PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI KESİN SINAV SONUCU
İlgili kadroya başvuran adaylardan ön değerlendirme sonucuna belirlenen adaylar; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav
ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (19 Eylül 2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişiklik) 12.
maddesi gereğince; "Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların
değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet
notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini
(merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son iki yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES
puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı
kadar adayı başarı sırasına göre belirler.” hükmü gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
Fakülte/Bölüm
Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Kadro Unvanı
Araştırma Görevlisi
Kadro Adedi
1 (Bir)
Sınav Tarihi
21.08.2014 Perşembe Saat: 10.00
Sıra
No
1
ALES %30
Adı ve Soyadı
Yasemin SELİN
Yabancı
Dil %10
Giriş Sınav
Notu
%30
Lisans
Mezuniyeti %30
Sayısal
(A)
Puan
(B)
100'lük
(C)
Puan
(D)
72.71
21.81
76.25
7.63
80.63
24.19
13.00
3.90
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Sonuç
57.53
Başarısız*
Fakülte/Bölüm
Mühendislik Fakültesi / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Kadro Unvanı
Uzman
Kadro Adedi
1 (Bir)
Sınav Tarihi
21.08.2014 Perşembe Saat: 10.00
Sıra
No
1
ALES %30
Adı ve Soyadı
Ergin Şahin
Yabancı
Dil %10
Giriş Sınav
Notu
%30
Lisans
Mezuniyeti %30
Sayısal
(A)
Puan
(B)
100'lük
(C)
Puan
(D)
82.23
24.669
61.25
6.125
94.86
28.458
67.776
20.33
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Sonuç
79.5848
Asıl
Fakülte/Bölüm
Mühendislik Fakültesi / Gemi İnş. ve Gemi Mak. Müh. Bölümü
Kadro Unvanı
Uzman
Kadro Adedi
1 (Bir)
Sınav Tarihi
21.08.2014 Perşembe Saat: 10.00
Sıra
No
ALES %30
Adı ve Soyadı
Yabancı
Dil %10
Giriş Sınav
Notu
%30
Lisans
Mezuniyeti %30
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Sonuç
Sayısal
(A)
Puan
(B)
100'lük
(C)
Puan
(D)
1
Aysevil SALMAN
82.92
24.88
76
7.6
75.03
22.51
62.5
18.75
73.74
Asıl
2
Recep Savaş ÇALIŞ
70.68
21.2
57.5
5.75
64.06
19.22
67.5
20.25
66.42
Yedek
Fakülte/Bölüm
Mühendislik Fakültesi / Makine Mühendisliği Bölümü
Kadro Unvanı
Araştırma Görevlisi
Kadro Adedi
1 (Bir)
Sınav Tarihi
21.08.2014 Perşembe Saat: 10.00
Sıra
No
ALES %30
Adı ve Soyadı
Yabancı
Dil %10
Lisans
Mezuniyeti %30
Giriş Sınav
Notu
%30
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Sonuç
Sayısal
(A)
Puan
(B)
100'lük
(C)
Puan
(D)
1
Sibel TAŞ
80.42
24.126
70
7
88.25
26.475
64
19.2
76.81
Asıl
2
Kaan DEVECİ
84.81
25.443
68.75
6.88
94.75
28.425
21
6.3
67.05
Başarısız*
3
Gökhan ÖZDAMAR
81.42
24.426
68
6.8
64.5
19.35
26
7.8
58.38
Başarısız*
4
Mahmat ALBAŞKARA
87.9
26.37
72.5
7.25
58.5
17.55
0
0
51.17
Başarısız*
5
Müslüm ORAL
75.97
22.791
65
6.5
50
15
17
5.1
49.39
Başarısız*
* Adaylar sayısal yöntemlerle ilgili ilanda belirtilen minimum şartları sağlayamamıştır.
Download

mühendislik fakültesi akademik personel sınav sonuçları