T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 14/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/49
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
(Üye)-(İzinli)
Prof. Dr. Rafet KOCA
(Üye)-(Görevli)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 14/11/2013 tarihinde saat
14:00’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.11.2013 tarih ve 34876299-2582 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Canan
KÜLAH’ın
27/11/2013-29/11/2013
tarihleri
arasında
Almanya/Düsseldorf’da
düzenlenecek olan “7th Diagnostic Days”a katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi
uyarınca yol hariç 3 (üç) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine
ve Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 06.11.2013 tarih ve 17267245-2580 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Banu
ÖZEN BARUT’un 08/12/2013-11/12/2013 tarihleri arasında İsviçre/Cenevre’de düzenlenecek
olan “XX. World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders” isimli kongreye poster
bildiri ile katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle
yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji (Aort yetersizliği ciddiyetinin
değerlendirilmesinde inen aorta akımlarının ekokardiyografik değerlendirilmesi ile ilgili çalışması
olmak) Anabilim Dalı’nda açık bulunan yardımcı doçent kadrosuna müracaat eden Uzm. Dr.
Belma KALAYCI’ya ait yabancı dil sınav tutanakları, bilimsel yayınlarına ait jüri raporları ve
takdim dersi jüri tutanakları incelendi.
Başarılı olduğu tutanaklardan ve jüri raporlarından anlaşılan Uzm. Dr. Belma KALAYCI’nın,
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna
2547 sayılı Yasa’nın 23. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin
8. maddesi uyarınca 2 (iki) yıl süre ile atanmasının uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 14/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/49
4-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 07.11.2013 tarih, 64154304-2589 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr.
Mete KEÇECİ’nin görev süresinin 15.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında
sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Mete KEÇECİ’nin görev süresinin 2547 Sayılı
Yasanın 50. Maddesi uyarınca 15.12.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz
konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
5-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 11.11.2013 tarih, 64154304-2619 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Mehmet
GENÇ’in görev süresinin 23.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi
Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca
bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Mehmet GENÇ’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50.
Maddesi uyarınca 23.12.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu
kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 31.10.2013 tarih, 3746 sayılı yazısı
okundu.
Fakültemiz 120107101083 numaralı Sıdıka GÜLLÜ’nün, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıfa yatay geçiş yapması nedeniyle kaydının
silinmesine, dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
7-
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 31.10.2013 tarih, 3746 sayılı yazısı
okundu.
Fakültemiz 2010010702048 numaralı Gülsüm ŞANLI’nın, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıfa yatay geçiş yapması nedeniyle kaydının
silinmesine, dosyasının gönderilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 14/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/49
8-
Fakülte Yönetim Kurulumuzun 28.04.2011 tarih, 2011/17 sayılı oturumunda teşkil edilen
“Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu”ndaki üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özlem TOKGÖZ, Doç. Dr.
Özgür ORTANCIL, Doç. Dr. Volkan HANCI’nın Fakültemizden ayrılması nedeniyle,
Fakültemiz “Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu”nun Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk KESER
Başkanlığında yeniden aşağıda isimleri belirtilen Fakültemiz öğretim üyelerinden oluşmasına,
Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu
Doç. Dr. V. Haktan ÖZAÇMAK
Doç. Dr. Aykut BARUT
Doç. Dr. Nihal PİŞKİN
Yrd. Doç. Dr. Zehra SAFİ ÖZ
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLİKHAN
Yrd. Doç. Dr. Duygu TATLI
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Oybirliği ile karar verildi.
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 14/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/49
Toplamı 4 sayfa olan 14.11.2013 tarih ve 2013/49 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 8 (sekiz) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALİHOĞLU
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
4
Download

14/11/2013 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı