Melikşah Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğrenci Temsilciliği Seçim Sonuçları
Fakültemiz 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim Yılı Bölüm Öğrenci Temsilcisi Seçimleri
sonuçlanmıştır. Fakültemizdeki tüm bölümlerin seçim sonuçları aşağıda listelenmiştir.
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
(3. Tur Seçim Sonuçları)
Bölüme Kayıtlı Öğrenci Sayısı:
Seçime Katılan:
Salt çoğunluk:
Geçersiz oy sayısı:
Boş oy sayısı:
189
98
50
4
0
Aday:
Aybüke Erol
Esat Uzun
Mustafa Kemal Dinçer
Aldığı Oy:
29
48
17
Sonuç: En fazla oyu alan aday salt çoğunluğu sağlayamamıştır. Bu nedenle bölüm temsilcisi
seçilememiştir.
İKTİSAT BÖLÜMÜ (3. Tur Seçim Sonuçları)
Bölüme Kayıtlı Öğrenci Sayısı:
Seçime Katılan:
Salt çoğunluk:
Geçersiz oy sayısı:
Boş oy sayısı:
121
16
9
3
0
Aday:
Halil Süzer
Aldığı Oy:
13
Sonuç: Bölüm Öğrenci Temsilciliğine Halil Süzer seçilmiştir.
İŞLETME (TÜRKÇE) BÖLÜMÜ (3. Tur Seçim Sonuçları)
Bölüme Kayıtlı Öğrenci Sayısı:
178
Seçime Katılan:
56
Salt çoğunluk:
29
Geçersiz oy sayısı:
0
Boş oy sayısı:
0
Aday:
Bilal Kaya
Celal Karakaya
Aldığı Oy:
31
25
Sonuç: Bölüm Öğrenci Temsilciliğine Bilal Kaya seçilmiştir.
İŞLETME (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ (3. Tur Seçim Sonuçları)
Bölüme Kayıtlı Öğrenci Sayısı:
158
Seçime Katılan:
73
Salt çoğunluk:
37
Geçersiz oy sayısı:
1
Boş oy sayısı:
0
Aday:
Barış Karacan
İmran Pasha Sheik
Aldığı Oy:
31
41
Sonuç: Bölüm Öğrenci Temsilciliğine İmran Pasha Sheik seçilmiştir.
ULUSLARARASI TICARET VE İŞLETMECILIK BÖLÜMÜ (3. Tur Seçim Sonuçları)
Bölüme Kayıtlı Öğrenci Sayısı:
253
Seçime Katılan:
41
Salt çoğunluk:
21
Geçersiz oy sayısı:
1
Boş oy sayısı:
0
Aday:
Mesut Ak
Mustafa Cengiz
Şaban Başol
Aldığı Oy:
1
33
7
Sonuç: Bölüm Öğrenci Temsilciliğine Mustafa Cengiz seçilmiştir.
NOT: 20.09.2005 tarihli Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim
Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin beşinci bölümünün 13. maddesinin (a) ve
(d) fıkraları gereğince fakülte öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır. İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Öğrenci Temsilcisi seçimi, bölüm öğrenci temsilcilerince 17 Kasım 2014 Pazartesi
günü saat 11:00’de Dekanlık Toplantı Odasında yapılacaktır.
Tüm mensup ve öğrencilerimize saygılarımızla duyurulur.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM KOMİSYONU
Download

buradan - Melikşah Üniversitesi