GİRİŞ SINAV JÜRİSİ
ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
31.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen
veya Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” uyarınca Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans Yönetimi
Bölümü’nde istihdam edilmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Web Sayfasında 22780 ilan numarası
ile 27.08.2014 tarihinde ilan edilen Öğretim Görevlisi Kadrosuna yapılan başvuruların ve aynı yönetmeliğin 10.
Maddesi uyarınca Ön Değerlendirme sonuçlarına göre 19.09.2014 tarihinde yapılacak Giriş Sınavına alınacak
adayların Ön Değerlendirme Sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi: 18.09.2014
SINAVA GİRECEK ADAYLAR
Sıra
No
Adı
Soyadı
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%60
Yabancı
Dil Puanı
Yabancı
Dil Puanı
%40
Toplam
Puanı
1
2
Ferhan
Gülçin
EMİR TUNCAY
KARASU ÖZTEMEL
70
70
42
42
66,25
62,5
26,5
25
68,5
67
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%60
Yabancı
Dil Puanı
Yabancı
Dil Puanı
%40
Toplam
Puanı
SINAVA GİREMEYECEK ADAYLAR
Sıra
No
Adı
Soyadı
BAŞVURULARI GEÇERSİZ ADAYLAR
Sıra
No
Adı
Soyadı
ALES
PUANI
ALES
PUANI
%60
Yabancı
Dil Puanı
Yabancı
Dil Puanı
%40
SINAV TARİHİ: 19 Eylül 2014
SINAV YERİ : Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampusu Selimpaşa – Silivri - İSTANBUL
SINAV SAATİ : 14:00
Toplam
Puanı
Download

giriş sınav jürisi ön değerlendirme tutanağı