T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 21/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/50
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALİHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN Başkanlığında 21/11/2013 tarihinde saat
14:15’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 15.11.2013 tarih ve 48680909-2660 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Hüseyin ENGİN’in, 05/12/2013-07/12/2013 tarihleri arasında Morocco/Rabat’ta düzenlenecek
olan “The Third Annual Meeting of The Middle Eastern Association for Cancer Research”
konulu kongreye bildiri ile katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 3
(üç) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük
Makamına arzına,
2-
Rektörlük Makamı’nın 15.11.2013 tarih ve 39633678-3155 sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Nejat DEMİRCAN’ın, 23/11/2013 tarihinde TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Ankara’da
düzenlenecek olan “Ulusal Akademik yayıncılık 2013”toplantısına katılmak üzere 2547 Sayılı
Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 1 (bir) gün süreyle yolluklu, yevmiyeli ve maaşlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 13.11.2013 tarih, 17267245-2627 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Özge AVCI’nın
görev süresinin 12.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca
bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Özge AVCI’nın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50.
Maddesi uyarınca 12.12.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu
kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 21/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/50
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 14.11.2013 tarih, 17267245-2648 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Arş. Gör. Dr. Özlem YILMAZ’ın Tıpta Uzmanlık Eğitim süresi içinde 10.07.2009 tarihinden
itibaren 3 (üç) hafta doğum öncesi yasal izin, 23.07.2009 tarihinden itibaren 8 (sekiz) hafta
doğum öncesi yasal izin, 10.09.2019 tarihinden itibaren 5 (beş) hafta doğum öncesi yasal iznini
doğum sonrası yasal izin olarak kullandığı anlaşıldı.
Arş. Gör. Dr. Özlem YILMAZ’ın, eğitim süresi içinde almış olduğu doğum öncesi doğum-sonrası
yasal izinlerinin, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin 21. Maddesi
uyarınca 16 (onaltı) hafta olarak eğitim süresine eklenmesine ve 15.12.2013 tarihinde sona
erecek olan eğitim süresinin 06.04.2014 tarihine kadar uzatılmasına,
5-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 14.11.2013 tarih, 17267245-2648 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı Arş. Gör. Dr. Özlem YILMAZ’ın görev süresinin 15.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının
tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna
yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen Arş. Gör. Dr. Özlem YILMAZ’ın görev
süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 15.12.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 18.11.2013 tarih, 84644672-2658 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Hüseyin Buğra
KARAKAŞ’ın görev süresinin 29.12.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaşıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın yazısı ile Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen Arş. Gör. Dr. Hüseyin Buğra KARAKAŞ’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50.
Maddesi uyarınca 29.12.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu
kadroya yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 21/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/50
7-
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 15.11.2013 tarih, 96759302-10291 sayılı yazısı ve eki
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 08.11.2013 tarih, 71437136-8863-16457 sayılı yazısı
ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Güneş ÇAKMAK
GENÇ’in, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk
Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda zorunlu rotasyonunu yapmak üzere 02.12.2013 tarihinden
itibaren 2547 Sayılı Yasa’nın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 2 (ay) ay süreyle yolluksuz,
yevmiyesiz, maaşlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
8-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.11.2013 tarih ve 84644672-2592 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
FakülteYönetim Kurulumuzun 15.03.2013 tarih, 2013/11 sayılı oturumunda Fakültemiz Cerrahi
Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Mehmet Fatih
YÜCE için tez danışmanlığına Yrd. Doç. Dr. Özcan PİŞKİN atanmış ve tez konusu olarakda Bab
projesi olan “Sugammadeks İle Nondepolarizan Bloğun Geri Döndürülmesinde Cinsiyetin Etkisi”
konulu çalışması belirlenmişti.
Adı geçenin mazeretsiz geçiş hakkını kullanarak Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’na geçmesi ve yukarıda belirtilen
BAP projesinin başlamamış olması nedeniyle; Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Alper ÖZTÜRK’ün, tez danışmanlığına
Yrd. Doç. Dr. Özcan PİŞKİN’in atanmasına ve tez konusunun “Sugammadeks İle Nondepolarizan
Bloğun Geri Döndürülmesinde Cinsiyetin Etkisi” olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
9-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 18.11.2013 tarih ve 84644672-2664 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Selçuk
ÖZKAN’ın, tez danışmanlığına Prof. Dr. Mustafa CÖMERT’in atanmasına, tez konusunun
“Ratlarda İntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarı Modelinde Humaninin Olası Anti-Apoptotik ve
Anti-İnflamatuar Etkilerinin Araştırılması” olarak belirlenmesine ve ilgiliye tebliğine,
10-
Dr. Oytun AYDOĞAN’ın 04.12.2013 tarihli dilekçesi ve ekleri incelendi.
2013 (TUS) Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Sonucu Fakültemiz Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevliliğini kazanan Dr. Oytun
AYDOĞAN’ın uzmanlık eğitimini görmek üzere söz konusu Araştırma Görevliliği kadrosuna 2547
Sayılı Yasa’nın 50.maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 21/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/50
11-
12-
Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu Kararları Fakülte Yönetim Kurulumuzda
görüşüldü.
•
Mezuniyet sonrası Eğitim Komisyonu (MSEK) 28/09/2012 tarihindeki toplantısında alınan
kararlardan 2. maddenin (Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu tarafından
Tıp Fakültesi araştırma görevlilerine verilmesi planlanan “Akademik Bilgilendirme
Kurslarının Mezuniyet Sonrası Eğitim Komisyonu (MSEK)’un slayt formatında Tıp
Fakültesi Mezuniyet sonrası Eğitim Komisyonu (MSEK) web sayfasına konulmasına,
Mezuniyet Sonrası Eğitim derslerin internet ortamından takip edilmesinin sağlanmasına,
kursların takibini kontrol etmek için araştırma görevlilerine toplu olarak değerlendirme
anketi yapılmasına) işlerlik kazanamadığı için iptaline,
•
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Ülkü
ÇINAR’ın Tıp Fakültesi Dekanlığı’na 07.11.2013 tarihinde vermiş olduğu dilekçesinde
talep etmiş olduğu Mezuniyet sonrası Eğitimi kapsamında 30 (otuz) saat “Sağlık Hukuku”
dersi vermek talebinin uygun olmadığına,
•
Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı çerçevesinde 2013-2014 eğitim yılı Ocak ayının ilk ve
ikinci haftasında dönüşümlü olacak şekilde; A grubunda uzmanlık eğitimine başlayan
araştırma görevlilerine başlangıçlarının ilk 6 ayında Kuruma Uyum Kursunun yapılması, B
grubunda uzmanlık eğitiminin birinci yılında hizmet içi Genel Tıp Eğitimi bilgilerinin
verilmesi, C grubunda ise uzmanlık eğitiminin birinci yılı sonrasında Akademik
Bilgilendirme hizmet içi eğitim kurslarının verilmesi ve aşağıda belirtilen tablolardaki
şekilde yapılmasının uygunluğuna,
•
Mezuniyet Sonrası Mesleki gelişmelerine katkıda bulunacak özellikle kurum dışından
davet edilecek bilim insanlarının katıldığı konferanslar düzenlenmesine,
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14/11/2012 tarihli 44 toplantı numaralı 324 sayılı kararı okundu.
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14/11/2012 tarih ve 44 toplantı numaralı 324 sayılı kararında yer
alan “Uzmanlık öğrencilerinin ne kadar süre ile ve ne şekilde acil servislerde çalıştırılacağının
kurumların akademik kurullarınca belirlenerek karar altına alınması” ifadesi uyarınca 01-31
Aralık 2013 tarihleri arasında Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil
Servisi’nde aşağıda isimleri belirtilen araştırma görevlilerinin görev almasına ve ilgililere
tebliğine,
Arş.
Arş.
Arş.
Arş.
Gör.
Gör.
Gör.
Gör.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Muhammet Emin KUTU – İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Rabia BAŞER- Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Ergin BİLGİN – Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Leman Elif ERDOĞAN – Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 21/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/50
13-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 21.11.2013 tarih, 172267245-2673 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Arş. Gör. Dr. Ayfer ALTAŞ’ın
eğitim süresini tamamladığı ve tezlerinin 10 (on) nüsha olarak Dekanlığımıza teslim edildiği
anlaşılmıştır.
“İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Yapılan Tiroid Nodüllü Olgularda Nodül İçi ve Serum IGF-1
(Insulin Like Growth Factor-3) ve IGFBP-3 (Insulin Like Growth Factor Binding Protein-3)
Düzeylerinin Araştırılması” konulu tezi 04/10/2013 tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” ile
uygun bulunan Arş. Gör. Dr. Ayfer ALTAŞ’ın, Tıpta ve Diş Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitim
Yönetmeliği’nin 29. Maddesi gereğince uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri
üyelerinin aşağıdaki şekilde oluşturulmasına, tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri
üyelerine gönderilmesine, sınav tarihinin 06 Aralık 2013 Cuma günü saat 10:00 olarak
belirlenmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Selim AYDEMİR
Doç. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU
Doç. Dr. Şehmus ERTOP
Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr. Sevil UYGUN İLKHAN
YEDEK ÜYELER :
Yrd. Doç. Dr. Hatice ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Muammer BİLİCİ
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Hemotoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Öğretim Üyesi
Dalı
Dalı
Dalı
Dalı
Dalı
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
Oybirliği ile karar verildi.
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 21/11/2013
TOPLANTI NO
: 2013/50
Toplamı 6 sayfa olan 21.11.2013 tarih ve 2013/50 Toplantı Nolu Fakültemiz Yönetim Kurulu
Kararları’nın son sayfası olup, önceki sayfalarda 13 (onüç) adet karar vardır.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Doç. Dr. Atilla ALPAY
Üye
Yrd. Doç.
SALİHOĞLU
Üye
Dr.
Yavuz
Sami
6
Download

21/11/2013 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı