZ
ESİN EYÜPOĞLU
FERHAN MEHMET ERBAHAN
MEHMET BURHAN ÇELİK
ONUR AKSOY
OZAN ONUR KAFKAS
SELAMİ BARAN HACIALİOĞLU
SİBEL GÜLEN
ASLAN MEHDİ
81
75
62
58
76
78
36
52
71
60
69
71
63
64
28-
BİYOKİMYA, ANATOMİ,
HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ,
FİZYOLOJİ
BİYOKİMYA, ANATOMİ, FİZYOLOJİ
ANATOMİ
ANATOMİ
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 10.04.2014 tarih ve 84644672-967 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Seyit Ahmet EROL’un, tez danışmanlığına Prof. Dr. Mehmet İbrahim HARMA’nın atanmasına, tez
konusunun “JAR ve JEG-3 Koryokarsinom İnsan Hücre Kültüründe Lipozomal Doksurobisin ve
Karoten Etkisinin İncelenmesi” olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
11
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
29-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 06.02.2014 tarih ve
21664500/462-042 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Nesimi YAVUZ’un,
tez danışmanlığına Doç. Dr. İbrahim AKPINAR’ın atanmasına, tez konusunun “Koroner Kolateral
Akım Saptanan Hastalarda Lökosit Adezyon ve Aktivasyon Moleküllerinin Flowsitometrik Ölçümü”
olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
Oybirliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ : 10/04/2014
TOPLANTI NO
: 2014/13
Toplamı 12 sayfa olan 10.04.2014 tarih ve 2014/13 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 29 (yirmidokuz) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan Vekili
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
12
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
Üye
13
Download

10/04/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı