TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
ALMANCA OKUTMAN KADROSUNA BAŞVURAN ADAYLARIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
YAPILAN ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADAYLAR GİRİŞ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANMIŞTIR.
İlgili kadroya başvuran adayların durumları, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince sınav jürisi tarafından değerlendirilmiş,
müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar aday ALES puanının %60’ı (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması
halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenmiştir.
ALES
Yabancı Dil
(A+B)
Ön
Değerlendirme
Notu
Kadro
Unvanı
Kadro
Sayısı
Ön
Değerlendirmenin
Yapıldığı Tarih
1
Okutman
2
18.08.2014
Deniz YEĞİN
83,44
50,06
95,00
38,00
88,065
2
Okutman
2
18.08.2014
Tefide AVCI
77,03
46,22
97,50
39,00
85,221
3
Okutman
2
18.08.2014
Dilek DURAN
72,08
43,25
93,75
37,50
80,748
4
Okutman
2
18.08.2014
Hatice ZİREK
70,36
42,22
95,00
38,00
80,216
5
Okutman
2
18.08.2014
Tülin ARSLAN
70,00
42,00
95,00
38,00
80,000
6
Okutman
2
18.08.2014
Esra ULUDAĞ
74,68
44,81
86,25
34,50
79,308
Sıra No
Adı ve Soyadı
Puan
(A) Puanın
Puan
%60’ı
(B)
Puanın
%40’ı
Sınav Yeri, Tarihi ve Saati
Türk-Alman Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Beykoz – İSTANBUL
Sınav Tarihi: 21.08.2014
Sınav Saati: 10.00
Download

İSTANBUL Sınav Tarihi: 21.08.2014 Sınav Saa - Türk