SÖZEL MANTIK
ÇÖZÜMLERİ
TEST
1
SÖZEL MANTIK
ÇÖZÜMLERİ
X
Y
Z
T
Toplam
gösterim
8
2
10
22
1. salon
A salonu
2
2. salon
C salonu
6
4
4
10
24
3. salon
B salonu
4
10
2
2
18
4. salon
F salonu
4
2
2
4
12
5. salon
E salonu
8
6
6
8
28
6. salon
D salonu
10
4
2
2
18
7.
B takımı Almanya’dan ise G takımı da B ile blok olduğundan Almanya’dır.
Cevap: D
8.
I. Her bir A-E-F salonunda T filminin gösterim sayısı
A ile H Almanya’da değilse, C ve D takımları da
Almanya’da değildir. Ayrıca F takımı da Almanya’da
değildir. B ve G kesinlikle Almanya’da olur. B
Almanya’da ise F ile aynı ülkeden olamaz.
Cevap: B
Y filminden 2 fazla olacağından, bu koşula uyan 1.
ve 4. ve 5. salonlar A-E-F arasında paylaşılacaktır.
II. Y filminin gösterim sayısı 2. ve 6. salonda eşit olduğundan C-D’den herhangi biri gelecektir.
1. Olasılık
2. Olasılık
III. T filminin gösterim sayısı 1. ve 2. salon ile 3. ve 6.
1
E
D
salonda eşit olduğundan A-C’den herhangi biri bu
2
A
B
salonlara gelecektir.
3
D
E
IV. Film gösterimi sayısı en az olan F olduğundan 4.
Sonuç olarak yukarıdaki tablo elde edilir.
1. Cevap: E salonu ile D şıkkı
Ku z e y A k a d e m i
salona yerleştirilir.
4
B
A
5
C
C
6
F
F
Verilen şartlara göre C okulu sondan ikinci, diğer dört
okul ile ilgili sıralı bilgi verildiğinden hiç bilgi verilmeyen F okulu da sonuncu olur. Sonuç olaürak da iki
farklı dağılım ortaya çıkar.
2. Cevap: B-F salonu ile A şıkkı
9.
3. Cevap: E salonu ile A şıkkı
En sonuncu okul F olduğundan dolayı A okulu mutlaka F’den önce olacaktır.
Cevap: C
4. Cevap: F salonu ile E şıkkı
10.
Tabloya göre A okulu 2. ya da 4. olduğundan A şıkkı
kesin yanlıştır.
Cevap: A
5.
H, C ile A, D blok olarak düşünüldüğünde geriye kalan 4 takım arasında F ve G farklı ülkeden olacağın11.
dan F takım ile B takımı da G ile blok oluşturacaktır.
Cevap: E
Cevap: C
6.
Tabloya göre D ve E okulları 3. olmuştur.
takımının da ülkesi bilinir.
F okulunun sırası kesin olarak bilinmektedir. F okulu
sonuncudur.
Cevap: 3 ile E’dir.
Cevap: C
12.
B ve C’nin hangi ülkenin takımı olduğu bilindiğinde H
3
TEST
2
SÖZEL MANTIK
ÇÖZÜMLERİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Çorbalar
D
Kişiler
Tarhana
Yemekler
Mercimek
A
katlardakiler avukat olamaz çünkü avukatlar tek katlardadır.
Avukatlar 5, 7 ve 9 katlarda olmalıdır. Çünkü 1.v e 3.
Sebze
X
B
1. ve 6. katta aynı meslek grubundan olduğu için bu
Et
X
C
X
X
D
X
X
E
X
X
F
katlarda başka meslekten kişiler vardır.
X
Berna ve Derya farklı çorbalar içecekleri için içlerinden birisi tarhana çorbası içecekti. 2 tabak tarhana
1
2
3
D
4
5
A
6
7
A
8
9
çorbası içildiğine ve Cem ile Engin aynı çorbadan iç-
9
tiklerine göre, Cem ve Engin tarhana çorbası içmezler. Ayşe mercimek içmişlerdir. Ayşe yemek yemediği ve Fatih’te sebze yemeği yediğinden geriye kalan
1.
7. katta avukat olduğu için mühendis kalıyor olamaz.
herkes et yemeği yemiştir.
2.
Tabloya göre 4 katta kimlerin oturduğu bilinmektedir.
CevaP: B
Ku z e y A k a d e m i
Cevap: B
Çorbalar
Kişiler
Tarhana
Mercimek
A
B
Yemekler
Et
X
X
C
X
X
D
X
X
E
X
X
F
Sebze
X
X
X
Berna’nın tarhana çorbası içtiği durum.
3.
2. ve 9. katlarda aynı meslek grubu olamaz. 9. katta
avukatlar vardır ve avukatlar çift kat olan 2’de olamaz.
Çorbalar
CevaP: A
Kişiler
Et
A
X
X
X
C
X
X
X
E
Tabloya göre 5. katta kesinlikle avukat kalmaktadır.
Yemekler
Mercimek
B
D
4.
Tarhana
F
Sebze
X
X
X
X
CevaP: A
Berna’nın mercimek çorbası içtiği durum.
4
X
Kuzey Akademi
SÖZEL MANTIK ÇÖZÜMLERİ
5.
Tabloya göre Engin mercimek, Fatih kesinlikle tarhana çorbası içmiştir. B seçeneği kesinlikle yanlıştır.
Raftaki son kitabın B’ye ait olduğu durumda 3 olası-
9.
lık vardır.
Cevap: B
Fatih kesinlikle tarhana çorbası içmiştir. (Berna ve
Derya farklı çorbalar içtiği için.)
6.
Cevap: A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
E
C
E
C
A
C
B
D
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
E
C
A
C
E
C
B
D
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
A
C
E
C
E
C
B
D
B
Bütün olasılıklarda 3. sıradaki kitap C’ya aittir.
Cem ve Engin kesin olarak mercimek çorbası içip et
7.
yemeği yemiştir. Derya ve Berna et yemeği yediği
Cevap: C
halde hangi çorbayı içtikleri kesin olarak bilinemez.
10.
Cevap: D
1
2
3
4
C
5
C
6
7
8
9
10
C
A ve D’nin birer kitabı olduğundan diğer yazarlara ait
8 kitap vardır. C’nin en çok kitabı olduğundan B ve
Ku z e y A k a d e m i
À
E’ye ait 2’şer kitap, C’ye ait 4 kitap vardır. 1, 5 ve 7.
Á
Â
Ã
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
B
D
B
C
E
C
E
C
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
B
D
B
C
E
C
A
E
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
E
C
E
C
A
C
B
D
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
E
C
A
C
E
C
B
D
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
C
A
C
E
C
E
C
B
D
B
raftaki kitaplar C’ye ait olacaktır. D’nin her kitabından
önce ve sonra B’nin kitabı geleceği için B
D
Ä
B
şeklinde bozulmadan sıralanmalıdır.
Verilen öncüllere göre oluşturulabilecek bütün sıralamalar yukarıdaki gibidir. Sadece a’nın 4. sırada olduğu durumda (tablo 4) bütün raflardaki kitapların yeri
8.
bilinebilir.
Rafta hiçbir yazarın 3 kitabı yoktur. Yazarlara ait kitap sayıları şu şekildedir;
A
→
1 kitap
B
→
2 kitap
C
→
4 kitap
D
→
1 kitap
E
→
2 kitap
Cevap: D
11.
Cevap 10’daki tablolara bakıldığında E’nin bir kitabının rafta son 5. sıradan birinde olduğu durumların
hepsinde 6. sıradaki kitap E’ye aittir.
Cevap: A
Cevap: A
5
TEST
3
SÖZEL MANTIK
ÇÖZÜMLERİ
Spor Salonları
A
Pelin
B
C
D
E
Lise
F
K
L
M
N
5
Soner
Tugay
Cevap: E
4
1
A, C ve D spor salonlarının üyeleri bilinmektedir. Öncüllerde D spor salonu olmadığı için cevap I ve III’tür.
O
4
Rıdvan
4.
Üniversite
3
2
Hakan
3
M
Rıdvan C spor salonuna üyedir.
P
Moskova, Paris, Berlin uçaklarının
B
sıralaması blok şeklinde olacaktır.
Bir üniversitede öğrencisi olan Tugay, D spor salonu-
V
na üyedir.
Soner L lisesinde, Hakan K lisesinde öğrencidir.
Uçak
Viyana ve Roma arasında bir
R
uçak olacağından sıralaması blok halinde olacaktır.
A spor salonunun üyesi olan kişi O üniversitesinde
M
P
blok şeklinde olacağından Moskova
V
öerencidir.
Üç kişi K, L, M lisesisnde okumaktadır. İki kişi N ve O
uçağı
1,
V
Uçak
üniversitelerinde okumaktadır.
A ve O aynı kişide olacak, böylelikle bu kişi sadece
Pelin’in O üniversitesine gittiğini öğrendiğimize göre
Tugay da üniversite öğrencisi olduğuna göre, Tugay
N üniversitesine gitmek zorundadır. Rıdvan M lisesine gitmek zorundadır.
veya
3.
kalkacaktır,
fakat
da blok olacağından Viyana ve
R
Roma arasındaki uçak Londra uçağı olmalıdır. B
Ku z e y A k a d e m i
Pelin olabilir.
2.
udurumda Moskova 1. veya 2. uçak olabilir.
1
2
3
4
5
6
7
4
L
R
8
Fakat 4 uçağı Moskova’dan sonra ve Londra’dan
öncedir. o halde Moskova 1. sırada kalkacaktır.
1.
Tugay kesin olarak N üniversitesinde öğrencidir.
Cevap: B
1
2
3
4
5
6
7
8
M
P
B
K
4
L
R
A
Uçakların sıralaması yukarıdaki tablodaki gibidir.
Geldiği
2.
1
O üniversitesinde öğrenci olan Pelin, A spor salonuna üyedir. C şıkkı kesinlikle yanlıştır.
Cevap: C
şehir
şehir
saati
Moskova
12.00
2
Paris
13.00
3
Berlin
14.00
Kiev
15.00
Viyana
16.00
4
Londra
6
Pelin ve Rıdvan hem öğrenci olduğu okul hem de
üye olduğu spor salonu tablodan çıkarılmaktadır.
Kalkış
Berlin
5
3.
Gittiği
Londra
17.00
7
Moskova
Roma
18.00
8
Paris
Atina
19.00
Uçaklar kalkış saatlerinden bir saat önce havalima-
Cevap: E
nında olmuşlardır.
6
Kuzey Akademi
SÖZEL MANTIK ÇÖZÜMLERİ
5.
8.
Saat 14.00’da Berlin uçağı kalkacaktır.
Yapılan taloya göre kesin olarak Paris’ten gelen uçak
Atina’ya gidecektir.
Cevap: A
Cevap: E
6.
9.
Hava alanından en son kalkan uçak Atına uçağı ol-
gelmiştir ve Atina uçağına saat 19.00’da binecektir. B
duğu için bu uçağa binen kişi İstanbul’dan son olarak
uyolcu havaalanında 8 saat beklemiştir.
ayrılır.
Cevap: E
Roma uçağına binecek kişinin geldiği uçan 18.00’dan
1 saat önce 17.00’da havalanına gelmiştir. Bu da
Moskova uçağıdır.
Cevap: E
Ku z e y A k a d e m i
Cevap: B
7.
Havaalanına ilk gelen uçak Berlin’den saat 11.00’da
7
TEST
4
SÖZEL MANTIK
ÇÖZÜMLERİ
Ahmet
Deniz
Emre
Gizem
Forma
Kazak
Oğuz
Özkan
Düz
A
A
B
Gömlek
Benzinli
A
F
M
Çorap (B)
→
R
→
B
F
→
B
B
→
Şort
Otomatik
Dizel
P
B
F
Kravat (B)
Tüm modeller: M B O N R F
1.
Soruda verilenlere göre iki model düz vites ve dizel
Özkan ve Oğuz’un aldığı ürünlerin faklı olduğu bilindiğine göre Özkan forma ya da şort almış olamaz.
İki model otomatik vites ve dizel
Deniz ve Emre aynı ürünleri aldılarsa kazak almışlar-
İki model düz vites ve benzinli
dır. Bu sebeplerden dola ıÖzkan yalnızca kravat ve
Bir model otomatik vites ve benzinlidir.
çorap alabılır.
5.
Cevap: C
Öncüllere bakılarak oluşturulan tabloya göre O, W, P
modellerinin dizeli olabilir.
2.
Deniz ve Emre’nin aynı ürünü aldığı bilindiğine göre
Deniz’in kazak olduğu sonucuna kesin olarak ulaşılır.
Cevap: E
3.
Ku z e y A k a d e m i
Cevap: E
6.
Cevap: A
7.
Emre’nin B takımının kazağını aldığı ve her üründen
M, P ve B modelleri düz vites olduğu için sadece bir
model daha düz vites olabilir. B şıkkında O ve W mo-
bir adet satıldığı biliniyorsa, Deniz kesinlikle A takımı-
delleri düz viteslidir dendiği için ve bunlardan sadece
nın kazağını almıştır.
birinin düz vitesli olabileceği görülmektedir.
Cevap: D
Cevap: B
8.
4.
Tabloya bakıldığında B modelinin düz vites olduğu
görülür. Diğer şıklardaki bilgiler kesin değildir.
O modelinin otomatik vites olduğu biliniyorsa, tablo-
Özkan yalnızca çorap ve kravat alabildiği için A takı-
ya göre dizel olması gerekmektedir. Bu sebeple C
mının bir ürününü alamaz.
şıkkı kesin olarak yanlıştır.
Cevap: E
Cevap: C
8
TEST
5
SÖZEL MANTIK
ÇÖZÜMLERİ
K
L
M
Dağ.
N
O
P
R
A
İ
F
5.
S
X
Foto
X
Tiy.
1.
A
B
C
4
4
4
4
4
D
E
F
G
H
P
Sözlü
8
Vize
4
Final
4
4
4
4
Tiyatro kulübüne iki ülkeden gelenler ve 3 kişi üyedir.
Cevap: A
A
B
C
D
4
4
4
4
4
4
E
F
G
H
4
4
4
P
Sözlü
8
Vize
4
Final
Olgun ile Kenan farklı kulübe üye olduğu için, Kenan
2.
4
fotoğrafçılık kolübüne üye değildir. Almanlar da Ke-
Sözlü sınavda yalnız 1 kişi başarısız olmuştur. Aylin
ve Funda aynı aşamada başarısız olduğundan sözlüde başarısız olmuş olamaz. Finale giren 4 kişiden
üçü belli olduğundan (Hakan, Bülent, Canan) Aylin
ve Funda finale girmiş olamaz. O halde Aylin ve Funda vize aşamasında başarısız olmuştur.
nan ile aynı kulübe üye ise fotoğrafçılık kulübüne üye
olamazlar.
K
L
M
Dağ.
N
O
P
R
A
İ
F
S
X
Foto
X
X
Tiy.
Ku z e y A k a d e m i
Cevap: B
3.
4
Cevap: A
6.
Nalan Fransızlarla ve Olgun da Kenan ile farklı ku-
A
B
C
D
E
F
G
H
P
Sözlü
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
Vize
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Final
4
4
4
4
4
lüplere üye olduğu için Melis ve Pelin Olgun ile aynı
Aylin ve Funda sınavda aynı aşamada başarısız olduğuna göre, final sınavına yalnız Pelin girmiş olabilir.
kulübe üye olabilirler.
Cevap: D
Cevap: C
4.
7.
Lütfü ve Pelin aynı kulübe üye ise bu kulüp kesinlikle
tiyatro kulübüdür. Çünkü diğer kulüplerde ikişer kişi
A
B
C
Sözlü
4
4
8
Vize
4
4
4
Final
olacaklarv e bunların birer tanesi Olgun ve Nalan’dır.
K
L
Dağ.
N
O
P
R
A
İ
F
S
X
Foto
Tiy.
M
X
X
X
D
E
F
4
4
4
4
4
4
4
4
4
G
H
P
4
4
4
4
4
4
4
4
Ezgi, Hakan, Canan ve Bülent’in final sınavına girmeye hak kazandağı bilindiğine göre, finale giren 4
kişi bellidir. O halde Pelin, final sınavına girmiş olamaz.
Japonların tiyatro kulübüne üye olmadıkları bilindiğine göre (Pelin ve Japonlar farklı kulübe üyeler
öncülünden) ve dağcılık ile fotoğrafçılık kulüplerine
bir ülkeden gelen ve 2 kişi üye olduğu için Cevap C
Cevap: E
şıkkıdır.
9
TEST
6
SÖZEL MANTIK
ÇÖZÜMLERİ
A)
5.
Serdar
Demet
(4) Gündüz
Hande
Bengü
4
(4) Akşam
Sezen
Nilüfer
ğinde Yenimahalle, Polatlı’ya göre daha batıda oldu-
4
ğundan Polatlı üzerinden Yenimahalle’ye metroyla
4
(4) Gece
4
4
Burak Çankaya’dan yola çıkıp Polatlı’ya metroyla
vardığında Yenimahalle’ye metroyla dönmek istedi-
gidemez.
4
Cevap: A
B)
Serdar
Demet
Hande
Gündüz
4
4
4
Akşam
4
4
Gece
Bengü
Sezen
4
4
4
4
Demet
Hande
Nilüfer
4
4
4
Sezen
Nilüfer
hai varış noktasına metroyla varmıştır. Aydan’ın
4
4
Altındağ’dan aktarma yaptığı biliniyorsa Elmadağ,
4
Kalecik, Mamak ve Akyurt’ta başka bir aktarmaya
4
ihtiyaç duymadan ulaşabilir. Ancak Çubuk’a gitmek
C)
6.
Serdar
Gündüz
4
Akşam
4
Gece
Bengü
4
4
4
4
4
4
Aydan yolculuğuna Çankaya’dan başlamış ve ni-
için bir aktarmaya daha ihtiyaç vardır fakat öncüller-
D)
Serdar
Demet
Gündüz
4
Akşam
4
4
Gece
4
4
1.
Hande
Bengü
4
Sezen
Nilüfer
4
4
4
4
4
4
Her konsere 4’er kişi girdiğinden, yukarıda verilen
tablolara göre dört sanatçı ikişer konsere girmek zorundadır.
Ku z e y A k a d e m i
de tüm yolcuların yalnızca bir kez aktarma yaptığı
belirtilmektedir.
Cevap: D
7.
Cemal
Çankaya’dan
yolculuğa
başlamıştır
ve
Mamak’ta otobüse aktarma yapmıştır. Kalecik, Göl-
Cevap: A
başı ve Akyurt’a otobüs ve metroyla ulaşlıabilirken
Polatlı’ya minibüs ve metroyla ulaşım sağlanmak2.
3.
Yukarıda verilen talolara göre Demet yalnızca gündüz ve gece konserlerine katılmış olamaz.
nihai varış noktası Polatlı olamaz.
Cevap: D
Cevap: E
tadır. Cemal, Polatlı’ya otobüsle gidemeyeceğinden
C ve D tablolarına göre Demet’in yalnızca iki konsere
katıldığı durumda Demet gündüz konserine katılmış
olamaz.
Cevap: C
8.
Göktürk yolculuğuna Keçiören’den başlamıştır. Aktarma noktası çubuk olduğundan nihai varış noktasının Mamak olması için birden fazla aktarmaya ihtiya-
4.
D tablosuna göre Demet ve Nilüfer iki konsere birlikte
katılmış olamaz.
cı vardır.
Cevap: B
Cevap: D
10
TEST
7
SÖZEL MANTIK
ÇÖZÜMLERİ
A)
Bireysel
(2) Tenis
Takım
Yüzme (1) Futbol Basketbol
Ali
Bekir
4
Ceyda
4
1
2
3
4
5
6
Muh. YY
(MG)
(Hobbit)
(BR)
Milyoner
(BR)
9
10
(2) Voleybol
7
8
4
(Hobbit)
(Mg)
4
4
Duygu
5.
4
Eda
4
ler olacaktır.
Cevap: B
Bireysel
(2) Tenis
Takım
Yüzme (1) Futbol Basketbol
Ali
(2) Voleybol
4
4
Ceyda
4
4
4
Duygu
Eda
4
4
6.
4
Tenisi seven 2 kişi olduğundan ve Eda’nın sevdiği
sporu başka kimse sevmediği için Eda bireysel sporlardan yüzmeyi sevmektedir. O halde Ali yüzmeyi seviyor olamaz.
Cevap: E
7.
Filmlerin 3. ve 7. sırada olduğunu bildiğimizden Babam ve Oğlum 9. sırada olamaz. Diğerlerinde bir sa-
A ve B tablolarına göre Ceyda ve Bekir’den yalnızca
biri voleybolu sevebilir.
kınca yok devam.
Cevap: D
Cevap: B
3.
Filmler 7. ve 3. sırada olacaktır.
Cevap: A
Ku z e y A k a d e m i
Bekir
2.
Hobbit filminden sonra ve önce dizi gelmediğinden
ve 3 sıralık yer kapladığından 3. ya da 7.sırada film-
4
B)
1.
11
(Telegol
A ve B tablolarına göre Ali ve Duygu bireysel sporları
sevmeyenler arasında yer almaktadır.
Cevap: D
8.
Aksi takdirde diziler arka arkaya gelecektir.
Cevap: E
4.
B tablosuna göre Bekir’in voleybolu sevdiği biliniyorsa, Ceyda basketbolu sevmektedir.
Cevap: A
11
TEST
8
SÖZEL MANTIK
ÇÖZÜMLERİ
1.
Tostlar
Pastalar
İçecekler
Kaşarlı Tost
Kestaneli pasta
Su
Sucuklu tost
Çikolatalı pasta
Kola
Karışık tost
Meyveli pasta
Meyve suyu
H kaşarlı tost istemiştir.
Cevap: A
Çilekli pasta
2.
Karamelli pasta
A kestaneli pasta, sucuklu ya da karışık tost, su ya
da meyve suyu isteyebilir. Uygun kombinasyonlar-
Bir pastaneye giden H, D, E, A ve T’nin yukarıdaki
dan biri B şıkkında verilmiştir.
mönüden verdikleri siparişlerle ilgili şunlar bilinmek-
Cevap: B
tedir:
] Mönüde yer alanların hepsi en az bir kez sipariş
edilmiştir.
] Herkes bir tost, bir içecek ve farklı bir pastadan
istemiştir.
3.
] A ile aynı tosttan spariş eden E karamelli pasta
suyu içmez. Çünkü T ile E meyve suyu içmiştir. A su
istemiştir.
içmek zorundadır.
] Kaşarlı tost isteyen iki kişi çikolotalı pasta veya
] T içeceklerden meyve suyu, pastalardan çilekli
pasta istemiştir.
] İçeceklerden kolayı yalnız H ve D istemiştir.
Tostlar
H
D
X
X
E
A
Cevap: D
Ku z e y A k a d e m i
meyveli pasta istemişlerdir.
Kaşarı
E karışık tost ve meyve suyu içtiğine göre, A meyve
4.
Banu’nun karşısındaki oyuncu en iyi oyuncudur. B
şıkkı Öznür.
T
Cevap: B
Sucuklu
Karışık
Kestane
Pasta
X
Çikolata
Meyve
5.
Çilek
X
Karamel
oyuncu Erdem veya Sarp’tır.
X
Cevap: C
Su
İçecek
Meyve suyu
Kola
–
X
X
X
E ile A aynı tosttan sipariş ettiği için A da kaşarlı tost
yememiştir. Böylelikle kaşarlı tostu H-D yemiştir.
–
Banu’nun 2 adet oturacak yeri olduğundan en kötü
6.
A kaşarlı tost yemediği için, çikolatalı ve meyveli
Sarp en iyi oyuncunun yanında oturursa en kötü
öyoncu olacaktır.
pasta da yememiştir. Geriye sadece kestaneli pasta
Cevap: B
kalır.
12
Kuzey Akademi
SÖZEL MANTIK ÇÖZÜMLERİ
Fiyat (Pahalıdan Ucuza):
Vazo
Menekşe
G, K > Y > N > Z > S > U > E
Lale
Saksı
Karanfil
Orkide
Gül
A
Mesafe (Uzaktan Yakına):
B
U, Y, Z > E, N > S > G > K
C
4
D
E
4
F
7.
4
En ucuz dersane E’dir.
↓
Cevap: A
↓
Tane ile Tane ile
C ve E aynı tür çiçek aldığından ve gül hariç her çiçek türü yalnızca bir kişi tarafından alındığından dolayı C ve E gül almıştır.
Cevap: D
9.
10.
En yakın dersane K’dir.
Orkide alan kişi demetle çiçek aldığından, B menekşe veya lale almış olabilir.
Ku z e y A k a d e m i
8.
Cevap: D
11.
E ve C’nin gül aldığı bilindiğine göre, B kesinlikle gül
almamıştır.
Cevap: B
Soruda verilen şartları sağlayan yalnız Y dersanesidir.
12.
Cevap: B
D demetle çiçek aldığına göre, D’nin orkide aldığı sonucuna verilir. 4 kişi taneyle çiçek aldığı için A veya
B’den birinin kesinlikle tane ile çiçek alması gerekir.
Cevap: E
13.
B vazoda sunulan bir çiçek aldığından dolayı ve orkidenin demetle alındığı bilindiği için B kesinlikle demetle çiçek alamaz.
Cevap: C
13
Download

sözel mantık çözüm.indd