TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
İlgili kadroya başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince "Sınav jürisi; müracaat eden adaylar
arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması
halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun
%30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava
çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır." hükmü gereğince Sınav Jürisi değerlendirme yapmıştır.
Kurum
Birim/Fakülte/Bölüm
Kadro Unvanı
Bölüm - Anabilim Dalı
Kadro Derecesi
Kadro Adedi
Ön Değerlendirme Tarihi
Sınav Tarihi - Yeri -Saati
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Adı ve Soyadı
Kağan Karademir
İrem Burhan
Şükür Dursun
Cansu Canel
Tuğba Erciyes
Zübeyde Akgün
Yusuf Baktır
Erkan Öner
Nurcan Şimşek
Derya Çürük
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Araştırma Görevlisi
İşletme - Muhasebe Finansman
1
09.12.2014
11.12.2014 - Turgut Özal Üniversitesi İİBF- Mimoza Salonu (A-208) 15:00
ÖN DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULAN ADAYLAR
ALES
Yabancı Dil
(A+B) Ön
Değerlendirme
Eşit Ağırlık Puanı
Puanın
Dil Puanı (B)
Puanın
Notu
(A)
% 60’ı
%40’ı
90,40359
54,242154
76,25
30,5
84,742
70
80,37217
48,223302
28
76,223
81,3525
48,8115
66
26,4
75,212
74,79016
75
44,874096
30
74,874
80,04602
66
48,027612
26,4
74,428
80,55421
63,75
48,332526
25,5
73,833
83,55144
58,75
50,130864
23,5
73,631
82,37688
58,75
49,426128
23,5
72,926
80,64969
48,389814
60
24
72,390
78,06775
63,75
46,84065
25,5
72,341
Sonuç
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Giriş Sınavına Hak Kazandı
Download

Eşit Ağırlık Puanı - Turgut Özal Üniversitesi