İZMİR ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SINAVLARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
08.07.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesinde ilan edilen
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim görevlisi
kadrosuna alınacak 1 adet Öğretim Görevlisi için “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile
Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in 11. ve 12. Maddeleri
uyarınca sınav jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonuçları aşağıda belirtildiği gibidir.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI KESİN
SONUÇLARI 11.08.2014
NO
Adı Soyadı
ALES
ALES
(%30)
Yabancı
Dil
Yabancı
Dil (%10)
Lisans
Ortalaması
1
Mehmet
Çeliksan
Oylum
Tunçelli
71.274
21.382
56.250
5.625
3.1
77.889
23.366
54
5.4
2.34
2
100’lük
Sistem
Giriş
Sınavı
79.09
Lisans
Ortalaması
(%30)
23.727
Değerlendirme
Sonucu
Sonuç
80
Giriş
Sınavı
(%30)
24
74.734
ASİL
61.3
18.39
75
22.5
69.656
YEDEK
Download

GSF SİNEMA VE TELEVİZYON BÖLÜMÜ