T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 19/06/2014
TOPLANTI NO
: 2014/22
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
(Dekan Vekili)
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
(Üye)
(Üye)-(Raporlu)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 19/06/2014 tarihinde
saat 14:00’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 09.06.2014 tarih, 17267245-1410 sayılı yazısı
ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 26.05.2014 tarih, 48680909-1401 sayılı yazısı ile
26.04.2014 tarihli Akademik Kurul Kararı okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Sabriye KOPAÇ’ın
tezinin eksikliklerinin tamamlanamaması nedeniyle 6 (altı) ay ek süreye ihtiyaç duyulduğu tez
danışmanının dilekçesinden ve İç Hastalıkları Akademik Kurul Kararı’ndan anlaşılmıştır. Adı
geçenin uzmanlık eğitim süresinin 28.06.2014 tarihinden itibaren Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca 6 (altı) ay süre ile uzatılmasına ve ilgiliye
tebliğine,
2-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 09.06.2014 tarih, 17267245-1410 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Sabriye
KOPAÇ’ın görev süresinin 28.06.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Sabriye KOPAÇ’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 28.06.2014
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 19/06/2014
TOPLANTI NO
: 2014/22
3-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 10.06.2014 tarih, 84644672/1386 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Sadun SUCU’nun görev süresinin 28.06.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Sadun SUCU’nun görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
28.06.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
4-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 10.06.2014 tarih, 84644672/1387 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Raşan EYÜP’ün görev süresinin 16.07.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen
Arş. Gör. Dr. Raşan EYÜP’ün görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
16.07.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
5-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 11.06.2014 tarih, 84644672-1405 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Hatice Kübra ERGEN’in, 21.04.2009 tarihinde göreve başlamış 19.12.2013 tarihinde tezini
tamamlayamamış olduğundan Fakülte Yönetim Kurulunun 13.12.2013 tarih, 2013/53 sayılı
oturumunda 6 (altı) ay süre uzatımı verilmiştir.
İlgilinin eğitim süresi 13.06.2014 tarihinde sona ermektedir. Ancak Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Hatice Kübra ERGEN’in 13.05.2014
tarihinden itibaren 13 (onüç) hafta doğum izni (Raporu) alması nedeniyle, raporun bitimi olan
12.08.2014 tarihinde sınava alınmasına,
6-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 17.06.2014 tarih ve 17267245-1442 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Melek CENGİZ’in, tez danışmanlığına Yrd. Doç. Dr. Özge SARAÇLI’nın atanmasına, tez
konusunun “Morbid Obezite Hastalarının Mizaç ve Karakter Özellikleri” olarak belirlenmesine ve
ilgiliye tebliğine,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 19/06/2014
TOPLANTI NO
: 2014/22
7-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 11.06.2014 tarih, 99256544-175 sayılı yazısı ve ekinde yer
alan 11.06.2014 tarih, 99256544-174 sayılı 3. Sınıf Koordinatörlüğü’nün yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında 02/06/2014 tarihinde yapılan 3. sınıf
Halk Sağlığı Ders Kurulu Sınavı’nda K kitapçığının 65. sorusunda sehven maddi hata yapıldığı
anlaşıldı.
02/06/2014 tarihinde yapılan 3. sınıf Halk Sağlığı Ders Kurulu Sınavı’na girmiş olan öğrencilerin
notlarının puanlamasının yeniden hesaplanmasına ve 3. Sınıf Koordinatörü Doç. Dr. Erol AKTUNÇ
tarafından değerlendirilmesi sonucunda sınava giren öğrencilerin almış olduğu notların ilişikteki
şekliyle kabulüne ve öğrencilere duyurulmasına,
8-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 13.06.2014 tarih, 99256544-180 sayılı yazısı ve ekinde yer
alan 12.06.2014 tarih, 99256544-179 sayılı 6. Sınıf Koordinatörlüğü’nün yazısı ve eki okundu.
Fakültemiz 5. sınıf öğrencisi 2009010701079 numaralı Türker DEMİRTAKAN’ın, Erasmus Programı
kapsamında 30/06/2014-30/09/2014 tarihleri arasında İtalya Sassari Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’nde yapacağı staj nedeniyle internliğe 3 (üç) ay devamsız olacak şekilde 01.10.2014
tarihinde başlama talebinin uygunluğuna,
9-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 13.06.2014 tarih, 99256544-180 sayılı yazısı okundu.
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında YDL-IV dersi sınavına girip muaf olan aşağıda isimleri belirtilen
Fakültemiz 2. Sınıf öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda YDL-IV dersini tekrar
almaları nedeniyle muafiyetlerinin kaldırılıp en son aldıkları notun BİM ortamına girilmesinin
uygunluğuna,
NUMARASI
ADI
SOYADI
VİZE
FİNAL
BAŞARI NOTU
120107101052
120107101014
120107101090
Kübra
Büşra
Tuğçe
ÖZUNCA
OKAY
GÜLDAŞ
100
100
100
100
100
100
100 AA
100 AA
100 AA
10-
Fakültemiz Dekan Vekili ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Mustafa AYDIN’ın, 27/06/2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Türk Kardiyoloji
Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Toplantısı”na Yönetim Kurulu Başkanı olarak
katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. maddesi uyarınca yol hariç 1 (bir) gün süreyle yolluklu,
yevmiyeli ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
11-
Fakültemiz Başkoordinatörlüğü’nün 18.06.2014 tarih, 99256544-184 sayılı yazısı okundu.
Fakültemiz 1. Sınıf öğrencisi 120107101027 numaralı Elif Gözde GEZEK 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı’nda Hazırlık Muafiyet Sınavı’nda aşağıda belirtilen notu alarak muaf olmasına,
NUMARASI
120107101027
ADI
Elif Gözde
SOYADI
GEZEK
Hazırlık Muafiyet
91 AA
YDL-1
91 AA
YDL-2
91 AA
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 19/06/2014
TOPLANTI NO
: 2014/22
12-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarih ve 17267245-1464 sayılı
yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ayşe Semra DEMİR AKÇA’nın görev süresinin 25.06.2014 tarihinde dolacağı dosyasının
tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ve Bilimsel Yayınları Değerlendirme ve
İnceleme Komisyonu Kararı ile Aile Hekimliği Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna yeniden
atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Yrd. Doç. Dr. Ayşe Semra DEMİR AKÇA’nın görev
süresinin 2547 Sayılı Yasa’nın 23. Maddesine göre 25.06.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre
ile uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
13-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarih, 17267245-1462 sayılı
yazısı
ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarih,
52053101-1461 sayılı yazısı ile ekindeki 19.06.2014 tarihli Tez Değerlendirme Tutanağı okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör.
Dr. Nilay Nur GÜNGÖR’ün 26/04/2014 tarih, 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe
giren
Tıpta
ve
Diş
Hekimliğinde
Uzmanlık
Eğitimi
Yönetmeliği’nin
“Uzmanlık Öğrencilerinin Uzmanlık Tezi ve Değerlendirilmesi” başlıklı Madde 19 – (1)’in 3. bendi
uyarınca 19.06.2014 Perşembe günü yapılan tez savunma sınavında başarısız bulunduğu ve ek 6
(altı) ay uzatma verilmesi gerektiği 19.06.2014 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı”ndan
anlaşılmıştır. Adı geçenin uzmanlık eğitim süresinin 26/04/2014 tarih, 28983 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği’nin 19. maddesinin 5. fıkrası uyarınca 19.06.2014 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre
ile uzatılmasına ve ilgiliye tebliğine,
14-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarih ve 17267245-1470 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Bilal TOKA’nın
“Kemoterapi Alan Hastalarda Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) ve Trombosit Dağılım Aralığı
(PDW) Değerlerinin Değişimi” başlıklı tezi için 26/04/2014 tarih, 28983 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin
“Uzmanlık Öğrencilerinin Uzmanlık Tezi ve Değerlendirilmesi” başlıklı Madde 19 – (1)’in 3. bendi
uyarınca tez savunma sınavı asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin
birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 25 Haziran
2014 Çarşamba günü saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 19/06/2014
TOPLANTI NO
: 2014/22
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Hüseyin ENGİN
Prof. Dr. Birol GÜVENÇ
Doç. Dr. Şehmus ERTOP
YEDEK ÜYELER :
Prof. Dr. Selim AYDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
15-
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi-Başkanı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarih ve 17267245-1470 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Bilal TOKA’nın,
26/04/2014 tarih, 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş
Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin “Uzmanlık Öğrencilerinin Uzmanlık Tezi ve
Değerlendirilmesi” başlıklı Madde 19 – (1)’in 3. bendi uyarınca 25 Haziran 2014 Çarşamba günü
yapılacak olan tez savunma sınavına asil üye olarak seçilen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol GÜVENÇ’in Fakültemize davet
edilmesine, adı geçen öğretim üyesinin 2547 sayılı Yasanın 39. maddesi uyarınca 25 Haziran
2014 tarihinde yol hariç 1 (bir) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Zonguldak’ta
görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili tertibinden
ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
16-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarih, 17267245-1474 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Tuğçem KESKİN’in eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza
teslim edildiği anlaşılmıştır.
“Akut Viral Bronşiyolitli Hastalarda Kısa Etkili Beta Agonistler ile Kombine veya Tek Başına
Nebulize Hipertonik Salinin Etkinliğinin Karşılaştırılması” konulu tezi 15/04/2014 tarihli “Tez
Değerlendirme Tutanağı” ile uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Tuğçem KESKİN’in, Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 29. maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak
üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının
değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 01 Temmuz 2014 Salı günü
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
saat 10:00 olarak belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
TOPLANTI TARİHİ : 19/06/2014
TOPLANTI NO
: 2014/22
ASİL ÜYELER :
Doç. Dr. Gonca Handan ÜSTÜNDAĞ
Doç. Dr. Mutlu YÜKSEK
Doç. Dr. İ. Etem PİŞKİN
Yrd. Doç. Dr. Nazmiye YÜKSEK
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARACI
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Zühal ÖRNEK
Yrd. Doç. Dr. Duygu TATLI
17-
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Başkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
ve Hastalıkları
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarih ve 17267245-1479 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. H. Tuğrul
ATASOY’un, 12-17/07/2014 tarihleri arasında Danimarka/Kopenhag’da yapılacak olan
“Alzheimer’s Association International Conference”e katılımcı olarak katılmak üzere 2547 Sayılı
Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 6 (altı) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
18-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarih ve 17267245-1521 sayılı
yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Metin
VARLI’nın Tıpta Uzmanlık Eğitim süresi içinde 08.09.2014 tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün rapor,
16.09.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) gün rapor kullandığı anlaşıldı.
Arş. Gör. Dr. Metin VARLI’nın, eğitim süresi içinde almış olduğu raporunun, Tıpta ve Diş
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin 18. maddesinin 2. bendi gereğince 9 (dokuz) gün
olarak eğitim süresine eklenmesine ve 15.07.2014 tarihinde sona erecek olan eğitim süresinin
24.07.2014 tarihine kadar uzatılmasına,
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 19/06/2014
TOPLANTI NO
: 2014/22
19-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 19.06.2014 tarih ve 17267245-1521 sayılı
yazısı okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Metin
VARLI’nın görev süresinin 15.07.2014 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr.
Metin VARLI’nın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 15.07.2014 tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
Oybirliği ile karar verildi.
7
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TOPLANTI TARİHİ : 19/06/2014
TOPLANTI NO
: 2014/22
Toplamı 8 sayfa olan 19.06.2014 tarih ve 2014/22 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 19 (ondokuz) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan Vekili
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
Üye
8
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
9
Download

19/06/2014 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı