T.C.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRETİM ELEMANI ÖN DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi "(1) Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört
katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı
dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan
eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puna sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun dört katından az
olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. " uyarınca yapılan değerlendirmeye ilişkin tutanaktır.
Birimi:
Bölümü:
Anabilim Dalı:
Kadro Unvanı:
İlan Detay No:
Kadro Derecesi:
Kadro Adedi:
Bayburt Meslek Yüksekokulu
İş Sağlığı ve Güvenliği
Öğretim Görevlisi
26508
4
1
Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih: 26.12.2014
SINAVIN YAPILACAĞI YER, TARİH ve SAAT : Bayburt Meslek Yüksek Okulu A Blok 29.12.2014 Saat: 14.00
Başvuru Şartı
Sıra No
Başvuranın Adı-Soyadı
1
Abdulkadir BAYRAKÇEKEN
Alanındaki
Ales Puanı
76,34637
En Az İki
Yıllık
Deneyim
Belgesi
Mevcut
Ön Sıralama Değerlendirme Sonuçları
İlan Şartına
Uygunluğu
(Nitelikler)
Mezuniyet
Notu
Uygun
69,43
ALES
(%70)
53,44
Mezuniyet Toplam
Notu (%30) Puan
20,83
74,27
Ön Değerlendirme Sonucu
Sınava Girebilir
Download

26508 - Bayburt Üniversitesi